Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 1.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 1.Dönem 2.Yazılı-2

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Kablosuz modemlerde kullanılan anten çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanak anten
B) Tek yöne açık anten
C) TV anteni
D) Tüm yöne açık anten

2.VDSL modem teknolojisinin desteklediği maksimum mesafe aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100
B) 185
C) 500
D) 1200

3. ADSL modem ayarları yapılırken kullanılan Telekom kullanıcılarının düzenlemesi gereken VPI / VCI değerleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 16/24
B) 8/35
C) 8/24
D) 16/35

4. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı şekillerine göre ADSL modemler arasına girmez?
A) Ethernet
B) USB
C) Dial up
D) PCI

5. Dial up modemlerin bağlantının başlangıcında kendilerini tanıtma işleminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Messenger
B) Netmeeting
C) Handshake
D) Meeting

6. Dâhilî ve haricî anlamına gelen kelime ikilisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) In/Out
B) DC/AC
C) Primary/Secondary
D) Internal/External

7. ADSL internet bağlantısında telefon hattının meşgul olmaması için kullanılan cihaza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Splitter
B) Modem
C) Dial up
D) Handshake

8. Aşağıdakilerden hangisi hub‟a bağlı bilgisayarlarda kablonun maksimum uzunluğudur?
A) 100
B) 185
C) 500
D) 2000

9. Hublarin birbirine bağlanması için kullanılan ve hub‟ların çoğunluğunda bulunan porta verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Update
B) Combo
C) Uplink
D) BNC

10. Aşağıdakilerden hangisi bir modem çeşidi değildir?
A) TCP/IP
B) Dial up
C) ADSL
D) VDSL

11.Star(Yıldız) yapının şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)aty123-1
B)aty123-2
C)aty123-3
D)aty123-4

12. aty123-5Yandaki network sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Star(Yıldız)
B) Ring (Halka)
C) Node
D) Bus (Doğrusal)

13. Star(Yıldız) ve Bus (Doğrusal) yapıların arıza tespitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
aty123-6

14. Aşağıdakilerden hangisi network topolojilerindendir?
A) Koaksiyel
B) Client
C) Hub
D) Bus (Doğrusal)

15.Aşağıdaki network topolojileri eşleştirmelerinden kaçı yanlıştır?

aty123-7
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

16. Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir?
A) Bilgisayarınızı yeni bir LAN’ a bağladığınızda
B) Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde
C) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında
D) İki bilgisayarı seri porttan bağlandığında

17. Hub bilgisayar ağlarında en fazla kaç metre kablo kullanım hakkı verir?
A) 100
B) 50
C) 150
D)200

18. Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?
A) Repeater
B) Router
C) Switch
D) Hub

19.Aynı tür iki cihazı bir birbirine bağlamak için hangi kablolalama türü kullanılır ?
A) Koaksiyel
B) Düz
C) Çapraz
D) Konsol

20.Farklı tür iki cihazı bir birbirine bağlamak için hangi kablolalama türü kullanılır ?
A) Koaksiyel
B) Düz
C) Çapraz
D) Konsol

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum