Bilgisayar İşletim Sistemleri-2 - Bilişim Konuları

Bilgisayar İşletim Sistemleri-2

bilgisayar-isletim-sistemleri2-1

DOSYA YÖNETİMİ

Dosya yönetim sistemlerine geçmeden önce, sabit disklerle ilgili bazı tanımlamaları hatırlayalım..

Kafa (Head) : Sabit disklerde okuma/yazma işlemini yapan mekanik parça.

Plaka (Plate) : Bilgilerin yazıldığı parça. Bir sabit disk, birden çok diskten oluşur. Üste üste gelmiş bu diskler plaka olarak adlandırılır.

İz (Track) : Sabit diskte bulunan plakaların üzerinde gözle görülmeyecek eş merkezli daireler vardır. İşte bu dairesel çizgilere track (iz) denir.

Sektör (Sector) : İz yapısının bölünmesiyle oluşan ve sabit disk üzerinde alana denk gelen parçaya sektör adı verilir.

Küme (Cluster) : Sektörler üzerinde tanımlanmış en küçük küme olarak tanımlanır. Normalde FAT 16, FAT 32 ve NTFS dosya sisteminde, hard diskteki bölümün kapasitesine göre formatlama sırasında standart olarak belirlenmiş boyutta kümeler oluşmaktadır. Cluster’ların boyutunu, cluster’ları kullanan dosya sistemi ve bölümün kapasitesi belirlenir. Ancak cluster’ların boyutu formatlama sırasında parametresi ile elle de ayarlanabilir.

Arayüz (Interface) : Sabit disklerin hangi ara birimi kullandığını belirtir.

bilgisayar-isletim-sistemleri2-2

RPM (Rotation Speed Moment) : Disklerin dakikadaki dönme hızlarını belirtir. Şu anda piyasada bulunan IDE sürücüler genelde 5400 rpm ve 7200 rpm hızlarındayken, SCSI sürücülerdeki diskin dönme hızı 10000, 15000 rpm hızlarında dolaşmaktadır. Bu ne kadar yüksekse Audioda o kadar iyidir!!!

Veri Erişim Hızı (Data Access Time) : Sabit diskteki kafanın, bir veriye erişebilmesi için bir izden diğer bir ize geçerken kaydettiği zamandır. Kullanılan zaman birimi milisaniyedir. Bu süre ne kadar kısa olursa o kadar iyidir!!!

Fat Dosya Yönetim Sistemi

Dosya yerleşim tablosu ( FAT ), bir diskte bulunan dosyalara ait bilgilerin kayıtlı olduğu alanları belirtmeye yarar. Bir başka deyişle FAT, bir diskin haritası gibidir.

FAT Nasıl Çalışır?

Bu tarz dosya sistemleri File Allocation Table – Dosya yerleşim tablosu – adlı bir sistem kullanırlar. Bu sistemde partisyon her biri belli miktarda sektör içeren “cluster”, küme isimli parçalara ayrılır ve hangi dosyaların bu cluster parçalarından hangilerine yerleştiği, hangi cluster parçalarının boş, hangilerinin dolu olduğu gibi bilgiler FAT üzerine yazılır. İşletim sistemi de herhangi bir dosyaya erişim yapmak istediğinde dosyayı bulmak için FAT üzerine yazılan bu bilgilerden faydalanır.

FAT Çeşitleri (FAT16, FAT32, VFAT)

FAT 16: DOS, Windows 3.1 ve OSR2 sürümü öncesi Windows 95 işletim sistemlerinin kullandığı dosya sistemidir. FAT16 dosya sisteminde adresleme, adı üstünde 16 bit olduğundan adreslenebilen maksimum cluster sayısı 65525’tir ve bu cluster’larin maksimum boyutu 32KB olabilir (aslında cluster sayısı 65536 olmalıdır ama bazıları özel amaçlar için tutulur). Bu da FAT16 kullanan bir disk ya da partisyonun 2GB’dan daha büyük olamayacağını gösterir. FAT16 elindeki bos sabit disk ya da partisyon alanını bir şekilde elindeki bütün cluster’lara dağıtmak zorundadır. Bu nedenle sabit diskin boyutu büyümeye başladıkça cluster boyutu da büyür. Cluster’lar bölünemezler ve ancak tek bir dosya yahut dosya parçasını taşıyabilirler.

FAT 32: Windows 95, Windows 98, Windows 2000 ve Linux tarafından tanınıp kullanılabilen ve FAT16’dan daha gelişmiş bir dosya sistemidir. FAT16’daki 16 bit adresleme yöntemi yerine 32 bit adresleme yöntemi kullanır. Bu sayede herhangi bir disk ya da partisyon FAT32 altında 2 TerraByte (yaklaşık 2000 GB) uzunluğunda olabilir. FAT32 cluster boyutlarını ufak tutarak boş alan israfını azaltır. FAT32 altında tek bir dosyanın erişebileceği maksimum boyut 4 GB ile sinirlidir.

NTFS Dosya Yönetim Sistemi

NTFS (New Technology File System); Windows NT ve devamı olan Windows 2000, XP tarafından desteklenen bir dosya sistemidir.

* NTFS, dosya konumlarını FAT sistemindeki gibi bir ana indeks olarak saklamakla birlikte dosyanın yerleştiği konumları ve diğer bilgileri her cluster’in içinde ayrıca saklayarak daha güvenilir bir yapı sunar. Ancak bu arada oldukça geniş bir disk haritası oluşturur ve bu bilgiler önemli bir yer kapladığından dolayı 400MB’den ufak disklerde NTFS kullanılması önerilmez.

* Cluster boyutu partisyon boyutuyla sinirli değildir ve 512 byte değerine kadar ayarlanabilir. Bu da disk üzerinde dosyaların parçalanmasını azaltarak hem bos alanın verimli kullanılmasını, hem de özellikle yüksek kapasiteli sabit disklerde performans artışını beraberinde getirir.

* Yaklaşık 16 GB’a kadar uzunlukta olan tek parça dosyaları destekler.

* ACL (Access Control List, Erişim kontrol listesi) özelliği sayesinde sistem yöneticileri tarafından hangi kullanıcıların hangi dosyalara erişebileceği ile ilgili kısıtlamaların koyulabilmesini sağlar.

* Bütünleşik dosya sıkıştırma özellikleri içerir.

* Uzun dosya isimlerini ve Unicode kaynaklı dosya isimlerini destekler. Unicode, dosya isimlendirilmesi sırasında karakterlerin tanımlanması için ikilik sistemde kodlar kullanılmasını öngören bir standarttır. Bu standarda göre Unicode kullanılarak verilmiş olan dosya isimleri Unicode kullanabilen dosya sistemleri tarafından tam olarak nasıl hazırlanmışlarsa şekilde görünürler (örneğin Japonca yahut Arapça gibi).

*NTFS dosya sistemi kullanan Windows NT ve Windows 2000 sürümleri FAT sürücüleri görebilir ve bu sürücülerdeki dosyaları okuyabilirler (Windows NT FAT16’yi, Windows 2000 FAT16 ve FAT32’yi görür). Ancak FAT kullanan Windows 95, 98 ve DOS gibi işletim sistemleri NTFS bölümlerini göremezler, dolayısıyla dosya sistemi NTFS olan disk yahut partisyonlara ait verileri okuyamazlar. Bu nedenle sisteminizde örneğin FAT32 altına kurulmuş bir Windows 98 ve NTFS partisyona kurulmuş olan bir Windows 2000 varsa Windows 2000 FAT32 partisyona kurulu olan Windows 98’e ait dosyaları görebildiği ve bu sürücüye bir isim verebildiği halde, Windows 98 NTFS altındaki Windows 2000 dosyalarını göremeyecek ve bu partisyonu bir disk gibi algılayamayacaktır. Bu nedenle bu sürücüye herhangi bir sürücü ismi vermez.

BELLEK YÖNETİMİ

Bellek yönetimi, bilgisayarın ana belleğini yönetmekle ilgili yapılan işlemlerin tümüdür. Gerektiğinde bellek tahsis etmek (malloc), kullanımı bittiğinde belleği serbest bırakmak (free), sanal bellek yönetimi yapmak ve kullanılmayan bellek bölgelerini yönetmek (garbage collection) gibi konuları içermektedir.

Her bilgisayar, çalışan programları tutmak için kullandığı bir miktar ana belleğe sahiptir. Çok basit işletim sistemlerinde bellekte aynı anda sadece bir programın bulunmasına izin verilir. İkinci bir programı çalıştırmak için, bellekte bulunan ilk program silinmeli, ilk programdan boşalan yere ikinci program yüklenmelidir.

Çok gelişmiş işletim sistemlerinde aynı anda bellekte çok sayıda programın bulunmasına izin verilir. Bu programları diğerlerinin etkisinden korumak için bir koruma mekanizmasına ihtiyaç duyulur. İşletim sistemi tarafından kontrol edilen bu mekanizma donanımda mutlaka bulunmalıdır.

Bellek Tipleri

RAM bellek hem içeriğine bilgi yazmak hem de içeriğindeki bilgiyi okumak için tasarlanmıştır. Belleğin belirli yerlerinde depo edilen program komutları, veriler ve benzerlerinden meydana gelen sözcüklere rastgele ve aynı sürede erişilir. Erişim zamanı sözcüğün bellekte bulunduğu yerden bağımsızdır. RAM’lar uygulama programlarını saklamakta ve programların çalışması sırasında elde edilen ara sonuçların saklanmasında da kullanılır. RAM’da saklanan bilgiler değiştirilebilir. RAM’da saklanan bilgiler elektrik kesildiğinde kaybedilir.

RAM’deki bilgilere erişim, disk ya da disket sürücülerindeki erişimle karşılaştırılamayacak kadar hızlıdır.

bilgisayar-isletim-sistemleri2-3

RAM’in kapasitesi BYTE cinsinden verilir.

Byte; bellek ölçü birimidir, 8 bitten oluşur. Bit ise en küçük hafıza birimidir.

RAM kullanım alanına göre 5 gruba ayrılır.

-Geleneksel bellek

-Üst bellek alanı

-Uzatılmış bellek

-Genişletilmiş bellek

-Yüksek bellek alanı

bilgisayar-isletim-sistemleri2-4

Diğer Bellek Çeşitleri:

Sanal Bellek (Swap file veya Page file)

İşletim sistemlerinin birçoğu disk yüzeyini RAM belleğin bir uzantısıymış gibi kullanan ve böylelikle fiziksel belleğin görünürdeki miktarını arttıran sanal bellek desteğine sahiptir. RAM bellekteki kullanılmayan bloklarda bulunan bilgileri, disk yüzeyine yazar ve RAM bellek başka işler için serbest kalmış olur. Bu bölümler gerektiği zaman bunlar belleğe tekrar alınırlar. Bu olaylar kullanıcıdan bağımsız bir şekilde gerçekleşir.

Bootstrap

Bootstrap Loader Rom bellekte bulunan çok kısa ve işletim sisteminin yüklenmesini gerçekleştiren bir programdır. Bootstrap Loader programı işletim sisteminin bulunduğu disk veya disketten “Disk Boot” programını okur. Disk Boot programı başarılı bir şekilde okunup belleğe yazılırsa, Rom Loader programı kontrolü Disk Boot programına devreder. Disk Boot programı konrolü aldıktan hemen sonra işletim sistemini belleğe yükler.

bilgisayar-isletim-sistemleri2-5

Bellek Çakışmaları

bilgisayar-isletim-sistemleri2-6

Kalabalık ek donanıma sahip bir sistemde, bazı donanımların “çalışma adresleri”, kullandığınız işletim sistemi tarafından aynı atanınca, çakışma dediğimiz olay ortaya çıkar.

Genelde bellek çakışmaları olduğu zaman “bu program cevap vermiyor –this program is not responding-“ mesajı alırız. “Şimdi sonlandır –end now-“ düğmesi ile cevap vermeyen yani çalışma adresini bulamadığı için cevap veremeyen uygulamaya son verilir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap