Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-4 - Bilişim Konuları

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-4

1. Topolojilerine göre ağ çeşitleri nelerdir?

– Fiziksel topoloji
– Mantıksal topoloji

2. Fiziksel topoloji nedir?

Ağı oluşturan cihazların fiziksel olarak yerleşim düzeni ve kullanılan kablo türleri fiziksel topolojiyi oluşturur.

3. Fiziksel topolojiler nelerdir?

– Ortak yol topolojisi
– Halka topolojisi
– Yıldız topolojisi
– Genişletilmiş yıldız topolojisi
– Örgü topolojisi
– Ağaç topolojisi

4. Ortak yol (bus) topolojisi nedir?

Bu topolojide iletişim tek bir kablo üzerinden gerçekleştirilir ve ağ cihazları bu kablo üzerine bağlanır.

5. Ortak yol topolojisinin avantajları nelerdir?

– Kurulumu ve ağın genişletilmesi kolaydır
– Yüksek hız gerektirmeyen ağlar için hızlı bir şekilde kurulabilir
– Düşük maliyetlidir
– Merkezde switch/hub gibi cihazlara ihtiyaç duyulmaz.

6. Halka (ring) topolojisi nedir?

Halka topolojisinde ağın yerleşimi halka biçimindedir. Ağ üzerinde iletilen veri hedefine ulaşıncaya kadar ağ üzerindeki her cihazdan geçer.

7. Halka topolojisinin avantajları nelerdir?

– Jeton sayesinde her cihaz veri iletimi konusunda eşittir
– Cihazlar arasındaki bağlantılar için sunucuya ihtiyaç yoktur
– Ağın büyütülmesi performansı çok az etkiler

8. Halka topolojisinin dezavantajları nelerdir?

– Ağ cihazlarından birisinde oluşacak sorun tüm ağı etkiler
– Ağ arayüz kartları ve MAU Ethernet ve switchlerden daha pahalıdır
– Ağa cihaz ekleme değiştirme veya çıkarma tüm ağı etkiler.

9. Yıldız (star) topolojisi nedir?

Günümüzde en çok kullanılan ağ topolojisidir. Ağ üzerindeki her cihaz merkezde bulunan switch veya huba bağlıdır. Ağ üzerindeki verinin dolaşımı merkezde bulunan hub/switch ile gerçekleştirilir.

10. Yıldız topolojisinin avantajları nelerdir?

– Ağı genişletmek için yeni cihaz eklemek kolaydır
– Ağın yönetimi ve ağdaki hata tespiti kolaydır
– Herhangi bir cihazda oluşacak hata sadece o cihazı etkiler.

11.Yıldız topolojisinin dezavantajları nelerdir?

– Kullanılacak kablo miktarı fazladır
– Hub veya switch’te oluşabilecek sorun tüm ağı etkiler.

12. Genişletilmiş yıldız (extended star) topolojisi nedir?

Yıldız topolojisinin daha geniş ve büyütülmüş halidir. Merkezde bulunan hub/switch’e yeni hub/switch’ler eklenmesiyle ağın genişletilmesi sağlanır.

13. Örgü (mesh) topolojisi nedir?

Örgü topolojisinde ağda bulunan her cihaz diğer cihazlara bağlıdır. Çoğunlukla WAN ağlarda kullanılır.

14. Ağaç topolojisi nedir?

Genellikle yıldız topolojisindeki ağlar olmak üzere farklı ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Genişletilmiş yıldız topolojisinden farklı olarak ağların birleştirilmesi için merkezde cihaza ihtiyaç duymaz.

15. Mantıksal topoloji nedir?

Mantıksal topoloji kabloların bağlantı şekillerinden ziyade ağ üzerindeki cihazların haberleşme şekilleri ve iletişim protokolleri mantıksal topolojiyi oluşturur.

16. Mantıksal topoloji çeşitleri nelerdir?

– Yayın topolojisi (Broadcast Topology)
– Jetonlu geçiş topolojisi (Token passing topology)

17. Yayın topolojisi nedir?

Ağdaki bilgisayarların öncelik hakkı olmaksızın ağdaki tüm cihazlara veri iletimi gerçekleştirilir. Bu topolojide veriyi gönderecek cihaz veriyi doğrudan hedefe gönderir veya ağa bırakır ve veri hedefini bulana kadar tüm ağı dolaşır.

18. Jetonlu geçiş topolojisi nedir?

Bu topolojide ağ üzerinde tüm cihazları gezen bir jeton vardır. Jetonun temel görevi veriyi taşımaktır. Jeton ağ üzerinde dolanırken her cihaza uğrar ve gönderilecek veri olup olmadığına bakar.

19. Ağ arayüz kartı nedir?

Ağ arayüz kartı donanımsal bir elemandır ve bağlı olduğu cihazı ilgili ağa dahil etmek için kullanılır. Ağ kablosunun takıldığı donanım birimidir.

20. MAC adresi nedir?

Dünya üzerindeki tüm Ethernet kartlarını birbirinden ayırmak için üzerlerinde MAC adı verilen 48 bitlik bir numaradır. Tüm MAC adresleri birbirinden ayrıdır.

Diğer Sorular

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-1

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-2

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-3

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-4

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-5

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-6

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-7

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap