Asp.Net İle Ders Notu Ortalaması Hesaplama - Bilişim Konuları

Asp.Net İle Ders Notu Ortalaması Hesaplama

Bu Asp.Net örneğimizde klavyeden girilen iki yazılı notu ve iki performans notuna göre o dersin ortalaması hesaplanmaktadır. Hesaplanan ortalamaya göre; eğer ortalama 50 yada daha üzerinde ise ekrana Dersten geçtiniz, 50 nin altında ise Dersten kaldınız şeklinde mesaj yazdıran programı yapacağız. Olumlu olan sonuçlar ekrana yeşil renkli olumsuz olan sonuçlar ise ekrana kırmızı renkli olarak yazdırılmaktadır.

DersNotu.aspx.designer.cs kodları:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="DersNotu.aspx.cs" Inherits="AspNetOrnekleri.DersNotu" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">

    .tablo {
      color:red;
      background-color:aqua;
    }
    

    .auto-style4 {
      width: 218px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style11 {
      width: 181px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style9 {
      width: 181px;
    }
    </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <table border="0" style="width: 350px" class="tablo">
      <tr>
        <td class="auto-style4">1.Yazılı Notunuz</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">2.Yazılı Notunuz</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">1.Performans Notunuz</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">2.Performans Notunuz</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">&nbsp;</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Ortalama Hesapla" OnClick="Button1_Click" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">&nbsp;</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
          <br />
          <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
    </table>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

DersNotu.aspx.cs kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace AspNetOrnekleri
{
  public partial class DersNotu : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    int y1, y2, p1, p2, ort;
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (TextBox1.Text == "" || TextBox2.Text == "" || TextBox3.Text == "" || TextBox4.Text == "")
      {
        Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        Label1.Text = "Lütfen Bilgileri Tam Giriniz.";
        Label2.Text = "";
      }
      else
      { 
        y1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
        y2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
        p1 = Convert.ToInt16(TextBox3.Text);
        p2 = Convert.ToInt16(TextBox4.Text);

        ort = (y1 + y2 + p1 + p2) / 4;

        if (y1 < 0 || y1 > 100 || y2 < 0 || y2 > 100 || p2 < 0 || p2 > 100 || p1 < 0 || p1 > 100)
        {
          Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
          Label1.Text = "Tüm notları 0 ile 100 arasında girin.";
          Label2.Text = "";
        }

        else if (ort > 49)
        {
          Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
          Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
          Label1.Text = ort.ToString();
          Label2.Text = "Dersten Geçtiniz.";
        }
        else
        {
          Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
          Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
          Label1.Text = ort.ToString();
          Label2.Text = "Dersten Kaldınız.";
        }
      }

      
    }
  }
}

Aşağıdaki resimde yazılı ve performans notları girilmediği için bilgilerin girilmesi uyarısını vererek kırmızı renkte ekrana yazdırmaktadır.

aspnet-ders-kontrolu1

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi program herhangi bir notun eksik girilmesi durumunda hesaplama yapmayarak eksik bilgilerin tam olarak girilmesi gerektiği yönünde kırmızı renkli bir uyarı mesajını ekrana yazdırmaktadır.

aspnet-ders-kontrolu2

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 0 ile 100 arasında olmayan bir değer girildiğinde bu değerin nota uygun olmadığı uyarısını vermekte ve hesaplama yapmamaktadır. Yine kırmızı renkte bir uyarı mesajı ekrana yazdırmaktadır.

aspnet-ders-kontrolu3

Aşağıdaki resimde yine görüldüğü gibi negatif bir ders notu olamayacağından eksi olarak girilmiş bir notu kabul etmemekte ve ekrana kırmızı olarak uyarı mesajını yazdırmaktadır.

aspnet-ders-kontrolu4

Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi tüm notlar kurallara uygun olarak girilmiştir. Notların ortalaması da 50 den büyük olduğu için ekrana yeşil renkli olarak hem dersin ortalaması hem de dersten geçmiş olduğu bilgisini yazdırmaktadır.

aspnet-ders-kontrolu5

Son olarak yine ders notları tam ve kurallara uygun olarak girilmiştir. Ortalama hesaplanmıştır. Ancak ortalama 50 den küçük olduğu için dersten başarısız olunmuştur. Bu nedenle dersin ortalaması ve sonuç durumu kırmızı renkli olarak ekrana yazdırılmıştır.

aspnet-ders-kontrolu6

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap