Ağ Temelleri Dersi Test Soruları - Bilişim Konuları

Ağ Temelleri Dersi Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi iletim ortamında zayıflamış, bozulmuş sinyali güçlendirmek için kullanılan ağ aygıtıdır ?

A) Switch
B) Köprüler
C) Hub
D) Tekrarlayıcı
E) Geçityolu

2. …………….  kablolarında veri iletimi elektrik sinyalleri yerine ışık ile yapılır.

A) Çift Burgulu
B) Fiber Optik
C) Fiber Optik Alıcı
D) Koaksiyel
E) UTP Kablo

3. Aşağıdakilerden hangisi internette aranılan bir adresle bağlantı kurulup kurulmadığını kontrol etmek için kullanılır ?

A) FTP
B) Host
C) Ping
D) Domain
E) IP

4. Aşağıdakilerden hangisi iletim mesafesi en kısa olan kablodur?

A) Çift Burgulu
B) Tek Burgulu
C) Fiber Optik Alıcı
D) Fiber Optik
E) Koaksiyel

5. Aşağıdakilerden hangisine farklı ağ tiplerini birbirine bağlamak için kullanılan ağ aygıtıdır ?

A) Köprüler
B) Tekrarlayıcı
C) Hub
D) Switch
E) Güvenlik duvarı

6. Hangisi bilgisayarlar arasındaki iletişimin verici ve alıcılar sayesinde uydular vasıtasıyla kablosuz olarak yapıldığı ağ çeşididir ?

A) LAN
B) WAN
C) Sanal Alan Ağları
D) Domain
E) Wireless Network

7. Hangisi yerel alan ağlarının bağlantı şekli değildir ?

A) Yıldız
B) Halka
C) Ortak Yol
D) Wireless Network
E) Ağaç

8. Aşağıdakilerden hangisi iki bilgisayar arasında bağlantı kurulurken kullanılmaz ?

A) Düz Kablo
B) Hub
C) Switch             D) Cross Kablo
E) Tekrarlayıcı

9. Cross kablo uçlarının bağlantısı nasıldır ?

A) 1-2 , 3-8
B) 1-3 , 2-6
C) 1-5 , 2-4
D) 3-1 , 5-4
E) 1-4 , 2-8

10. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bilgisayar ağlarını birbirine bağlar ?

A) Köprüler
B) Hub
C) Tekrarlayıcı
D) Switch
E) Modem

11. Bir networkün geçerli olabilmesi için hangisinin olması zorunlu değildir?

A) Bilgisayarlar
B) Network kartları
C) İletişim kabloları
D) Yazıcı
E) Ağ yazılımları

12. Elektrik sinyallerinin taşınması sırasında kablo etrafında oluşan elektromanyetik alana ne denir?

A) Virüs
B) Engelleyici
C) Veri
D) Gönderici
E) Parazit

13. Koaksiyel kablolarda taşınan sinyallerin kablo içerisindeki hızına ne denir?

A) Zayıflama
B) Yayılma Hızı
C) Kesim Frekansı
D) Karekteristik
E) Taşıma kapasitesi

14. Koaksiyel kabloların özelliklerine göre aldıkları kodları gösteren ifade hangisidir?

A) RGB(X)
B) RJ(X)
C) BNC
D) BNC(X)
E) RGX(X)

15. Hangisi koaksiyel kabloların kullanım alanlarından değildir?

A) Televizyon
B) CATV
C) Geniş alan ağları
D) Telefon ağları
E) Yerel alan ağları

16. Aşağıdakilerden hangisi koaksiyel kablonun yapısında bulunmaz?

A) Sonlandırıcı
B) İletken bakır
C) Yalıtkan tabaka
D) Zırh örgü
E) Koruyucu yalıtkan tabaka

17. Yerel alan ağlarında kullanılan koaksiyel kablo modeli hangisidir?

A) RG-6
B) RG-11
C) RG-8
D) RG-58/U
E) RG-59

18. Çapraz kablo bağlantısında kullanılan renk sıralaması hangisidir?

A) 1-2-3-4-5-6-7-8
B) 1-3-2-4-6-5-7-8
C) 3-6-1-4-5-2-7-8
D) 3-1-4-2-5-7-8-6
E) 3-4-1-2-6-5-7-8

19. Koaksiyel kablolar Ethernet kartına hangi konnektör ile bağlanır?

A) BNC Sonlandırıcı
B) BNC Barrel Konnektör
C) BNC T Konnektör
D) AUI Konnektör
E) RJ-45 Konnektör

20. Çapraz bağlantıda soldan sağa doğru 6. sıradaki kablonun rengi hangisidir?

A) Turuncu
B) Turuncu Beyaz
C) Mavi
D) Mavi Beyaz
E) Yeşil Beyaz

21. 4 Mbps hızında veri iletimi yapan Token-ring ağlarında ve bazı telefon sistemlerinde kullanılan kablo çeşidi hangisidir?

A) CAT3
B) CAT1
C) CAT4
D) CAT2
E) CAT5

22. Birbirine çok uzak ağların bir araya gelerek oluşturdukları ağ hangisidir?

A) MAN
B) SAN
C) LAN
D) VPN
E) WAN

23. Ağ elemanlarını bağlayan üzerinde trafik denetimi yapmayan ağ cihazı hangisidir?

A) Routher
B) Hub
C) Bridge
D) Gateway
E) Switch

24. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı çeşidine göre bir modem çeşidi değildir?

A) Ethernet
B) Paralel
C) Hub
D) Kablosuz
E) PCI

25. Farklı fiziksel özelliklere sahip uçları birbirine bağlayan ağ cihazı hangisidir?

A) Modem
B) Gateway
C) Switch
D) Transciever
E) Routher

26. OSI Katmanlarından hangisi bilginin son alıcıda her türlü hatadan arındırılmış olarak elde edilmesini sağlar.

A) Uygulama
B) Oturum
C) Sunuş
D) Ağ
E) Ulaşım

27. Ethernet kartlarında bulunan MAC adresleri kaç bitten oluşmaktadır?

A) 48
B) 24
C) 40
D) 12
E) 36

28. …………bilgisayardaki verileri yani digital sinyali, Analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazdır.

29. ……….…..kurum içi özel iletişim ağıdır.

30. …………..kablolar maliyetlerinin fazla olması sebebiyle pek fazla tercih edilmemektedir.

31. İki bilgisayarı  direk birbirine bağlarken ………….. kablo kullanılır.

NOT: 1-27. Sorular 3, 28-31. Sorular 5 puandır.

Cevap anahtarına buradan bakabilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
5
+1
1
+1
1
+1
2
+1
1
+1
0
+1
2

Yorum Yap