Algoritma Örnekleri-3 - Bilişim Konuları

Algoritma Örnekleri-3

1.Soru : Kullanıcının girdiği iki sayının karelerinin toplamını görüntüleyen algoritmayı yazınız.

A0 –> Başla
A1 –> Sayaç=0 (Sayaç’ın ilk sayısı 0 olarak başlar.)
A2 –> Sayı=? : TßT+Sayı (Sayıyı giriniz. T’ye sayıyı ekle veT’yi göster.)
A3 –> Sayaç=Sayaç+1 (Sayaç’a bir ekle ve sayacı göster.)
A4 –> Sayaç<4 ise A2’ye git. (Eğer sayaç 4’ten küçükse Adım 2’ye git.) A5 –> O=T/4 (Ortalama için T değerini 4’e böl)
A6 –> O’yu göster. (Ortalamayı göster.)
A7 –> Dur

2.Soru : 20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma yazınız.

A0 –> Başla
A1 –> S=20 : T=0 (Sayı 20 T değeri 0 ile başla)
A2 –> TßT+S (T’ye sayıyı ekle T’yi göster.)
A3 –> S=S+1 (Sayıyı bir artır.)
A4 –> S<50 ise A2’ye git. (Eğer sayı 50’den küçük ise Adım 2’ye git) A5 –> T’yi göster. (T’nin değerini göster.)
A6 –> Dur

3.Soru : 30 ile 90 arasındaki çift sayıların toplamını bulan algoritma yazınız.

A0 –> Başla
A1 –> S=0 : T=0 (Sayı 0, Toplam değeri 0 olsun)
A2 –> S=S+1 (Sayıyı bir artır, sayıyı göster.)
A3 –> T=T+2S+28 (28 sayısına çift sayı olması için sayıyı 2 ile çarp ve toplama ekle, toplamı göster)
A4 –> 2S+28<90 ise git A2 (Eğer Çift sayı 90 değerinden küçük ise Adım 2’ye git) A5 –> O=T/S (Toplam değeri sayıya böl ve ortalamayı bul)
A6 –> O’yu yaz. (Ortalamayı göster)
A7 –> Dur

4.Soru : Klavyeden girilen 10 adet sayıdan çift sayıların toplamının tek sayıların toplamına oranını bulan algoritma yazınız.

A0 –> Başla
A1 –> S=0 : T=0 : Ç=0 (Sayı, tek ve çift sayılar 0 değerini alsın)
A2 –> Sayı? (Sayıyı giriniz)
A3 –> (-1)sayı=1 ise Ç=Ç+Sayı (Eğer -1’in sayı üssü 1 sayısına eşitse sayıyı çift sayıya ekle ve çift sayıyı bul.)
A4 –> (-1)sayı=+1 ise T=T+Sayı (Eğer -1’in sayı üssü +1 sayısına eşitse sayıyı tek sayıya ekle ve tek sayıyı bul.)
A5 –> S=S+1 (Sayaça 1 ekle ve sayacı göster)
A6 –> S<10 ise A2’ye git. (Eğer Sayaç 10’dan küçük ise Adım 2’ye git.) A7 –> V ß Ç/T (Çift sayıların toplamını tek sayıların toplamına böl.)
A8 –> V’yi göster. (Bölme sonucunu göster.)
A9 –> Dur
5.Soru : Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritmayı yazınız.

A0 –> Başla
A1 –> S1=? : S2=? (İlk sayıyı gir ; ;İkinci sayıyı gir.)
A2 –> S1>S2 ise git A4 (Sayı 1 sayı 2’den küçükse Adım 4’e git.)
A3 –> S2>S1 ise git A5 (Sayı 2 sayı 1’den küçükse Adım 5’e git.)
A4 –> S1’i göster git A6 (sayı 1 değerini göster ve işlemi durdur)
A5 –> S2’yi göster. (Sayı 2 değerini göster)
A6 –> Dur

6.Soru : Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritmayı yazınız.

A0 –> Başla : EB=-¥ : S=0 (Başla olabilecek EB:en küçük sayı olsun, Sayı 0 olsun)
A1 –> Sayı? (Sayıyı giriniz.)
A2 –> Sayı>EB ise EB=Sayı (Eğer Sayı EB’den küçükse EB sayıyla aynı değeri alsın.)
A3 –> S=S+1 (Sayaca 1 ekle ve sayacı göster)
A4 –> S<3 ise git A1 (Eğer sayac 3’ten küçükse adım 1’e git.) A5 –> EB’yi göster (En büyük sayıyı göster.)
A6 –> Dur

7.Soru : 1’den 100’e kadar olan sayıların toplamını veren algoritmayı yazınız..

1. Toplam T, sayılar da i diye çağırılsın.
2. Başlangıçta T’nin değeri 0 ve i’nin değeri 1 olsun.
3. i’nin değerini T’ye ekle.
4. i’nin değerini 1 arttır.
5. Eğer i’nin değeri 100’den büyük değil ise 3. adıma git.
6. T’nin değerini yaz.

Aynı algoritmayı aşağıdaki gibi yazabiliriz.

1. T=0 ve i=0
2. i’nin değerini T’ye ekle.
3. i’yi 1 arttır.
4. i<101 ise 2.adıma git.
5. T’nin değerini yaz.
Algoritmayı bir de akış şeması ile gerçekleyelim.
T=0
İ=0
İ’nin Değrini T’ye ekle
İ’yi bir arttır
İ<101
T’yi yaz

8.Soru : ax2+bx+c=0 tipi bir denklemin köklerini veren algoritma.

Girdi : a, b ve c katsayıları Çıktı : denklemin kökleri
1. a, b ve c katsayılarını al.
2. D = b2-4ac değerini hesapla.
3. D<0 ise gerçel kök yok. 7. adıma git. 4. 5 . 6. değerlerini yaz. 7. Dur. Döngü Gösterimi Tekrarlanan adımlar n. Koşul sağlandığı sürece n.1 … n.2 … tekrarlanan adımlar n.3 … 9.Soru : İki tamsayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleyin. Girdi : iki tamsayı Çıktı : sayıların çarpımı 1. a ve b sayılarını oku 2. c =0 3. b>0 olduğu sürece tekrarla
.3.1. c=c + a
3.2. b = b-1
4. c değerini yaz ve dur
10.Soru : Bir tamsayının faktoriyelini hesaplayınız.

Girdi : Bir tamsayı
Çıktı : sayının faktoriyel
İlgili formul: Faktoriyel(n)=1*2*…*n
1. n değerini oku
2. F=1
3. n >1 olduğu sürece tekrarla
.3.1. F=F*n
3.2. n= n-1
4. F değerini yaz

11.Soru : İki tamsayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak gerçekleyin. Bölüm ve kalanın ne olduğu bulunacak.

1. a ve b değerlerini oku
2. m=0
3. a>=b olduğu sürece tekrarla
3.1 a=a-b
3.2 m = m + 1
4. kalan a ve bölüm m ‘yi yaz

12.Soru : 100 tane sayıyı okuyup, ortalamasını görüntüleyen algoritmayı yazınız.

1. T=0, i=0
2. i<101 olduğu sürece tekrarla
2.1 m değerini oku
2.2 T = T + m
2.3 i = i + 1
3. T = T / 100
4. Ortalama T ‘yi yaz
5. Dur

13.Soru : Bir sınava giren öğrencilerin not ortalamasının hesaplanması görüntüleyen algoritmayı yazınız.

1. Tüm sınav kağıtlarını inceleyip notların toplamını hesapla
2. Ortalamayı notların toplamını incelenen sınav kağıdına bölerek hesapla
3. Ortalamayı yaz.
1. Notların toplamını ve incelenen sınav kağıdı sayısını sıfır kabul et
2. Sıradaki sınav kağıdının notunu notların toplamına ekle
3. İncelenen sınav kağıdı sayısını Bir arttır
4. İncelenecek sınav kağıdı var ise 2. Adıma git
5. Ortalamayı notların toplamını incelenen sınav kağıdına bölerek hasapla
6. Ortalamayı yaz
1. Notların toplamını ve incelenen sınav kağıdı sayısını sıfır kabul et
2. Her bir sınav kağıdı için
2.1. Sıradaki sınav kağıdının notunu notların toplamına ekle
2.2. İncelenen sınav kağıdı sayısını bir arttır
3. Ortalamayı notların toplamını incelenen sınav kağıdına bölerek hesapla
4. Ortalamayı yaz
14.Soru : Aracın otopark ücretinin hesaplanması. Araçların en fazla 24 saat kaldığını varsayın.

0 – 2 saat 150 bin
2 – 8 saat 300 bin
8-24 saat 500 bin
1. Aracın kaç saat kaldığını öğren ( t olsun ).
2. t <= 2 ise
2.D.1. ücret = 150 bin
Aksi halde
2.Y.1. t<=8 ise 2.Y.1.D.1. ücret = 300 bin Aksi halde 2.Y.1.Y.1. ücret = 500 bin
3. ücreti yaz
4. Dur

15.Soru : Sınavdaki en büyük notun bulan algoritma.

1. En büyük = ilk sınav kağıdındaki not (ya da olabilecek en düşük değer kabul edilebilir).
2. İncelenecek sınav kağıdı var ise 2.1 Sınav kağıdındaki not > En büyük ise En büyük = Sınav kağıdındaki not
3. En büyük değerini yaz.
4. Dur
Algoritmanın yazımı daha simgesel olabilir. Ni i. Öğrencinin notu olsun.
1. EB = N1
2. i = 2
3. İncelenecek sınav kağıdı var ise
3.1 Ni>EB => EB = Ni
3.2 i = i + 1
4. EB’ yi yaz.
5. Dur

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap