Algoritma Örnekleri - Bilişim Konuları

Algoritma Örnekleri

ALGORİTMA ÖRNEKLERİ

Algoritma: Belli bir problemin çözümü için gerekli olan işlemlerin adım adım yazılması işlemidir.

Örnek1: Bir ürünün alış fiyatına klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatını hesaplayan programın algoritması.

1.Basla
2.Sayısal ( vergi_oranı , kar )
3.Ondalıklı alısfiyati
4.Yaz ( ‘’ alışfiyatı nedir ?’’)
5.Alişfiyat — oku()
6.Yaz (‘’vergi oranı nedir ‘’ )
7.Vo — oku()
8.Yaz (‘’kar oranı nedir ‘’)
9.Kar — oku()
10.Satış fiyatı = alış fiyatı + ( alış fiyatı * VO/100)+(alış fiyatı * kar/100)
11.Yaz ( satış fiyatı )
12.Bitti

Örnek2: Üniversitede bir dersin ortalamasını hesaplamak için bir vize bir de final notu gereklidir. Vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ı alınarak toplamları o dersin ortalamasını oluşturur. Klavyeden girilen vize final notunun gerekli yüzdeleri alınarak o dersin ortalamasını hesaplayan programın algoritması.

1.Başla
2.Sayısal ( vize ve final)
3.Ondalıklı ( ortalama)
4.Yaz ( vize notu nedir ‘’)
5.VN — oku()
6.Yaz (‘’final notu nedir ‘’)
7.FN — oku()
8.Ortalama = sınav notu ( vizenotu*40/100)+(finalnotu*60/100)
9.Yaz (ortalama)
10.Bitti

Örnek3: Yükseklik ve taban uzunluğu klavyeden girilen üçgenin alanını hesaplayan programın algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal ( yükseklik ve taban )
3.Ondalıklı (alan)
4.Yaz (‘’yükseklik nedir’’)
5.Yükseklik — oku()
6.Yaz (‘’taban uzunluğu nedir ‘’)
7.Taban — oku()
8.Alan = (yükseklik*taban) /2
9.Yaz ( alan )
10.Bitti

Örnek4: Klavyeden girilen bir sayının pozitif ya da nagatif olduğunu ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal (sayı)
3.Yaz (‘’sayı nedir ‘’)
4.Sayı — oku ()
5.Eğer (sayı>0)
6.(‘’sayı pozitiftir’’)
7.Değilse
8.Yaz (‘’sayı negatiftir’’)
9.Eğer bitti
10.Bitti

Örnek5: Klavyeden girilen öğrenci notuna göre eğer notu 50 ve üzerinde ise GEÇTİ eğer 50 nin altında ise KALDI şeklinde sonuç üreten programın algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal (sayı ve not)
3.Yaz (‘’not ‘’)
4.Not — oku ()
5.Eğer (not>=50)
6.(‘’geçti’’)
7.Değilse
8.Yaz (‘’kaldı’’)
9.Eğer bitti
10.Bitti

Örnek6: Klavyeden girilen ve 0 ile 999.999 arasında olan sayıların basamak sayılarını bulan programın algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal
3.Sayı — oku()
4.Değilse Eğer (sayı>=0)&&(sayı=9)
5.Yaz (‘’basamak1’’)
6.Değilse Eğer (sayı>=10)&&(sayı=99)
7.Yaz(‘’basamak2’’)
8.Değilse Eğer (sayı>=100)&&(sayı=999)
9.Yaz(‘’basamak3’’)
10.Değilse Eğer (sayı>=1000)&&(sayı=9999)
11.Yaz(‘’basamak4’’)
12.Değilse eğer (sayı>=10.000)&&(sayı=99.999)
13.Yaz(‘’basamak5’’)
14.Değilse eğer (sayı>=100.000)&&(sayı=999.999)
15.Yaz(‘’basamak6’’)
16.Eğer bitti
17.Bitti

Örnek7: Klavyeden girilen sıcaklık değerine göre suyun katı sıvı yada gaz hallerinden hangisinde bulunduğunu bulan programın algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal (sayı)
3.Yaz(‘’sayı gir’’)
4.sayı — oku()
5.Eğer((sayı>0)&&(sayı<100)) 6.Yaz (‘’sıvı’’) 7.Değilse eğer ((sayı<=0) 8.Yaz (‘’buz’’) 9.Değilse eğer (sayı>=100)
10.Yaz (‘’gaz’’)
11.Eğer bitti
12.Bitti

Örnek8: Bir öğrencinin sınavdan almış olduğu puanı girdikten sonra Not olarak karşılığını hesaplayan programın algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal ( sayı)
3.Yaz (‘’puanınızı girin’’)
4.Sayı — oku ()
5.Eğer ((sayı>=0)&&(sayı50))
6.Yaz (‘’1’’)
7.Değilse eğer ((sayı>=50)&&(sayı60))
8.Yaz(‘’2’’)
9.Değilse eğer((sayı>=60)&&(sayı70))
10.Yaz (‘’3’’)
11.Değilse eğer ((sayı>=70)&&(sayı85))
12.Yaz (‘’4’’)
13.Değilse eğer ((sayı>=85)&&(sayı100))
14.Yaz (‘’5’’)
15.Değilse
16.Yaz (‘’hatalı puan girdiniz’’)
17.Eğer bitti
18.Bitti

Örnek9: Klavyeden girilen sayının tek sayı mı yoksa çift sayı mı olduğunu bulan programı algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal (sayı)
3.Yaz (‘’sayıyı gir’’)
4.Sayı — oku()
5.Eğer (sayı/2 ==0)
6.Yaz (‘’sayı çift’’)
7.Değilse
8.Yaz (‘’sayı tek ‘’)
9.Eğer bitti
10.Bitti

Örnek10: Klavyeden girilen ax2+bx+c=0 şeklindeki ikinci derecede denkleme ait a,b ve c değerleri istenerek deltayı hesaplayan ve gösteren çıkan delta sonucuna göre denklemin köklerini gösteren programın algoritmasını yazınız.

1.Başla
2.Sayısal(a,b,c,delta)
3.Yaz (‘’a’yı gir’’)
4.A — oku()
5.Yaz (‘’b’yi gir’’)
6.B — oku()
7.Yaz (‘’c’yi gir’’)
8.C — oku()
9.Delta = (b*b)-(4*a*c)
10.Yaz (delta)
11.Eğer (delta==0)
12.Yaz (çakışık 2 kök var’’)
13.Değilse eğer (delta0)
14.Yaz (‘’reel kök yok’’)
15.Değilse
16.Yaz (‘’reel 2 kök var’’)
17.Eğer bitti
18.Bitti

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap