Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-5 - Bilişim Konuları

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-5

1. Dünya üzerinde en fazla kaç tane Ethernet kartı bulunabilir.

Dünya üzerinde en fazla 248 adet Ethernet kartı bulunabilir.

2. HUB nedir?

Temel ağ cihazlarındandır. Yıldız topolojisinde ağlarda merkezde bulunur ve ağdaki tüm cihazlar Ethernet kartı üzerinden hub’a bağlanır. Herhangi bir yönetime sahip değildir. Sadece cihazları birbirine bağlar.

3. Switch (anahtar) cihazı nedir?

Temel görev olarak HUB’larla aynı olmakla beraber çalışma şekli farklıdır. Veri iletimi anahtarlamalı olarak gerçekleştirilir. Gönderilen veri sadece alıcı cihaza gönderilir diğer cihazlara gönderilmez.

4. Repeater (Tekrarlayıcı) nedir?

Repeater alınan sinyali bit seviyesinde yenileyerek yani güçlendirerek ve zamanlayarak tekrar iletilmesini sağlayan ağ cihazıdır.

5. Bridge (Köprü) nedir?

Bridge, aynı protokolü kullanan iki veya daha fazla ağı birbirine bağlamak için kullanılan ağ cihazıdır. Çoğunlukla Ethernet ve token ring tabanlı ağları birbirine bağlamak için kullanılır.

6. Router (Yönlendirici) nedir?

Yerel ağlar ve geniş ağlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan ağ cihazıdır. Router’ın işlemcisi ve işletim sistemi vardır. Bu sayede Router üzerinde programlama işlemi yapılabilmektedir. Temel amacı gelen paketleri inceleyerek en kısa yoldan hedefine ulaşmasını sağlamaktır.

7. Gateway (ağ geçidi) nedir?

Farklı tipteki ağları birbirine bağlamak için kullanılan ağ cihazıdır. Bu cihaz ile farklı protokolleri kullanan ağlar birbirine bağlanabilir. Bu cihaz bridge, switch veya Router gibi cihaz veya yazılımsal olarak ta yapılabilir.

8. Transceiver (Dönüştürücü) nedir?

Farklı fiziksel yapıya sahip kabloların birbirine bağlanması için kullanılan ağ cihazıdır. Örnek RJ-45 ile BNC kabloları birbirine bağlamak için kullanılır.

9. Firewall (Güvenlik Duvarı) nedir?

Birçok filtreleme özelliği sayesinde ağ ile internet arasında gelen ve giden veri paketlerini denetleyerek istenmeyen trafiği veya erişimleri engellemek için kullanılır.

10. Firewall güvenlik duvar ne tür filtrelemeler yapar?

– IP filtreleme
– Port filtreleme
– Web filtreleme
– İçerik filtreleme

11. Access Point ( Erişim Noktası) nedir?

Access point kablolu ağ ortamının kablosuza dönüştürülmesi için veya kablosuz ağ ortamının etki alanının genişletilmesi için kullanılan ağ cihazıdır.

12. Modem nedir?

Modemler telefon hatları yardımıyla bilgisayarların internete bağlanmasını sağlayan cihazlardır. Bilgisayardan aldıkları sayısal verileri analog sinyallere dönüştürerek telefon hatları yardımıyla iletilmesini sağlar.

13. OSI başvuru modeli nedir?

OSI başvuru modeli 1970 yıllarında Uluslararası Standartlar Enstitüsü (İSO) tarafından geliştirilen bir ağ sistemleri mimarisidir.

14. OSI katmanları nelerdir?

– Uygulama katmanı
– Sunum katmanı
– Oturum katmanı
– Taşıma katmanı
– Ağ katmanı
– Veri Bağı katmanı
– Fiziksel katmanı

15. Fiziksel katmanın görevi nedir?

Bu katman verinin kablolar üzerinden iletiminden sorumludur ve verinin içeriğiyle ilgilenmez. Verinin elektrik ışık veya radyo sinyallerine çevrim ve aktarımını tanımlar.

16. Fiziksel katman iletişim türleri nelerdir?

– RS-232
– 10Base-T
– 100Base-TX
– ISDN
– DSL

17. Veri bağı katmanının görevi nedir?

Fiziksel katmana erişim ile ilgili kuralları düzenler. Bu katmanda gerçekleştirilen işlemlerin büyük bir bölümü ağ arayüz kartı içerisinde gerçekleştirilir.

18. Veri bağı katmanında hangi iletişim kuralları tanımlanmıştır?

– Ethernet
– Token Ring
– FDDI
– ATM
– Frame Relay
– PPP

19. Veri bağı katmanında çalışan ağ cihazları hangileridir?

– Switch
– Bridge

20. Ağ katmanının görevi nelerdir?

Bu katman gelen veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak uygun ağlara yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca ağdaki cihazların adresleme işlemlerini gerçekleştirir. Temel görevi taşıma katmanından gelen istekleri cevaplandırmak ve bu hizmetleri veri bağı katmanına iletmektir.

Diğer Sorular

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-1

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-2

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-3

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-4

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-5

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-6

Bilgisayar Ağları Klasik Çalışma Soruları-7

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap