Asp.Net Ders Ortalaması Hesaplama - Bilişim Konuları

Asp.Net Ders Ortalaması Hesaplama

Bu örneğimizde Asp.Net programında klavyeden girilen vize ve final notuna göre o dersin ortalamasını hesaplayan ve bu ortalamaya göre dersten geçip geçemediğini bulan ve ekrana yazan programı yapacağız. Girilen vize notunun %40’ını ve girilen final notunun %60’ını alarak bu ikisini toplanmasıyla ders ortalamasını hesaplayan program. Ders ortalaması 60 yada üzerinde ise dersten başarılı, 60 altında ise dersten başarısız olarak kabul edilecektir. Buna göre ders sonucu ekranda gösterilecektir.

DersOrtalamasi.aspx kodları

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="DersOrtalamasi.aspx.cs" Inherits="AspNetUygulamalari.DersOrtalamasi" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    Ders Ortalaması ve Sonuç<br />
    <br />
    Vize
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" BackColor="#CCFF66"></asp:TextBox>
    <br />
    Final<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" BackColor="#CCFF66"></asp:TextBox>
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Ortalama Hesapla" BackColor="#006600" Font-Bold="True" ForeColor="#FFFFCC" />
    <br />
    <br />
    Ders Ortalaması:
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="Label" Font-Bold="True"></asp:Label>
    <br />
    Sonuç:
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="Label" Font-Bold="True"></asp:Label>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>
DersOrtalamasi.aspx.cs kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace AspNetUygulamalari
{
  public partial class DersOrtalamasi : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //www.bilisimkonulari.com
    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double Vize, Final, Ortalama;

      Vize = Convert.ToDouble(TextBox1.Text);
      Final = Convert.ToDouble(TextBox2.Text);

      Ortalama = Vize * 0.40 + Final * 0.6;

      Label1.Text = Ortalama.ToString();

      if (Ortalama >= 60 && Ortalama <= 100)
      {
        Label2.Text = "Geçti";
      }
      else if (Ortalama >= 0 && Ortalama < 60)
      {
        Label2.Text = "Kaldı";
      }
      else
      {
        Label2.Text = "HATALI NOT";
      }
    }
  }
}

Ekran Görüntüleri:

asp-net-ders-ortalamasi1
asp-net-ders-ortalamasi2

asp-net-ders-ortalamasi3

asp-net-ders-ortalamasi4

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap

1 Yorum