Asp.Net Tek Sayı Çift Sayı Bulan Program - Bilişim Konuları

Asp.Net Tek Sayı Çift Sayı Bulan Program

Bu örneğimizde Asp.Net programında klavyeden girilen bir sayının tek sayı mı yoksa çift sayı mı olduğunu bulan ve sonucu ekranda gösteren programı yapacağız. Bunun için formumuza bir tane textbox nensesi bir tane button nesnesi ve bir tane de label nesnesi ekliyoruz. Daha sonra girilen sayıyı kontrol ederek tek mi çift mi olduğunu yazdırıyoruz.

Aşağıdaki resimde boş olarak butona basıldığında bir sayı giriniz şeklinde kırmızı renkli bir uyarı mesajı yazdırmaktadır.

aspnet-teksayiciftsayi1

Aşağıdaki resimde 150 sayısı girilmiş ve inceleme sonucunda sayının çift sayı olduğu ekrana yazdırılmıştır.

aspnet-teksayiciftsayi2

Aşağıdaki resimde 129 sayısı girilmiş incelenmiş ve saynın tek sayı olduğu yazdırılmıştır. Aslında burada önemli olan asp.net ortamında  if yapısının nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyor.

aspnet-teksayiciftsayi3

TekSayiCiftSayi.aspx.designer.cs kodu:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="TekSayiCiftSayi.aspx.cs" Inherits="AspNetOrnekleri.TekSayiCiftSayi" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">


    .auto-style4 {
      width: 218px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style11 {
      width: 181px;
      height: 31px;
    }
    .auto-style9 {
      width: 181px;
    }
    .tablo {
      color:blue;
    }
    </style>
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    $('#TextBox1').keydown(function (e) {
      if (e.shiftKey || e.ctrlKey || e.altKey) {
        e.preventDefault();
      } else {
        var key = e.keyCode;
        if (!((key == 8) || (key == 46) || (key >= 35 && key <= 40)
        || (key >= 48 && key <= 57) || (key >= 96 && key <= 105))) {
          e.preventDefault();
        }
      }
    });
  });
  </script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <table border="0" style="width: 350px" class="tablo">
      <tr>
        <td class="auto-style4">Sayıyı Giriniz</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" onkeypress="SayiGirme"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">&nbsp;</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Sayıyı İncele" OnClick="Button1_Click" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style4">Girdiğiniz Sayı</td>
        <td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
          <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
    </table>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

TekSayiCiftSayi.aspx.cs kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace AspNetOrnekleri
{
  public partial class TekSayiCiftSayi : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    double sayi;

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (TextBox1.Text == "")
      {
        Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        Label2.Text = "Lütfen bir Sayı Giriniz.";
      }

      else

      { 
        sayi = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);

        if (sayi % 2 == 0)
        {
          Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
          Label2.Text = "Çift Sayıdır.";
        }
        else
        {
          Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
          Label2.Text = "Tek Sayıdır.";
        }
      }
    }
  }
}

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap