Asp.Net RequiredFieldValidator Kontrolü - Bilişim Konuları

Asp.Net RequiredFieldValidator Kontrolü

Asp.Net RequiredFieldValidator Kontrolü. RequiredFieldValidator kontrolünün nasıl kullanıldığını anlatan ve özelliklerini anlatan makale

Asp.Net RequiredFieldValidator Kontrolü

Kullanıcının belirtilen alanı boş geçmesini engelleyerek mutlaka doldurmasını sağlayan doğrulama kontrolüdür. Bu kontrol, belirtilen alan boş geçildiğinde istenen hata mesajını ekrana getirerek sayfanın sunucuya gitmesini engeller.
RequiredFieldValidator
kontrolü Toolbox panelinde Validation
grubunda yer almaktadır.
RequiredFieldValidator
kontrolüne ait özellikler şunlardır:

 

Ø
ID:
Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

Ø
ControlToValidate:
Kontrol edilecek olan sunucu kontrolünü belirlemek için kullanılır.
Kontrol edilecek sunucu kontrolünün ID’si burada belirtilir.

Ø
ErrorMessage:
Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

Program Kodları:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="dogrulama1.aspx.cs" Inherits="dogrulama1" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">
    .style1
    {
      width: 100%;
    }
    .style2
    {
      height: 23px;
    }
    .style3
    {
      height: 23px;
      width: 87px;
    }
    .style4
    {
      width: 87px;
    }
    .style5
    {
      height: 23px;
      width: 149px;
    }
    .style6
    {
      width: 149px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <table class="style1">
    <tr>
      <td class="style3">
        Adı</td>
      <td class="style5">
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
      </td>
      <td class="style2">
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" 
          ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="Lütfen Adınızı Boş GEÇMEYİN.."></asp:RequiredFieldValidator>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="style4">
        Soyadı</td>
      <td class="style6">
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
      </td>
      <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" 
          ControlToValidate="TextBox2" ErrorMessage="Lütfen soyadınızı boş geçmeyiniz" 
          ForeColor="#FF5050"></asp:RequiredFieldValidator>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="style4">
         </td>
      <td class="style6">
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="GİRİŞ" />
      </td>
      <td>
         </td>
    </tr>
  </table>
  <div>
  
  </div>
  </form>

Ekran GörüntüsüAdı alanını kontrol ediyoruz. Adı alanının boş olup olmadığını kontrol ediyor.

Soyadı alanını kontrol ediyoruz. Soyadı alanının boş olup olmadığını kontrol ediyor.

Asp.Net programındaki kontrolün görüntüsü

Alanlar boş geçildiğinde kontroller bize hata mesajı veriyor.

Alanlar doldurulduğunda ise herhangi bir mesaj vermiyor

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap