Asp.Net Sunucu Kontrolleri - Bilişim Konuları

Asp.Net Sunucu Kontrolleri

Asp.Net Sunucu Kontrolleri. Asp.Net de en çok kullanılan sunucu kontrollerinin tanıtımı kısaca yapılmaktadır.

Asp.Net Sunucu Kontrolleri

ASP.NET uygulamalarında sunucu tarafındaki işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan kontrollerdir.

 

Label

Label kontrolü metin göstermek için kullanılan kontroldür.

 

TextBox

TextBox kontrolü, kullanıcı ile web sitesi arasındaki etkileşimi sağlayan en temel kontrollerden biridir.

 


TextMode özelliği


SingleLine
modu, metin tek satır halinde gösterilmek için kullanılır. Varsayılan moddur.


MultiLine
modu, birden fazla metin alanı oluşturmak için kullanılır.


Password
modu ise, şifre bilgisi gibi başka kişiler tarafından görülmesi istenmeyen bilgilerin girilmesinde kullanılır.


ReadOnly özelliği 
Sadece okuma amaçlı olunca kullanılır.


MaxLength Özelliği
Bu özellik yardımıyla girilecek olan karakter sayısı sınırlandırılabilir. Varsayılan olarak 0 değerindedir.


Enabled Özelliği 
TextBox kontrolünün aktif ya da pasif olmasını sağlayan özelliktir. Varsayılan olarak true değerdedir.


Visible Özelliği
TextBox kontrolünün görünür ya da gizli olmasını sağlayan özelliktir. Varsayılan olarak true değerdedir.

 

Button

Button kontrolü, tıklandığında belirli bir iş yaptırmak için kullanılan kontroldür.

 

LinkButton

Bu kontrol normal bir bağlantı gibi görünür, fakat bir Button kontrolü gibi çalışır.

 

ImageButton

ImageButton kontrolü de LinkButton kontrolü gibi Button kontrolüne benzerlik gösterir. Farkı, görüntüsünün

bir resim ile
değiştirilebilmesidir.

 

DropDownList

DropDownList kontrolü, bir grup ögeyi açılır menü şeklinde göstermek için kullanılan kontroldür.

 

ListBox

ListBox kontrolü, DropDownList kontrolünün tersine verileri kullanıcıya liste halinde sunan kontroldür.

 

CheckBox

CheckBox kontrolü, kullanıcının işaretleme yaparak seçim yapmasını sağlayan kontroldür. CheckBox

 kontrolü genellikle bir durumu belirlemek için kullanılır.

 

CheckBoxList

Birden fazla seçim yapılması gerektiğinde birden fazla işaretleme alanı gerekir. Bu durumda birden fazla

 CheckBox kullanıma ihtiyaç
olacaktır.

 

RadioButton

RadioButton kontrolü,
seçenekler arasından sadece bir tane seçeneğin seçilmesini sağlayan kontroldür.

 

RadioButtonList

RadioButtonList kontrolü, CheckBoxList kontrolüne benzer şekilde birden fazla seçenek olan ögeleri

kullanıcılara RadioButton olarak sunar

 

BulletedList

BulletedList Kontrolü, bir grup verinin madde işaretli bir liste halinde görüntülenmesi için kullanılan

kontroldür.

HiddenField

HiddenField kontrolü sayfa içerisinde arka planda bilgi taşımak için kullanılan kontroldür.

Calendar

Calendar kontrolü, uygulamalarda tarih seçimi yapmak için kullanılan kontroldür.

 

FileUpload

FileUpload kontrolü, web sitesinin sunucuya dosya yüklemek amacıyla dosyaların seçimi için kullanılan kontroldür.

Panel

Panel kontrolü, içine konulan kontrollerin belli bir alanda gruplanmasına sağlayan kontrolüdür.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap