Akış Şeması Soru Örnekleri - Bilişim Konuları

Akış Şeması Soru Örnekleri

1. Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

2. Klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece bu işleme devam eden programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

3. 1 den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

4. Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

5. a,b,ve c klavyeden girilmek üzere, ax2+bx+c=0 şeklindeki bir denklemin köklerini bulan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.
6. Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana yazan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

7. Dört işleme birer kod numarası vererek, klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden girilen işlem koduna göre toplayan, çıkaran, çarpan veya bölen programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

8. Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

9. Klavyeden bir not girilmesini isteyen ve bu not 0-49 arasındaysa “Başarısız”, 50-64 arasındaysa “Orta”, 65-84 arasındaysa “İyi”, 85-100 arasındaysa “Çok iyi “ Yazan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

10. Klavyeden girilen iki tamsayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.
11. Klavyeden girilen iki pozitif tamsayıdan birincisinin ikincisi cinsinden kuvvetini alan programın algoritma ve akış diyagramını hazır fonksiyon kullanmadan yazınız.

12. n! değerini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

13. 1+4+9+ … +100= değerini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

14. Toplama, çıkarama, çarpma ve bölme işlemi yapan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

15. Saatte ortalama 60 km yol giden bir aracın, klavyeden girilen mesafeyi kaç saatte gideceğini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap

1 Yorum