Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1.Ethernet standardında aşağıdaki kablolardan hangisi çalışmaz?

A) Serial kablo
B) Eş merkezli kablo
C) UTP kablo
D) Fiber optik kablo

2. Eşmerkezli Kablo aşağıdaki konnektörlenden hangisi ile sonlandırılır?

A). DB25
B). DB9
C). BNC
D). RJ45

3. Aşağıdakilerden hangisi 10 Mbps hızında veri iletimini destekleyen standartlardan değildir?

A) 10Base 2
B) 10Base 5
C) 10Base FX
D) 10Base T

4. Ethernet teknolojileri için geçerli olan 5-4-3 kuralında kullanılan 4 değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini karşılık gelir?

A) Ağda oluşan segment sayısını
B) İki bilgisayar arasında bulunan segment sayısını
C) Alt ağ sayısını
D) Kullanılan ağ cihazı sayısını

5. 568B standardı için kullanılan renk sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

A) TB – Y – MB – T – YB – K – KB – M
B) TB – T – YB – M – MB – Y – KB – K
C) YB – Y – TB – M – MB – T – KB – K
D) KB – K – TB – T – YB – Y – MB – M

6. Aşağıdakilerden hangisi Gigabit Ethernet standartlarından biri değildir?

A)1000BASE-T
B)1000BASE-SX
C)1000BASE-LX
D)1000BASE-SL
7. Aşağıdakilerden hangisi Ethernet Standard ailesi içinde bulunmaz?

A) Ethernet
B) Fast Ethernet
C) Megabit Ethernet
D) Gigabit Ethernet

8.Ethernet teknolojisinde, bilgisayarların tanımlayıcı adresi olarak kullanılan yapının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CSMA/DC
B) OSI
C) MAC
D) LAN

9. Ethernet teknolojisi için kullanılan uluslararası kod standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 801.x
B) 802.x
C) 803.x
D) 811.x

10. Aşağıdakilerden hangisi iletim hattında oluşan hataların denetimini gerçekleştirir?

A) WEB
B)WAP
C) SMTP
D)CSMA-CD

11. Ethernet teknolojisinde kullanılan ağ kartları aşağıdaki iletim ortamlarından hangisini kullanmaz?

A)Eş merkezli kablo
B) UTP kablo
C)USB kablo
D)Kablosuz iletim

12. Kullandığımız ağ kartının adresini öğrenmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) ipconfig /renew
B) getIP
C) getmac
D) arp –r
13.Aşağıdakilerden hangisi şekildekiag-sis-12 simgenin Packet Tracer’da ki karşılığıdır?

A) PC
B) Notebook
C) Tablet
D) Server

14.Aşağıdakilerden hangisi şekildeki ag-sis-14simgenin Packet Tracer’da ki karşılığıdır?

A) Switch
B) Hub
C) Router
D) Modem

15.Aşağıdakilerden hangisi şekildeki ag-sis-15simgenin Packet Tracer’da ki karşılığıdır?

A) Switch
B) Hub
C) Router
D) Modem

16.Aşağıdakilerden hangisi ag-sis-16şekildeki simgenin Packet Tracer’da ki karşılığıdır?

A) Switch
B) Hub
C) Router
D) Modem

17. Aşağıdakilerden hangisi ag-sis-17Packet Tracer’da bağlantı yapmak için kullanılan şekildeki kablo tipinin adıdır?

A) Koaksiyel
B) Düz
C) Konsol
D) Seri

18. Aşağıdakilerden ag-sis-18hangisi Packet Tracer’da bağlantı yapmak için kullanılan şekildeki kablo tipinin adıdır?

A) Koaksiyel
B) Düz
C) Konsol
D) Seri
19. Aşağıdakilerden ag-sis-19 hangisi Packet Tracer’da bağlantı yapmak için kullanılan şekildeki kablo tipinin adıdır?

A) Koaksiyel
B) Düz
C) Konsol
D) Çapraz

20. Bir yönlendirici, komşu olduğu yönlendiricilere, kendisine bağlı olan ağların bilgisini göndermek için aşağıdaki protokollerden hangisini kullanılır?

A) TCP
B) ICMP
C) PING
D) RIP

21. Yönlendirici IP ataması yapılırken aşağıdaki bilgilerden hangisi girilir?

A) IP Address
C) Default Gateway
B)MAC Address
D) DNS Loopback

22. İki yönlendirici arasında bağlantı yapmak için hangi kablo tipi kullanılır?

A) Koaksiyel
C) Düz
B) Konsol
D) Seri

23. Bir yönlendiricide aşağıdaki tablolardan hangisi bulunmaz?

A) MAC Tablosu
B) ARP Tablosu
C) DNS Tablosu
D) Yönlendirme Tablosu

24.Ortak araç çubuğunda yer alan ag-sis-24yandaki simgenin görevi nedir?

A) Çalışma alanında cihazları seçmek için kullanılır.
B) Çalışma alanına metin eklemek için kullanılır
C) Çalışma alanındaki nesneleri silmek için kullanılır
D) Çalışma alanındaki ağı test etmek için kullanılır
25. Ağ Bileşenleri araç çubuğunda bulunanag-sis-25 yandaki simgenin görevi nedir?

A) Çalışma alanındaki cihazları birbirine bağlar.
B) Çalıma alana güvenlik duvarı ekler.
C) Çalışma alanına son kullanıcı cihazlarını ekler.
D) Çalışma alanında bulunan ağları gruplar.

26. Ortak araç çubuğunda yer alanag-sis-26 yandaki simgenin görevi nedir?

A) Çalışma alanında cihazları seçmek için kullanılır.
B) Ağ ile ilgili açıklama yapmak için kullanılır.
C) Ağ cihazlarını yapılandırmak için kullanılır.
D) Ağ testi yapmak için kullanılır.

27. Ortak araç çubuğunda yer alan ag-sis-27yandaki simgenin görevi nedir?

A) Çalışma alanında cihazları seçmek için kullanılır.
B) Çalışma alanına metin eklemek için kullanılır.
C) Çalışma alanındaki nesneleri silmek için kullanılır.
D) Ağ testi yapmak için kullanılır.

28. Ağ Bileşenleri araç çubuğunda bulunan yandaki simgenin görevi nedir?

A) Çalışma alanındaki cihazları birbirine bağlar.
B) Çalıma alana güvenlik duvarı ekler.
C) Çalışma alanına son kullanıcı cihazlarını ekler.
D) Çalışma alanında bulunan ağları gruplar.

29.Berk, ofisindeki bilgisayarı ile kablosuz yazıcısından çıktı almaktadır. Bu kablosuz bağlantıda kullanılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wimax
B) Wi-fi
C) Bluetooth
D) Morötesi

30. Bluetooth teknolojisini kullanarak kaç metre uzaklıktaki cihazlar haberleşilir?

A) 5 m
B) 10 m
C) 50 m
D) 100 m
31. Aşağıdakilerden hangisi bir kişisel alan ağ çeşidi içerisinde yer alan kablosuz iletişim ortamı değildir?

A) Uzaktan kumanda kullanarak TV kanalı değiştirme
B) Kablosuz fare kullanarak 1,5 m uzaklıktan bilgisayarı kontrol etme
C) Kablosuz kulaklık ile müzik dinleme
D) İnternetten online müzik dinleme

32. Aşağıdakilerden hangisi bluetooth cihazlarının kullanım avantajlarından değildir?

A) Kısa mesafe kablosuz haberleşme yapısı
B) Açık standart yapısı
C) Ses ve veri haberleşmesi
D) Aynı anda sadece bir cihazla haberleşmesi

33. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların desteklediği standart aşağıdakilerden hangisidir?

A) 802.11n
B) 802.15
C) 802.16
D) 802.11i

34. Kablolu ağlar ile kablosuz ağlar arasında erişimi denetleyen kablosuz istemcilerin kablolu ağa, kablolu istemcinin kablosuz ağa erişebilmesini sağlayan cihaz hangisidir?

A) Erişim Noktası
B) Köprü
C) Anten
D) PCI ağ adaptörü

35. Melih, uzaktan kumada ile televizyon kanalını değiştiriyor. Yağız’ın kullandığı kablosuz teknoloji hangisidir?

A) Radyo sinyali
B) Kızılötesi
C) Bluetooth
D) Morötesi

36. Bir kablosuz metropol alan ağ oluşturulmak isteniyorsa bu ağın kurulumu için alınacak cihazlar aşağıdaki IEEE standartlarından hangisini desteklemelidir?

A) 802.11b
B) 802.11n
C) 802.15
D)802.16
37. Furkan cep telefonundan Ahmet Can ’a mesaj atıyor. Kullanılan kablosuz ağ çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) WMAN
B) WLAN
C) WWAN
D) WPAN

38. Bir sitede A blok ile B blok arası 200 m’dir. A blokta kurulu olan bir kablosuz modem IEEE 802.11b ve g standartlarını desteklemektedir. B bloktaki bir kişi dizüstü bilgisayarından A bloktaki kablosuz modeme bağlanmak istiyor fakat “Kablosuz bağlantı yok.” uyarı mesajı ile karşılaşıyor. Bu hatanın olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dizüstü bilgisayarın ağ adaptörünün 802.11b standardına sahip olması
B) Dizüstü bilgisayarın ağ adaptörünün 802.11g standardına sahip olması
C) 802.11b ve g standartlarının maksimum 54 Mbps veri hızına sahip olması
D) 802.11b ve g standartlarının maksimum 100 m’lik kapsama alanına sahip olması

39. Kablo bağlantıları yapılmış bir kablosuz modemin ön panelinde bulunan led’lerden wireless ışığı yanmıyor. Kablosuz modemin çalışmama nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ADSL bağlantısı yoktur.
B) Kablosuz bağlantı aktif değildir.
C) Bir UTP kablo bağlantısı yapılmamıştır.
D) Kablosuz yerel ağ çalışmıyordur.

40. SSID (Service Set Identifier for WLAN) teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kablosuz ağ şifreleme metodur.
B) Kablosuz ağ adaptörünün adıdır.
C) Kablosuz modemin oluşturduğu ağın adıdır.
D) Filtreleme yöntemidir.

41. Kablosuz modemlerde kullanılan anten çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çanak anten
B) Tek yöne açık anten
C) TV anteni
D) Tüm yöne açık anten

42.VDSL modem teknolojisinin desteklediği maksimum mesafe aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100
B) 185
C) 500
D) 1200
43. ADSL modem ayarları yapılırken kullanılan Telekom kullanıcılarının düzenlemesi gereken VPI / VCI değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 16/24
B) 8/35
C) 8/24
D) 16/35

44. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı şekillerine göre ADSL modemler arasına girmez?

A) Ethernet
B) USB
C) Dial up
D) PCI

45. Dial up modemlerin bağlantının başlangıcında kendilerini tanıtma işleminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Messenger
B) Netmeeting
C) Handshake
D) Meeting

46. Dâhilî ve haricî anlamına gelen kelime ikilisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) In/Out
B) DC/AC
C) Primary/Secondary
D) Internal/External

47. ADSL internet bağlantısında telefon hattının meşgul olmaması için kullanılan cihaza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Splitter
B) Modem
C) Dial up
D) Handshake

48. Aşağıdakilerden hangisi hub‟a bağlı bilgisayarlarda kablonun maksimum uzunluğudur?

A) 100
B) 185
C) 500
D) 2000
49. Hublarin birbirine bağlanması için kullanılan ve hub‟ların çoğunluğunda bulunan porta verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Update
B) Combo
C) Uplink
D) BNC

50. Aşağıdakilerden hangisi bir modem çeşidi değildir?

A) TCP/IP
B) Dial up
C) ADSL
D) VDSL

51.Star(Yıldız) yapının şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) ag-sis-51a
B) ag-sis-51b
C) ag-sis-51c
D) ag-sis-51d

52. ag-sis-52Yandaki network sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Star(Yıldız)
B) Ring (Halka)
C) Node
D) Bus (Doğrusal)

53. Star(Yıldız) ve Bus (Doğrusal) yapıların arıza tespitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Star(Yıldız) yapı Bus (Yol -Doğrusal) yapı

A) Tespit zor Tespit kolay
B) Tespit kolay Tespit zor
C) Tespit zor Tespit zor
D) Tespit kolay Tespit kolay

54. Aşağıdakilerden hangisi network topolojilerindendir?

A) Koaksiyel
B) Client
C) Hub
D) Bus (Doğrusal)
55.Aşağıdaki network topolojileri eşleştirmelerinden kaçı yanlıştır?

ag-sis-55

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

56. Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir?

A) Bilgisayarınızı yeni bir LAN’ a bağladığınızda
B) Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde
C) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında
D) İki bilgisayarı seri porttan bağlandığında

57. Hub bilgisayar ağlarında en fazla kaç metre kablo kullanım hakkı verir?

A) 100
B) 50
C) 150
D)200

58. Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?

A) Repeater
B) Router
C) Switch
D) Hub

59.Aynı tür iki cihazı bir birbirine bağlamak için hangi kablolalama türü kullanılır ?

A) Koaksiyel
B) Düz
C) Çapraz
D) Konsol

60.Farklı tür iki cihazı bir birbirine bağlamak için hangi kablolalama türü kullanılır ?

A) Koaksiyel
B) Düz
C) Çapraz
D) Konsol

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap