Asp.Net İki Sayı Arasındaki Sayılar - Bilişim Konuları

Asp.Net İki Sayı Arasındaki Sayılar

Bu asp.net örneğimizde klavyeden girilen iki sayı aralığında bulunan sayılar üzerinde çeşitli işlemler yapan programı yapacağız. Örneğimizde ilk girilen sayıdan itibaren son girilen sayıya kadar olan sayılarla ilgili olarak;

Sayıların toplamını;

Tek sayıların toplamını;

Çift sayıların toplamını;

Tek sayıların karelerinin toplamını;

Çift sayıların karelerinin toplamını;

hesaplayan ve çıkan sonuçları label etiketlerine yazdıran programı yapacağız. Bunun için formumuzun üzerine iki tane textbox nesnesi bir tane button nesnesi ve 5 tane label nesnesi ekliyoruz ve tasarımımızı aşağıdaki resimde görüldüğü gibi tasarlıyoruz.

aspnet-ikisayiarasindaki-sayilar1

Aşağıdaki resimde 1 ile 10 arasında bulunan sayılar üzerinde işlemler yapılmaktadır.

aspnet-ikisayiarasindaki-sayilar2

Aşağıdaki resimde 1 ile 100 arasında bulunan sayılar üzerinde işlemler yapılmaktadır.

aspnet-ikisayiarasindaki-sayilar3

Aşağıdaki resimde 80 ile 120 arasında bulunan sayılar üzerinde işlemler yapılmaktadır.

aspnet-ikisayiarasindaki-sayilar4

IkiSayiArasindakiSayilar.aspx.designer.cs kodu:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="IkiSayiArasindakiSayilar.aspx.cs" Inherits="AspNetOrnekleri.IkiSayiArasindakiSayilar" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">    .tablo {
      color:red;
      background-color:lightyellow;
    }
    

    .auto-style4 {
      width: 218px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style11 {
      width: 181px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style9 {
      width: 181px;
    }
    .auto-style12 {
      width: 326px;
      height: 31px;
    }
    </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <table border="0" style="width: 400px" class="tablo">
      <tr>
        <td colspan="2">
          <asp:Label ID="Label6" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="İKİ SAYI ARASINDAKİ SAYILAR"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">İlk Sayı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" ForeColor="#0000CC"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">Son Sayı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" ForeColor="#0000CC"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">&nbsp;</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="H E S A P L A" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4" colspan="2">İki Sayı Arasında Bulunan</td>

      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">Sayıların Toplamı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Label ID="Label1" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">Tek Sayıların Toplamı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Label ID="Label2" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">Çift Sayıların Toplamı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Label ID="Label3" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">Tek Sayıların Kareleri Toplamı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Label ID="Label4" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style12">Çift Sayıların Kareleri Toplamı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Label ID="Label5" runat="server" ForeColor="#0000CC" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
    </table>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

IkiSayiArasindakiSayilar.aspx.cs kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace AspNetOrnekleri
{
  public partial class IkiSayiArasindakiSayilar : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    int ilk;
    int son;
    int toplam = 0;
    int tek = 0;
    int cift = 0;
    int tekkare = 0;
    int ciftkare = 0;
    // Değişkenlerimizi belirliyoruz.

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ilk = Convert.ToInt32(TextBox1.Text);
      // textbox1'e girilen sayıyı değişkene atıyoruz.

      son = Convert.ToInt32(TextBox2.Text);
      // textbox2'e girilen sayıyı değişkene atıyoruz.

      //Tüm sayıların toplamı
      for (int i = ilk; i <= son; i++)
      {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
        toplam += i;
      }// Sayıları toplatıyoruz.
      Label1.Text = toplam.ToString();

      //Tek sayıların toplamı
      for (int i = ilk; i <= son; i++)
      {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
        if (i % 2 != 0)
        {
          tek += i;
        }
      }
      Label2.Text = tek.ToString();

      //Çift sayıların toplamı
      for (int i = ilk; i <= son; i++)
      {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
        if (i % 2 == 0)
        {
          cift += i;
        }
      }
      Label3.Text = cift.ToString();

      //Tek sayıların kareleri toplamı
      for (int i = ilk; i <= son; i++)
      {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
        if (i % 2 != 0)
        {
          tekkare += i * i;
        }
      }
      Label4.Text = tekkare.ToString();

      //Çift sayıların kareleri toplamı
      for (int i = ilk; i <= son; i++)
      {// Girdiğimiz ilk sayıdan son sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
        if (i % 2 == 0)
        {
          ciftkare += i * i;
        }
      }
      Label5.Text = ciftkare.ToString();
    }
  }
}

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap