Asp.Net RangeValidator Kontrolü - Bilişim Konuları

Asp.Net RangeValidator Kontrolü

Asp.Net RangeValidator Kontrolü. RequiredFieldValidator kontrolünün nasıl kullanıldığını anlatan ve özelliklerini anlatan makale

Asp.Net RangeValidator Kontrolü

RangeValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen bir değerin belirli bir aralıkta tutulmasını sağlamak

için kullanılır. Bunun için RangeValidator kontrolüne maksimum ve mininum değerler girilir.

 

Bu kontrole ait özellikler şunlardır;

Ø
ID:
Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

 

Ø
ControlToValidate:
Kontrol edilecek olan sunucu kontrolü belirlemek için kullanılır. Kontrol edilecek

 sunucu kontrolünün ID’si burada belirtilir.

 

Ø
ErrorMessage:
Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

 

Ø
MaximumValue:
Sınırlamada üst sınırı belirtir.

 

Ø
MinumumValue:
Sınırlamada alt sınırı belirtir.

 

Ø
Type:
Verinin tipini belirlemek için kullanılır.

Program Kodları:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="dogrulama2.aspx.cs" Inherits="_Default" %>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Kaydet" />
    <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" runat="server" 
      ControlToValidate="TextBox1" 
      ErrorMessage="Lütfen 0 ile 100 arasında sayı giriniz" MaximumValue="100" 
      MinimumValue="0" Type="Integer"></asp:RangeValidator>

  </div>
  </form>

Ekran GörüntüsüRangeValidator ayarlarının özellikler penceresinden ayarlanması

RangeValidator kontrolünün Asp.Net programında kullanılması

Aralık dışında değer girilirse hata mesajıyla kullanıcıyı uyarıyor

Uygun aralıkta girilmesi durumunda herhangi bir mesaj vermiyor

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap