Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 2.Dönem 2.Yazılı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP’nin Uygulama katmanında bulunana protokollerden birisi değildir?

A) FTP B) SMTP
C) HTTP D) DNS
E) TCP

2. Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP’nin Ulaşım katmanında bulunan protokollerden birisidir?

A) IP& ICMP B) TCP
C) UDP D) SMTP
E) FTP
3. TCP/IP Protokolünde İletişimin sağlanması için kullanılan Soket Numarası kaç bitlik veridir?

A) 48 B) 36
C) 32 D) 24
E) 16

4. “Ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır.” Açıklaması yapılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) SMTP B) SNMP
C) UDP D) TCP
E) IP & ICMP

5. “Kullanıcının, bir başka makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı kurmasını sağlayan protokol” aşağıdakilerden hangisidir?

A) TFTP B) SNMP
C) ICMP D) FTP
E) TELNET

6. Dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcısının çok değişik konularda haberler, yazılar gönderdiği bir tartışma platformu olan ve postalanma hizmetinin yürütülmesini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) HTTP B) FTP
C) UDP D) NNP
E) TELNET

7. Aşağıdakilerden hangisi TCP Segment Formatında bulunan başlıklardan birisi değildir?

A) Gönderici port no B) Kullanıcı numarası
C) Alıcı port no D) Onay numarası
E) Sıra numarası

8. “O anda kullanılan IP uyarlamasını gösterir. Farklı uyarlamada başlıktaki alanların yerleri değişiklik gösterdiğinden, paketin doğru yorumlanması için kullanılır.” Yandaki açıklama “IP başlığı içindeki alanlar”dan hangisidir?

A) Başlık uzunluğu B) Uyarlama
C) Hizmet türü D) Kimlik saptaması
E) Toplam uzunluk

9. Bir ICMP Protokol kümesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Başlık B) Hata sınama
C) Tip D) Parametreler
E) Kod

10. Aşağıdakilerden hangisi ICMP mesaj tipi değildir?

A) Alıcıya erişilemiyor B) Zaman aşımı
C) Yansıma parametresi D) Yansıma
E) Zaman damgası

11. OSI Modeli kaç katmandan oluşmaktadır?

A) 5 B) 6
C) 7 D) 8
E) 9

12. OSI Modelinde iki bilgisayar arasında veri iletimi yapılırken verilerin gönderilebileceği kadar parçalara bölündüğü katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma B) Ağ
C) Veri iletim D) Fiziksel
E) Uygulama

13. OSI Modelinde iki bilgisayar arasında veri iletimi yapılırken gönderilecek her veriye “çerçeve başlığı”, “ağ başlığı” ve “veri izleyicisi” kodlarının eklendiği katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunum B) Oturum
C) Veri iletim D) Fiziksel
E) Uygulama

14. Aşağıdakilerden hangisi OSI ve TCP/IP modellerinin benzerliklerinden değildir?

A) Katmanlı yapıdadırlar B) Her ikisinde de uygulama katmanı vardır
C) Devre anahtarlamalı teknoloji kullanılır. D) Benzer iletim ve ağ katmanlarına sahiptirler
E) Her iki modeli de iyi bilmek gerekir

15. İki bilgisayar arasında gönderilecek olan her veri parçasına ne denir?

A) Paket B) Veri
C) Veri D) Segment
E) Bit

16. 16382 Ağa sahip ve her ağda da 65534 Adrese sahip olan IP Sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A B) B
C) C D) D
E) E

17. Aşağıdaki verilen Adres numarası başlangıçlarından hangisi herhangi bir IP sınıfının Maksimum alabileceği numara değildir?

A) 126 B) 191
C) 223 D) 240
E) 247

18. 255 bilgisayarın bağlanacağı bir Adres almak istersek hangi sınıf bir IP almamız gerekir?

A) E B) D
C) C D) B
E) A

19. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir IP adresidir?

A) 192.100.256.5 B) 212.167.169
C) 169.0.312.134 D) 256.23.54.56
E) 242.0.0.250

20. Aşağıdaki IP adresleri verilmiş olan bilgisayarlardan hangisi aynı ağda bulunur ve iletişime geçebilir?

A) 192.234.32.236 192.234.32.2 B) 194.125.6.34 194.124.6.35
C) 34.217.193.154 34.217.192.154 D) 245.213.45.69 254.213.45.70
E) 192.5.5.5 192.5.5.5

21. 10010100.01101011.00011111.11001000 numaralı IP adresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 148.107.31.200 B) 148.69.31.200
C) 148.107.123.200 D) 123.107.31.89
E) 148.107.31.201

22. Host isimlerini IP adreslerine çeviren protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) ARP B) RARP
C) DHCP D) BOOTP
E) DNS

23. Aşağıda verilen internet adresi kısaltmaları ve yanlarında anlamarından hangisinin eşleşmesi yanlıştır?

A) info: bilgi sunan siteler B) mil: askeri kuruluşlar
C) arts: sanat ve kültürle ilgili siteler D) edu: üniversiteler
E) int: internet sağlayıcıları

24. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir internet adresidir?

A) htp://www.ysk.gov.tr B) http//www.mynet.com
C) http//:www.google.com.tr D) http://rize.meb.gov.tr
E) http.www.hotmail.com

25. İnternetten dosya transfer etmeyi sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) HTTP B) FTP
C) DNS D) DHCP
E) SMTP

CEVAP ANAHTARI
1 E       6 D      11 C      16 B       21 A
2 C      7 B       12 A      17 D      22 E
3 A      8 B      13 C      18 D      23 E
4 B      9 A      14 C      19 E      24 D
5 E     10 C     15 D     20 A      25 B

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap