Algoritma Örnekleri-2 - Bilişim Konuları

Algoritma Örnekleri-2

ÖRNEK 1: Klavyeden okunan bir sayının 10 fazla ve 10 eksiğini bulup yazan programın algoritma ve akış şeması şöyledir.
Girdi Bir sayı (a)
Çıktı
Sayının 10 fazlası (fazla), sayının 10 eksiği (eksik)

A1. BAŞLA
A2. a yı gir.
A3. fazla = a + 10
A4. eksik = a – 10
A5. YAZ fazla, eksik
A6. BİTİR

ÖRNEK 2: Girilen 3 sayının ortalamasını bulan ve sonucu yazdıran algoritma

A1. Başla
A2. x,y,z gir
A3. sonuç=(x+y+z)/3 işlemini yap
A4. sonucu yaz
A5. Bitir.

ÖRNEK 3: Girilen 3 tamsayıdan en büyüğünü bulan algoritma.
Enb ->en büyük sayı

A1. BAŞLA
A2. a,b,c yi gir
A3. enb = a (klavyeden girilen a değerine enb varsayalım)
A4. EĞER enb < b İSE enb = b (eğer varsayımımız yanlışsa b’yi enb’ye ata)
A5. EĞER enb < c İSE enb = c (eğer varsayımımız yanlışsa c’yi enb’ye ata)
A6. YAZ enb
A7. BİTİR

ÖRNEK 4: Girilen sıcaklık derecesine göre suyun katı, sıvı veya gaz olduğunu yazdıran programın algıritması

A1. Başla
A2. t değerini girin
A3. t<0 ”Katı” yaz
A4. t>0 ve t<100 “Sıvı” yaz
A5. t>100 “Gaz” yaz
A6. Bitir.

ÖRNEK 5: a=(x+y)*2 işleminin sonucunu bulduran algoritma

A1. Başla
A2. x ve y Gir
A3. a=(x+y)*2 işlemini yap
A4. a ‘yı yazdır
A5. Bitir.

ÖRNEK 6: İki sayının toplamlarının karesini ve küpününü hesaplayıp yazan akış şeması şöyledir.
Girdi Birinci sayı (a), İkinci sayı (b)
Çıktı Toplam karesi(topkare), Toplam küpü(topküp)
İşlem
Toplam

A1. BAŞLA
A2. a,b gir
A3. Toplam = a + b
A4. topkare = toplam*toplam
/2
A5. topküp = topkare * toplam
A6. YAZ topkare, topküp
A7. BİTİR

ÖRNEK 7: Bir öğrencinin bilgisayar programlama dersinin 2 yazılı sınavından aldığı notları klavyeden okuyan, bu notların ortalamasını bulan, eğer ortalaması 45’e eşit veya 45’den büyükse “geçti”, aksi halde “kaldı” mesajı yazan programın algoritma şu şekildedir.
Girdi 1. sınav notu (s1), 2. sınav notu (s2)
Çıktı
Sınav ortalaması (so)

A1. BAŞLA
A2. s1,s2 gir
A3. so = (s1 + s2) / 2
A4. EĞER so>45 veya so=45 İSE YAZ “Geçti”
A5. DEĞİLSE YAZ “Kaldı”
A6. BİTİR

ÖRNEK 8: Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmanın oluşturulması.
Toplam adı için
Top,
Ortalama adı için Ort, Girilen sayılar için X, Arttırma için Sayac değişkenleri kullanılırsa.

A1. BAŞLA
A2. Top = 0, Sayac = 0
A3. X gir
A4. Top= Top+X
A5. Sayac = Sayac +1
A6. EĞER Sayac <5 İSE GİT 3.Adım
A7. Ort= Top/5
A8. YAZ Top, Ort
A9. BİTİR

ÖRNEK 9: Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alan hesabını yapan programa ait algoritmanın hazırlanması.(Kenar uzunlukları negatif olarak girildiği durumda veri girişi tekrarlanacaktır)
Girdi: Kısa kenar (a), Uzun Kenar (b)
Çıktı:
Alan

A1. BAŞLA
A2. a yı gir.
A3. a < 0 İSE GİT 2.Adım
A4. OKU b
A5. b < 0 İSE GİT 4.Adım
A6. Alan = a*b
A7. YAZ Alan
A8. BİTİR

ÖRNEK 10: 20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma yazınız.

A1. BAŞLA
A2. S=20,T=0 (Başlangıçta S=20 ve T=0 olsun )
A3. T=T+S (T ile S’yi topla ardından sonucu T’ye eşitle)
A4. S=S+1 (Sayıyı bir artır.)
A5. S<50 ise GİT 3.adım (Eğer sayı 50’den küçük ise 3.Adım’a git)
A6. YAZ T (T’nin değerini göster.)
A7. BİTİR

ÖRNEK 11: Girilen bir tamsayının tek ya da çift olduğunu bulan algoritma.
(Tam -> parantez içindeki işlemi sonucunu tam sayıya çeviren özel fonksiyondur.)

A1. BAŞLA
A2. a yı gir
A3. b = tam (a/2)*2 ( (a/2) sayısının tam kısmını alır ve 2 ile çarpar)
A4. EĞER b = a ise YAZ “sayı çift” (eğer a çift ise, tam kısmı alındığında 3.adım sonucu b=a olur)
A5. DEĞİLSE YAZ “sayı tek”
A6. BİTİR

ÖRNEK 12: Klavyeden girilen,bir öğrencinin numarasını,ismini ve programlama dersinin 3 yazılı sınavından aldığı notları okuyan, bu notların aritmetik ortalamasını bulan,eğer ortalaması 50’ye eşit veya 50’den büyükse ekrana numara,isim,notlar ve yazılı notlarının ortalamasını,küçükse numara,isim ve “tekrar” mesajı yazan programın algoritmasını yazınız.

DeğişkenlerINO:öğrencinin numarasını, AD:öğrencinin ismini, VIZE1:1.vize sınavını, VIZE2:2.vize sınavını,VIZE3:3.vize sınavını,VIZORT:üç vize sınavının aritmetik ortalamasını VIZTO:üç vizenin toplamını göstersin.

A1. BAŞLA
A2. INO,AD,VIZE1,VIZE2,VIZE3 gir
A3. VIZTO=(VIZE1+VIZE2+VIZE3)
A4. VIZORT=VIZTO/3
A5. EĞER VIZORT>=50 İSE GİT 6.Adım
A6. YAZ INO,AD,VIZE1,VIZE2,VIZE3,VIZORT
A7. DEĞİLSE YAZ INO, AD ve “TEKRAR”
A8. BİTİR

ÖRNEK 13: 1-100 arasındaki çift sayıların toplamını bulan programın algoritmasını yazınız.

A1. BAŞLA
A2. Sayac=2, Toplam=0
A3. Toplam=Toplam+Sayac
A4. Sayac=Sayac+2
A5. EĞER Sayac<=100 İSE GİT 3.Adım
A6. YAZ “1-100 Arası Çift Sayıların Toplamı=”, Toplam
A7. BİTİR

ÖRNEK 14: Bir okuldaki 35 öğretmenin maaşlarını okuyup maaş toplamını ekrana yazdıran algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

A1. Başla
A2. TM = 0
A3. S = 0
A4. Maas‟ı oku
A5. TM = TM+ Maas
A6. S = S +1
A7. Eğer S < 35 ise git 4
A8. Yaz TM
A9. Bitir

ÖRNEK 15: Verilen kenarlarına göre bir üçgenin, ne çeşit olduğunu bulan algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

A1. Başla
A2. a, b ve c kenarlarını gir.

A3. Eğer (a = b) ve (b = c) ise Yaz “eşkenar” Git 6
A4. Eğer (a = c) veya (b = c) ise Yaz “ikizkenar” Git 6
A5. Yaz “çeşitkenar”
A6. Bitir

ÖRNEK 16: 20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma yazınız.

A1. Başla
A2. S=20 : T=0 (Sayı 20 T değeri 0 ile başla)
A3. T=T+S (T’ye sayıyı ekle T’yi göster.)
A4. S=S+1 (Sayıyı bir artır.)
A5. S<50 ise A2’ye git. (Eğer sayı 50’den küçük ise Adım 2’ye git)
A6. T’yi göster. (T’nin değerini göster.)
A7. Bitir

ÖRNEK 17: 30 ile 90 arasındaki çift sayıların toplamını bulan algoritma yazınız.

A1. Başla
A2. S=0 : T=0 (Sayı 0, Toplam değeri 0 olsun)
A3. S=S+1 (Sayıyı bir artır, sayıyı göster.)
A4. T=T+2S+28 (28 sayısına çift sayı olması için sayıyı 2 ile çarp ve toplama ekle, toplamı göster)
A5. 2S+28<90 ise git A2 (Eğer Çift sayı 90 değerinden küçük ise Adım 2’ye git)
A6. O=T/S (Toplam değeri sayıya böl ve ortalamayı bul)
A7. O’yu yaz. (Ortalamayı göster)
A8. Bitir

ÖRNEK 18: Bir öğrenciye ait girilen 1 sınav 1 sözlü notuna göre geçip kaldığını yazdıran programın algoritması

A1. Başla
A2. not1, sozlu1 gir
A3. A=(not1*60)/100
A4. B=(sozlu1*40)/100
A5. C=A+B
A6. C<45 “Kaldı” yaz A8 e git
A7. Gecti
A8. Bitir.

ÖRNEK 19: 1′ den 100′ e kadar olan sayıları toplatan programın algoritması

A1. Başla
A2. t=0 ve s=0 al
A3. s=s+1 işlemini yap
A4. s<100 ise t=t+1 ve A3′ e git
A5. t değerini yazdır
A6. Bitir.

ÖRNEK 20: 1′ den 100′ e kadar tek olan sayıları toplayan prog. algoritması

A1. Başla
A2. t=1 s=1
A3. s=s+2
A4. s<100 t=t+s ve A3′ e geri dön
A5. t’ yi yazdır
A6. Bitir.

ÖRNEK 21: 1′ ile 100 arasındaki tam sayılardan tek ve çift olanların ayrı ayrı toplamını bulan algoritma

A1. Başla
A2. SAYAC=1, TTEK=0, TCIFT=0 al
A3. TTEK=TTEK+SAYAC al
A4. TCIFT=TCIFT+(SAYAC+1) al
A5. Eğer SAYAC=101 ise A8. adıma git
A6. SAYAC=SAYAC+2 al
A7. A3 adıma geri dön
A8. TTEK ve TCIFT değerini yaz
A9. Bitir.

ÖRNEK 22: Klavyeden girilen ürünün fiyatının kdv’ sini hesaplatarak (%18) ürünün kdv’ li fiyatını ekrana yazdıran programın algoritması.

A1. Başla
A2. urun ve fiyatını gir
A3. KDV=fiyat*18/100 veya A3. KDV=fiyat*0.18
A4. toplamFiyat=fiyat+KDV
A5. ürünün toplam fiyatını yaz
A6. Bitir.

ÖRNEK 23: 1 ile 100 arasındaki tam sayılardan 2 katının 1 fazlası 5 ile tam bölünebilen kaç sayı bulunduğunu bulan programın algoritması.
i sayılar, sayac şartı sağlayan sayıların sayısı.

A1. BAŞLA
A2. i = 1, sayac = 0
A3. k = i*2 + 1
A4. a = tam (k/5)*5
A5. EĞER a = k İSE sayac = sayac + 1
A6. EĞER i = 100 İSE GİT 8.Adım
A7. i = i+1 ve GİT 3.Adım
A8. YAZ sayac
A9. BİTİR

ÖRNEK 24: Kenar uzunlukları verilen bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu hesaplayan programa ait algoritmanın hazırlanması. (Kenar uzunlukları negatif olarak girildiği durumda veri girişi Tekrarlanacaktır)
Girdi: Kısa kenar (a), Uzun Kenar (b)
Çıktı: Hipotenüs (hip)
İşlem: kareler toplamı (a2 + b2
) (karetop)

A1. BAŞLA
A2. a yı gir.
A3. a < 0 ise 2. adımı tekrarla
A4. OKU b
A5. b < 0 ise 4. adımı tekrarla
A6. karetop = (a*a) + (b*b)
A7. hip = karetop değerinin karekökü
A8. YAZ hip
A9. BİTİR

ÖRNEK 25: Aracın otopark ücretinin hesaplanması. Araçların en fazla 24 saat kaldığını varsayın. (Ücretlendirme: 0 – 2 saat 150 bin, 2 – 8 saat 300 bin, 8-24 saat 500 bin)

A1. BAŞLA
A2. Saat’i gir
A3. EĞER saat>0 ve saat <= 2 ise ücret=150 TL.
A4. EĞER t<=8 ve t>2 ise ücret = 300 TL
A5. DEĞİLSE ücret = 500 TL
A6. YAZ ücret
A7. BİTİR

ÖRNEK 26: Klavyeden girilen n sayısının faktoriyelini alan algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

A1. Başla
A2. N‟i gir.
A3. Faktor = 1
A4. S = 1
A5. Faktor = Faktor x S
A6. Eğer S <= N ise S = S + 1 git 5
A7. Yaz Faktor
A8. Bitir.
 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap