Asp.Net İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Bulma - Bilişim Konuları

Asp.Net İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Bulma

Bu örneğimizde Asp.net ile klavyeden girilen iki sayı arasında bulunan Asal Sayıları bulup bir listbox içerisine yazdıran programı yapacağız. Öncelikle aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi bir form tasarımı yapıyoruz. Formumuzun üzerine ilk sayı ve son sayıların girilmesini sağlayacak iki tane textbox nesnesi ekliyoruz. Bir button nesnesi ekliyoruz ve bulunan asal sayıları eklemek için bir listbox nesnesi ekliyoruz. Son olarak en alta bir tane Label nesnesi ekliyoruz. Bunun amacı ise belirtilen aralıkta kaç tane asal sayı olduğunu bularak bunun sayısını yazdırmak. Böylece form tasarımını tamamlamış oluyoruz. İstediğimiz gibi renklendirme yapabiliriz.

aspnet-ikisayiarasindaki-asalsayi1

Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi 1 ile 67 arasında bulunan asal sayılar bulunarak listbox nesnesine yazdırılmaktadır. Bu aralıkta 19 tane asal sayı olduğu formun altına yazdırılmaktadır.

aspnet-ikisayiarasindaki-asalsayi2

Yine aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 1 ile 10 arasındaki asal sayılar yazdırılmaktadır. Bu aralıkta 4 tane asal sayı olduğu yazdırılmaktadır.

aspnet-ikisayiarasindaki-asalsayi3

Aşağıdaki resimde 1 ile 10000 arasındaki asal sayılar yazdırılmaktadır. Bu aralıkta 1229 tane asal sayı olduğunu da bulup ekrana yazdırmaktadır.

aspnet-ikisayiarasindaki-asalsayi4

IkiSayiArasindakiAsalSayilar.aspx.designer.cs kodu:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="IkiSayiArasindakiAsalSayilar.aspx.cs" Inherits="AspNetOrnekleri.IkiSayiArasindakiAsalSayilar" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">


    .tablo {
      color:red;
      background-color:lightyellow;
    }
    

    .auto-style4 {
      width: 218px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style11 {
      width: 181px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style9 {
      width: 181px;
    }
    </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <table border="0" style="width: 350px" class="tablo">
      <tr>
        <td colspan="2">ASAL SAYILARI BULMA</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">İlk Sayı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">Son Sayı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">&nbsp;</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Asal Olanları Bul" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">İki Sayı Arasında Bulunan Asal Sayılar</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Height="186px" Width="149px"></asp:ListBox>
          <br />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4" colspan="2">
          <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
    </table>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

IkiSayiArasindakiAsalSayilar.aspx.cs kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace AspNetOrnekleri
{
  public partial class IkiSayiArasindakiAsalSayilar : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    
      
      int ilksayi, sonsayi;
      
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ListBox1.Items.Clear();
      ilksayi = Convert.ToInt32(TextBox1.Text);
      sonsayi = Convert.ToInt32(TextBox2.Text);

      int sayi = ilksayi;
      bool durum = true;
      while (sayi < sonsayi)
      {
        sayi++;
        for (int i = 2; i < sayi; i++)
        {
          if (sayi % i == 0)
          {
            durum = false;
          }
        }
        if (durum == true && sayi != 1)
        {
          ListBox1.Items.Add(sayi.ToString());
        }
        durum = true;
      }

      //www.bilisimkonulari.com
      Label1.Text = "İki Sayı Arasında " + ListBox1.Items.Count.ToString() + " Tane Asal Sayı Var";
    }
  }
}

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap