Asp.Net RegularExpressionValidator Kontrolü - Bilişim Konuları

Asp.Net RegularExpressionValidator Kontrolü

RegularExpressionValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen değerin belirli bir söz dizimi şeklinde girilmesini sağlamak için kullanılır. Girilen değer istenilen söz dizilimine uygun değilse sayfanın sunucuya gitmesini engelleyerek hata mesajı üretir. Geniş bir kullanım alanı vardır. Örneğin, e-mail adreslerinin, telefon numaralarının, web site adreslerinin vb. girilmesinde bu kontrol ile söz dizilimi oluşturulabilir.
Bu kontrole ait özellikler şunlardır:

Bu kontrole ait özellikler şunlardır:

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajının girileceği alandır.

ValidationExpression: Girilecek söz diziliminin seçileceği alandır. Söz dizilimi için programlama yazılımı belirli söz dilimleri sunar. Ancak bu söz dilimleri oldukça dar kapsamlıdır.

Program Kodları:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="dogrulama3.aspx.cs" Inherits="dogrumalama3" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">
    .style1
    {
      width: 100%;
    }
    .style3
    {
      width: 132px;
    }
    .style4
    {
      width: 607px;
    }
    .style5
    {
      width: 117px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <table class="style1">
      <tr>
        <td class="style5">
          E-Mail Adresiniz</td>
        <td class="style3">
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="24px" MaxLength="200" 
            Width="181px"></asp:TextBox>
        </td>
        <td class="style4">
          <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 
            ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="Lütfen Geçerli Bir E-Mail Giriniz.." 
            ValidationExpression="w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style5">
          Web Adresiniz</td>
        <td class="style3">
          <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="184px"></asp:TextBox>
        </td>
        <td class="style4">
          <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator2" runat="server" 
            ControlToValidate="TextBox2" 
            ErrorMessage="Lütfen Geçerli Bir Web Adresi Giriniz.." 
            ValidationExpression="http(s)?://([w-]+.)+[w-]+(/[w- ./?%&=]*)?"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style5">
           </td>
        <td class="style3">
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="GİRİŞ" />
        </td>
        <td class="style4">
           </td>
      </tr>
    </table>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Ekran Görüntüsü


Kontrol edilecek alanlar ayarlanır. Email alanı kontrol ediliyor.

Kontrol edilecek alanlar ayarlanır. Web adresi alanı kontrol ediliyor.

Asp.Net programındaki kontrollerin görüntüsü.

Alanlar uygun girilmediğinde bize uyarı mesajı veriyor.

Alanlar uygun olduğunda bize herhangi bir uyarı mesajı vermiyor.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap