Bilgisayar İşletmenlik Kurs Soruları-1 - Bilişim Konuları

Bilgisayar İşletmenlik Kurs Soruları-1

1. Bilgisayarı kapatmak için hangi tuşlar kullanılır?

a) Ctrl – F4
b) Alt – F4
c) Ctrl –ESC
d) Alt – ESC

2. Bilgisayarımızda Uzantısı XLS olan bütün belgeleri araştırarak bulmak için arama penceresinde Belge/Dosya Adı bölümüne ne yazılmalıdır?

a) *.XLS
b) a*.XLS*
c) Excel*.*
d) Excel*.XLS

3. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart program öğelerinden biri değildir?

a) Paint
b) Wordpad
c) Windows Gezgini
d) Microsoft Excel

4. Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre taşımak için hangi yöntem kullanılır?

a) Dosyaları seçtikten sonra Düzen?Kopyala, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen ? Yapıştır
b) Dosyaları seçtikten sonra Düzen?Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen ? Yapıştır
c) Dosyaları seçtikten sonra Düzen?Sil, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen ? Yapıştır
d) Dosyaları seçtikten sonra Düzen?Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen ? Kopyala

5.Başlık çubuğu ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) Program ve belge adını görüntüler.
b) Üzerinde Simge Durumuna küçült, Ekranı kapla / Önceki boyut ve Kapat butonları vardır.
c) Başlık çubuğu standart renktedir değişmez.
d) Başlık çubuğu çift tıklanarak Önceki Boyut, Ekranı kaplama işlemi yapılabilir.

6. Bir Program penceresini taşımak için, mouse oku (işaretci) ile pencerenin neresinden tutulmalıdır?

a) Pencerenin sağ alt köşesinden
b) Pencerenin iç orta kısmından
c) Menü çubuğundan
d) Başlık Çubuğundan
7. Bilgisayarın tarih veya saati yanlış ise ayarlamak için hangi yöntem kullanılamaz?

a) Görev Çubuğundaki saat’i sağ ile tıklayarak, Tarih/zaman ayarla komutu ile
b) Denetim Masası?Tarih/Saat seçeneği ile
c) Denetim Masası? Bölge ve Dil Seçenekleri ile
d) Görev çubuğu üzerinden Saati çift tıklama

8. Dosya Silme / Kopyalama / ismini değiştirme gibi işlemler hangi program öğesi ile yapılır?

a) Windows Gezgini
b) Paint
c) WordPad
d) Scandisk

9. Klavyeden Başlat Menüsünü açmak için hangi kısayol tuşları kullanılır?

a) Ctrl – ESC veya Windows Bayrağı tuşu
b) Alt – TAB
c) Alt – ESC
d) Ctrl – F4

10. Bulunduğumuz klasörden bir seviye dışarı (Geri) çıkmak için hangi kısayol butonuna basılır?

isletmenlik1-10  cevap:a

11. Başlat menüsüne yeni bir program kısayolu eklemek veya mevcut program kısayollarından birini kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a) Denetim Masası? Bölgesel Ayarlar
b) Denetim Masası? Güç Seçenekleri
c) Denetim Masası? Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü
d) Denetim Masası? Klasör Seçenekleri

12. Windows Gezgininde Disk sürücülerinin adlarını değiştirmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Düzen / kes
b) Dosya / Yeniden Adlandır
c) Dosya / Yeni
d) Disk adı üzerinde sağtuş/Özellikler
13. Başlat / Belgeler (Son Kullandıklarım) menüsünde hangi belge isimleri bulunur?

a) Disk üzerinden silinmiş olan belgeler
b) En son kullanılan bütün belgeler
c) En son kullanılan word belgeleri
d) En son kullanılan Excel belgeleri

14. Başlat / Belgeler (Son Kullandıklarım) menüsündeki belge isimleri hangi seçenekler ile silinir/boşaltılır?

a) Denetim Masası / Bölgesel ve Dil Seçenekleri
b) Denetim Masası / İnternet Seçenekleri ile
c) Denetim Masası / Görev Çubuğu ve Başlat menüsü Seçeneği ile
d) Sistem Araçları / Disk Temizleme seçeneği ile

15. Yazıcı ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bilgisayara kablo bağlantısı yapılan yazıcı bilgisayarda herhangi bir ayar veya tanımlamaya gerek olmadan doğrudan çalışır.
b) Yazıcı tanımı Başlat / Yazıcılar ve Fakslar seçeneği ile yapılır.
c) Bir yazıcı bir bilgisayar sistemine iki şekilde tanımlanabilir. (Yerel Yazıcı veya Ağ Yazıcısı olarak)
d) Bilgisayarda iki tip yazıcı bağlantı noktası vardır. (Lpt1 ve Usb)

16. Sayı, Tarih, Saat ve Para biriminin yazım biçimi hangi seçenek ile ayarlanır?

a) Denetim Masası / Tarih/Saat
b) Denetim Masası / Bölge ve Dil Seçenekleri
c) Denetim Masası / Klavye
d) Denetim Masası / Sistem

17. Disket kopyalamak için hangisi uygulanır?

a) Bilgisayarım ?3½Disket A: seçilir. Dosya ? Disket kopyala komutu seçilir.
b) Denetim Masası?Disket Kopyala
c) Sistem Araçları? Sistem Bilgisi
d) Bilgisayarım ?Yerel Disk C: seçilir. Dosya ? Disket kopyala komutu seçilir.

18. Denetim Masası / Klavye seçeneği isletmenlik1-18 ile ilgili olarak hangisi yapılamaz?

a) Klavye yazım hızının kontrolü ve ayarlanması
b) İmlecin yanıp sönme hızının ayarı
c) Karakter Yineleme Gecikmesi ve Hız ayarı
d) İmlecin biçiminin değiştirilmesi
19. Ms-Dos Kumut istemi (Komut Sistemi) seçeneği ile Ms-Dos’a çıkıldığında hangi komutla windows’a geri dönülür?

a) Exit
b) Quit
c) Geri Dönülmez
d) Bilgisayar Kapatılır.

20. Disketten bir belgeyi açmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılamaz?

a) Başlat ? Çalıştır bölümünde A:\belge adı ve uzantısı yazılır.
b) Bilgisayarım bölümünden 3½ Disket (A:) ‘ya girilir belge adı çift tıklanır.
c) Windows Gezgini bölümünde 3½ Disket (A:) ‘ya girilir belge adı çift tıklanır.
d) Ms-Dos Komut Sistemine girilerek belge adı yazılır enter tuşuna basılır.

21. Denetim Masasındaki Bölge ve dil seçenekleri ile hangi ayar yapılamaz?

a) Rakamların yazım biçimi değiştirilir.
b) Para biriminin yazım biçimi değiştirilir.
c)Uzunluk, Ağırlık, Derinlik ölçü birimleri ayarlanır.
d) Tarih ve saatin yazım-görünüm biçimi ayarlanır.

22. Denetim Masasındaki isletmenlik1-22 Fare seçeneği ile hangi ayar yapılamaz?

a) Sağ tuş ile görüntülenen kısayol menüsünün seçeneklerini belirleme
b) Sol veya Sağ ele göre yapılandırma
c) Çift tıklama hızını ayarlama
d) İşaretçinin hızı ve iz bırakıp bırakmama durumunu ayarlama

23. Not Defteri ile kayıt yapılan bir dosyanın uzantısı ve simgesi nasıl olur?

isletmenlik1-23 cevap:a

24. Denetim Masasındaki isletmenlik1-23 İnternet Seçenekleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Giriş sayfasını belirlemeyi sağlar.
b) Bağlantı ayarlarını belirler.
c) Güvenlik ayarlarını belirler.
d) Web sayfası tasarlamayı sağlar.
25. Denetim Masasındaki isletmenlik1-25 Program Ekle / Kaldır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Bilgisayardan Windows’u silerek kaldırır.
b) Bilgisayara yüklenmiş olan paket programlardan istenileni silerek kaldırır
c) Bilgisayardaki programları en güvenli bir şekilde silip kaldırmayı sağlayan bölümdür.
d) Windows’un program öğelerini yükleme ve kaldırma işlemlerini sağlar.

26. Denetim Masasındaki isletmenlik1-26 Sistem seçeneği ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Sistem özelliklerini görüntüler.
b) Disketlere Sistem dosyalarını yükler.
c) Bilgisayardaki mevcut aygıtları ve özelliklerini görüntüler.
d) Bilgisayardaki mevcut aygıtların özelliklerinin ayarlanmasını sürücülerinin güncellenmesini sağlar.

27. Aşağıdakilerden hangisi bir paint belgesidir?

isletmenlik1-27 cevap:a

28. Bilgisayarım Seçeneği ile hangi işlem yapılamaz?

a) Disket Biçimlendirme
b) Disket kopyalama
c) Disket’teki belgeleri açma
d) Disket’ten silinmiş olan dosyaları kurtarma

29. Windows Gezginindeki Standart Araç Çubuğunda bulunan isletmenlik1-29 Kes ile Sil butonları arasındaki fark nedir?

a) Her ikiside dosya siler.
b) Kes dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna atarak siler. Sil ise doğrudan siler.
c) Her ikiside taşıma işlemi yapar.
d) Kes seçilen dosya veya klasürün taşınacağını belirtmek için kullanılır. Sil seçilen dosya veya klasörü siler.

30. Ağ Komşuları (Ağ Bağlantıları) Seçeneği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ağ sistemine bağlı olan bütün bilgisayar isimlerini görüntüler.
b) Ağ sistemindeki diğer bilgisayarlarda bulunan bilgi ve programlara erişim imkanı sağlar.
c) Diğer bilgisayarlara faks çekmeyi sağlar.
d) Ağ sistemindeki diğer bilgisayarların disket, sabit disk veya cd rom sürücülerine erişim sağlar.
31. Aşağıda Masa üstüne program kısayolu ekleme işlem basamakları verilmiştir hangi işlem basamağı hatalıdır?

I. Mouse’un sağ tuşuna basılarak kısayol menüsü açılır .
II. Özellikler komutu seçilir.
III. Yeni ?Kısayol komutları seçilir.
IV. Gözat butonuna basılır. Disk üzerinden bir program adı seçilerek (Tamam)/Aç?İleri?Son butonlarına basılır.

a) I-II
b) II
c) III-IV
d) I-IV

32. Ses kaydedicisi isletmenlik1-32 hakkında hangisi yanlıştır?

a) Mikrofon aracılığı ile ses kayıt işlemi yapar
b) Kayıt yapılan sesleri çalar.
c) Sınırsız sürede kayıt yapılır.
d) Kayıt yapılan dosyaların uzantısı wav ‘dır.

33. Wordpad Programında kağıdın yatay veya dikey kullanımı hangi bölümde yapılır?

a) Dosya? Baskı önizleme
b) Dosya?Sayfa yapısı
c) Dosya?Yazdır
d) Biçim ?Paragraf

34. WordPad program öğesinde hangi kısayol tuşları ile belge içerisinde istenilen bir ifadeyi araştırarak bulabiliriz?

a) Ctrl + F
b) Alt + A
c) Shift + F
d) Ctrl + Z

35. Paint programında resmi daha yakından görerek detaylarını düzeltmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Görünüm / Yakınlaştır
b) Görünüm / Bit eşlem göster
c) Görünüm / Renk Kutusu
d) Görünüm / Durum Çubuğu

36. Word’de oluşturulan dosyalara …………… denir?

a) Sunu
b) Belge
c) Çalışma kitabı
d) Veritabanı
37. Word dosyalarının uzantıları ………….. olarak bilgisayar tarafından otomatik olarak verilir?

a) Xls
b) Doc
c) Ppt
d) Mdb

38. Ekranının herhangi bir bölgesi üzerinde iken farenin sağ tuşuna basıldığında aktif olan ve o bölge ile ilgili seçenekler içeren menüye ne ad verilir?

a) Denetim Menüsü
b) Kısayol Menüsü
c) Kontrol Menüsü
d) Diyalog Menüsü

39. Sayfa içerisinde istenilen bir ifadeyi arayıp bularak yerine başka bir ifade yazılmasını sağlayan kısayol tuşu hangisidir?

a) Ctrl – Z
b) Ctrl – F
c) Ctrl – H
d) Ctrl -Y

40. Seçilen bir başlık veya paragrafı ortalamak için hangi buton kullanılır?

isletmenlik1-40 cevap:b

41. isletmenlik1-41 Butonları, seçilen bilgiler ile ilgili hangi değişiklikleri yapar?

a) Tablo Silici ve Zemin Rengi
b) (vurgu) Zemin rengi ve Yazı Rengi
c) Renk silici ve Yazı Rengi
d) Tablo Çizme ve Çerçeve Rengi

42. isletmenlik1-42 Butonu ile aşağıdakilerin hangisi ayarlanır?

a) Tablo ve kenarlık araç çubuğunu görüntüler.
b) İstenilen sütun ve satır sayısına göre tablo oluşturur.
c) Dış Kenarlık – seçilen bilgiler için kenarlık oluşturur.
d) Tabloların Kenarlık rengini değiştirir.
43. isletmenlik1-43 Butonlarının görevleri sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Kes-Kopyala-Yapıştır
b) Sil-Kopyala-Yapıştır
c) Temizle-Kopyala -Yapıştır
d) Taşı-yapıştır-Kopyala

44 . Otomatik Madde numarası vererek, Maddeler halinde bir belge yazmak için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır?

isletmenlik1-44 cevap:a

45. Sayfa içerisine resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Ekle – Resim – Grafik
b) Ekle – Resim – Küçük Resim
c) Ekle – Resim – Wordart
d) Ekle – Resim – Yeni Çizim

46. Standart Araç Çubuğunda bulunan aşağıdaki düğmelerden hangisi Tablolar ve Kenarlıklar Araç çubuğunu görüntülemek ve gizlemek için kullanılır?

isletmenlik1-46 cevap:b

47. Bir tablodaki verileri sıralamaya tabi tutmak için hangi seçenek kullanılır?

a) Biçim – Otomatik biçim
b) Biçim – Sekmeler
c) Tablo – Sırala
d) Biçim – Sütunlar

48. İhtiyaç duyulan Araç Çubuklarını görüntülemek için hangi seçenek kullanılır?

a) Görünüm – Açıklamalar
b) Görünüm – Araç çubukları
c) Görünüm – Sayfa düzeni
d) Görünüm – Belge Bağlantıları
49. Son yapılan işlemi iptal ederek işlemin öncesine dönmeyi sağlayan kısayol tuşu hangisidir?

a) Ctrl – Z
b) Ctrl – Y
c) Ctrl – X
d) Ctrl – C

50. Grafik nesnelerin gölgelendirilmesi hangi kısayol butonu ile sağlanabilir?

isletmenlik1-50 cevap:b

51. Belge içerisine kısayoldan Tablo eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

isletmenlik1-51 cevap:a

52. Disk veya disketten bir dosya açmak için hangi Kısayol Tuşu kullanılır?

a) Ctrl – O
b) Ctrl – P
c) Ctrl – Y
d) Ctrl – Z

53. Sayfamızdaki yazım hatalarını belirlemek için hangi seçenek kullanılır?

a) Araçlar – Sözcük sayımı
b) Araçlar – Dil
c) Araçlar – Belgeyi Koru
d) Araçlar – Yazım ve Dilbilgisi

54. H2SO4 Yanda olduğu gibi taban değerlerinin yazılması için hangi seçenekten yararlanılır?

a) Üst Simge
b) Alt Simge
c) Kabarık
d) Basık
55. Kısayol butonlarının isletmenlik1-55 görevleri sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yeni – Aç – Kaydet
b) Tek sayfa – Kaydet – Aç
c) Aç – Kaydet – Farklı kaydet
d) Aç – Kaydet – Yeni

56. Tabloların çerçeve çizgi biçimi, çizgi rengi, sayfa çerçevesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile belirlenir?

a) Biçim – Paragraf
b) Biçim – Sütunlar
c) Biçim – Kenarlık ve gölgelendirme
d) Biçim – Sekmeler

57. Kesme İşleminin Kısayol tuş karşılığı hangisidir?

a) Ctrl – V
b) Ctrl – Y
c) Ctrl – X
d) Alt – D

58. Cetveli görüntülemek ve gizlemek için hangi seçenek kullanılır?

a) Görünüm – Cetvel
b) Görünüm – Biçimlendirme
c) Görünüm – Normal
d) Görünüm – Anahat

59. Sayfalara üst ve alt bilgi verirken kullanılan isletmenlik1-59 butonlarının görevleri sırası ile nedir?

a) Sayfa No Ekle, Tarih – Saat Ekle,
b) Belge adı Ekle , Saat Ekle
c) Yazı tipini Değiştir, Tarih Ekle
d) Tarih Ekle, Saat Ekle

60. Araçlar – Belgeyi Koru seçeneği belge için nasıl bir Koruma sağlar?

a) Dosya Açma parolası verir. Şifre girilmeden belge açılmaz.
b) Belgenin değişikliğe karşı korunmasını sağlar.
c) Belgenin görünmez olmasını sağlar.
d) Belgenin disk üzerinden silinmez olmasını sağlar.
61. En Son Kayıt yapılmış olan belgelerden birini en kolay yoldan nasıl açabiliriz?

a) Dosya – Gönder komutu ile
b) Dosya menüsünün alt kısmındaki belge isimlerini tıklayarak
c) Pencere menüsündeki belge isimlerini tıklayarak
d) Dosya – Yeni – Boş Belge komutu ile

62. Ekrandaki bir belgeyi kısayoldan kağıda yazdırmak için hangi seçenek kullanılır?

a) Ctrl – Y
b) Alt – D
c) Ctrl – P
d) Ctrl – Alt – Del

63. Bu gün hava 28 C ? dir cümlesindeki derece işareti belge içerisine nasıl yazılır?

a) Bu işaret klavyede var. Doğrudan yazılır
b) Ekle menüsündeki Simge bölümünden
c) Ekle menüsündeki Resim bölümünden
d) Ekle menüsündeki Alan bölümünden

64. Belge içerisinde 1. Sayfadan bir nesneyi seçtikten sonra Ctrl – X tuşlarına basılıp, daha sonra 2. Sayfaya geçerek Ctrl – V tuşlarına basılırsa ne olur?

a) 1. Sayfadaki nesne , 2. Sayfaya taşınır.
b) 1. Sayfadaki nesne , 2. Sayfaya kopyalanır.
c) 2. Sayfadaki nesne , 1. Sayfaya taşınır
d) 2. Sayfadaki nesne , 1. Sayfaya kopyalanır

65. Ekrandaki belge içerisine disk üzerinden başka bir belgeyi eklemek için hangi seçenek kullanılır?

a) Ekle – Metin kutusu
b) Ekle – Dosya
c) Ekle – Alan
d) Ekle – Yer işareti

66-Kısayoldan belgenin başlangıcına gitmek için hangi tuşlara basılır?

a)Ctrl – Home
b)Ctrl – End
c)Home
d) End
67. Paragrafların/satırların hizalama biçimini isletmenlik1-67 değiştirmek için kullanılan butonların sırası ile isimleri nedir?

a) Sola hizala, Ortala, Sağa hizala, Yasla
b) Sağa hizala, Ortala, Sola hizala, Blok yazı
c) Sola hizala, Ortala, Sağa hizala, Satır Aralığı
d) Sola hizala, Ortala, Sağa hizala, Sola yasla

68. Standart Araç Çubuğundaki isletmenlik1-68 Biçim Boyacısı Butonunun görevi nedir?

a) Seçilen bilgilerin silinmesini sağlar.
b) Seçilen nesnelerin renklendirilmesini sağlar.
c) Seçilen bilgilerin zemin rengini değiştirir.
d) Biçimlenmiş alandaki özellikleri, başka bir alana uygular.

69. Yazı tipi biçimini değiştirmek için kullanılan isletmenlik1-69 kısayol butonlarının sırası ile görevleri nedir?

a) Kalın – İtalik – Altı Çizili
b) Kalın – İtalik – Ortası çizgili
c) Kalın – Yatık – Başlangıcı Büyük
d) Kalın – El yazısı – Gölgeli

70. Tab durak işaretlerinden isletmenlik1-70 yanda belirtilen işaretin anlamı nedir?

a) Sağ sekme
b) Ondalık sekme
c) Sol sekme
d) Orta sekme

71. Excel’de oluşturulan dosyalara…………… denir. Noktalı yere ne yazılmalı?

a) Defter
b) Çalışma kitabı
c) Dosya
d) Klasör

72. Excel dosyalarının uzantıları ………….. olarak bilgisayar tarafından otomatik olarak verilir?

a) Xls
b) Doc
c) Ppt
d) Mdb
73. Farklı yerlerde bulunan hücreleri seçebilmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır?

a) Shift + Mouse
b) Shift + Yön Tuşları
c) Shift + Tab
d) Ctrl + Mouse

74. =Mutlak (-5) fonksiyonunun sonucu nedir?

a) 4
b) 5
c) 6
d) -5

75. Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan isletmenlik1-75 Butonları ile seçilen alan ile ilgili hangi değişiklikler yapılır?

a) Dolgu rengi ve İtalik yazı
b) Zemin (dolgu) Rengi ve Yazı Rengi belirler
c) Çerçeve Rengi ve Yazı Rengi
d) Yazı Rengi ve Çerçeve Rengi

76. Biçim araç çubuğundaki isletmenlik1-76 Kenarlıklar Butonu ile aşağıdakilerin hangisi ayarlanır?

a) Satır yüksekliği ayarı
b) Sütun genişliği ayarı
c) Seçilen bölgenin kenarlık biçimini düzenleme
d) Seçilen hücreleri birleştirir

77. =60+80+90/3 yukarıda belirtilen işlemin sonucu nedir?

a) 76,6
b) 170
c) 80
d) 85

78. Bir hücredeki rakama para birimi biçim özelliğini vermek için hangi kısayol tuşu kullanılır?

isletmenlik1-78 cevap:b

79. A1 hücresinde iken Ctrl – X tuşlarına basılıp, daha sonra B1 hücresine geçerek Ctrl – V tuşlarına basılırsa ne olur?

a) A1 ‘ deki bilgi B1 ‘e taşınır.
b) A1 ‘ deki bilgi B1 ‘e kopyalanır.
c) Panodaki bilgi A1 hücresine yapıştırılır.
d) A1 hücresi silinir.
80. =Yuvarla (73,26;0) fonksiyonunun sonucu nedir?

a)26
b)73
c)0
d)0.26

81. Ekrandaki tabloda bulunan verileri sıralamaya tabi tutmak için hangi seçenek kullanılır?

a) Pencere / Yerleştir
b) Veri / Doğrulama
c) Veri / Sırala
d) Veri / Süz

82. isletmenlik1-82 Butonlarının görevi nedir?

a) Bilgilerin girintilerini arttırır/azaltır
b) Bilgilerin girintilerini azaltır/arttırır
c) Satır ekler/çıkartır
d) Satır siler/Satır ekler

83. Son yapılan işlemi iptal ederek işlemin öncesine dönmeyi sağlayan seçenek hangisidir?

isletmenlik1-83 cevap:a

84. isletmenlik1-84 Butonlarının sırası ile görevleri nedir?

a) Print Penceresi, Büyültme, Kontrol
b) Yazdır, Baskı önizleme, Yazım klavuzu
c) Yazdır, Yakınlaştır, Sayfa yapısı
d) Yazıcı ayarları, Uzaklaştır, Sayfa yapısı
85. Bir öğrencinin yıl sonu ortalama notu “E2” hücresinde bulunmaktadır. Bu not 50 ve yukarı ise “geçti” ,50’den aşağı ise “kaldı” sonucunu veren formül hangisidir?

a) =Eğer(E2<=50;”kaldı”;”geçti”)
b) =Eğer(E2>50;”kaldı”;”geçti”)
c) =Eğer(E2<50;”geçti”;”kaldı”)
d) =Eğer(E2>=50;”geçti”;”kaldı”)

86. “B1” hücresinden “B6” hücresine kadar olan bütün hücrelerin toplamını hesaplayan formül hangisidir?

a) =Topla(b1:b6)
b) =Topla(b1+b6)
c) =Topla(b1;b6)
d) =Topla(b1-b6)

87. Sayfamızdaki yazım hatalarını belirlemek için hangi seçenek kullanılır?

a) Araçlar ? Değişiklikleri izle
b) Veri ? Doğrulama
c) Araçlar ? Otomatik Düzelt
d) Araçlar ? Yazım Klavuzu

88. A1=100 ve A2=50 ise C1 hücresine =Eğer(A1+A2>50;A1;A2) formülü yazılırsa sonuç ne olur?

a)100
b)50
c)150
d) 200

89. isletmenlik1-89 Yandaki Kısayol butonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Seçilen değerlerin Toplamını hesaplar
b) Seçilen değerlere para birimi verir
c) Seçilen değerleri sola hizalar
d) Seçilen değerleri sağa hizalar.

90. Hücre çizgilerine(kenarlıklarına), istenilen rengi vermek için hangi seçenek kullanır?

a) Biçim / Sayfa
b) Biçim / Koşullu biçimlendirme
c) Biçim / Hücreler / Kenarlık
d) Biçim / Hücreler / Desenler
91. isletmenlik1-91 Yandaki tabloda D2 hücresine oto’nun %8 Eğitime Katkı Payı hesaplanarak yazılmak isteniyor. Formülü aşağıdakilerden hangisidir?

a)=B1*%8
b) =B2*8
c) =B2+%08
d) =B2*0,08

92. Bir satırın yüksekliğini, o satır içindeki bilgilere göre otomatik olarak ayarlayan seçenek hangisidir?

a) Ekle ? Satır
b) Biçim ? Sütun ? En uygun genişlik
c) Araçlar ? Otomatik düzelt
d) Biçim ?Satır ? En uyun yükseklik

93. isletmenlik1-93 Grafik Araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?

a) Grafik rengini değiştirir
b) Grafik türünü değiştirir
c) Grafik yönünü değiştirir
d) Grafik boyutunu değiştirir

94. Araçlar menüsündeki koruma seçeneği nasıl bir koruma sağlar?

a) Dosya açılırken şifre sorulmasını sağlar
b) Belgenin değişikliğe karşı korunmasını sağlar.
c) Belgenin görünmez olmasını sağlar.
d) Belgenin silinmez olmasını sağlar.

95. Bir Çalışma kitabına yeni bir sayfa eklemek için, hangi seçenek kullanılır?

a) Dosya / Yeni
b) Biçim / Sayfa.
c) Ekle / Dosya
d) Ekle / Çalışma Sayfası

96. isletmenlik1-96 Yandaki tabloda D2 Hücresine =Bağ_Değ_Dolu_Say(A1:C3) fonksiyonu yazılırsa sonuç ne olur?

a)4
b)5
c)9
d)7
97. Çalışma sayfasının ismini değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a) Ekle / Ad / Etiket
b) Ekle / Ad / Tanımla
c) Biçim / Biçem
d) Biçim / Sayfa / Yeniden Adlandır

98. Bir hücreye formül girişi yapılırken aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?

a) =a1*b1
b) =(a1+b1)/2
c) =156*4
d) C*2

99. 4 ve 6 sayılarının aritmetik ortalamasını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

a) =Ortalama(4;6)
b) =Ortalama(4+6)/2
c) =Ortalama(4,6)
d) =Ortalama(4.6)

100. isletmenlik1-100 Butonları ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?

a) Hücre biçimi ve genişliği
b) Yazıtipi ve yazı boyutu
c) Paragraf hizalama biçimi ve yazı boyutu
d) Yazıtipi ve hücre genişliği

101. isletmenlik1-101 Bir hücreye bilgi veya formül girerken formül çubuğunda beliren butonların sırası ile görevleri nedir?

a) İptal, Gir, Formül Ekle
b) Kabul, iptal, formül girişi
c) Yardım, sil, topla
d) İptal,Kabul

102. isletmenlik1-102 Sayfa isimlerinin sol kısmında bulunan Kısayol butonlarının sırası ile görevleri nedir?

a) İlk sayfa, önceki, sonraki, son sayfa
b) Bir sayfa geri, önceki hücre, sonraki hücre, bir sayfa ileri
c) Sayfa başlangıcı, bir sayfa geri, bir sayfa ileri , sayfa sonu
d) ilk hücre, önceki hücre, sonraki hücre, son hücre

103. A1 hücresinden C5 hücresine kadar olan bölge içerisindeki en büyük sayıyı bulan fonksiyon hangisidir?

a) =Min(A1?A5)
b) =Mak(A1:C5)
c) =Mak(A1;C5)
d) =Mak(A1+C5)

104. Aşağıdaki kısayol butonlarından hangisi ile bir düzyazı alanı (Metin kutusu) oluşturulur?

isletmenlik1-103
105. Excel hangi tür programlardandır?

a) Çizim Programı
b) Kelime işlem programı
c) Elektronik tablo, hesap, Grafik ve veri analiz progamı
d) İşletim sistemi

106. İnternet Nedir?

a) Birden çok bilgisayarın bir kablo aracılığı ile birbirine bağlanmasıyla oluşan bina içi bilgisayarlar arası iletişim sistemidir.
b) Bir servis sağlayıcısı aracılığı ile dünyadaki bütün ağ ve bilgisayar sistemlerine bağlanmayı sağlayan küresel bir iletişim sistemidir.
c) Bir kelime işlem programıdır.
d) Bir işletim sistemidir.

107. İntranet nedir?

a) Birden çok bilgisayarın bir kablo aracılığı ile birbirine bağlanmasıyla oluşan bina içi bilgisayarlar arası iletişim sistemidir.
b) Bir servis sağlayıcısı aracılığı ile dünyadaki bütün ağ ve bilgisayar sistemlerine bağlanmayı sağlayan küresel bir iletişim sistemidir.
c) Bir kelime işlem programıdır.
d) Bir programlama dilidir.

108. Web Sayfası nedir?

a) Web sunucuları aracılığı ile yayınlanan ve bilgisayarlarımızda İnternet Explorer’da görüntülenen sayfalardır.
b) Bir işyerinde bilgisayara henüz yazılmamış olan taslak metindir.
c) Bilgisayardaki bir metnin kağıt çıktısıdır.
d) Bilgisayarda yazılmış olan bir metnin yazım denetimi yapıldıktan sonraki son halidir.

109. İnternet’ten bilgisayarımıza virüs geçmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Çoğunlukla virüsler e-mail yoluyla bilgisayarımıza bulaşır. Bu nedenle gelen e-maillerden özellikle hiç tanımadığımız adres ve kişilerden gelen e-mailleri açmamalı ve özellikle bu tür e-mailleri açsak bile ek olarak gönderilen dosyalarını çalıştırmamalıyız.
b) Güvenilir siteler hariç her siteden dosya ve program indirmemelidir.
c) Bilgisayarımıza bir anti virüs programı yüklemeli ve bu yazılımı 6 ayda bir güncellemeliyiz.
d) Web sayfalarında gezinirken sadece sayfalara bakmakla bile virüs bilgisayarımıza bulaşır. Bu nedenle internete girmemeliyiz.

110. Aşağıdaki web adreslerinden hangisi yanlıştır?

a) http://www.kurumveyasahisadi.com.tr
b) kurumveyasahisadi@servissaglayiciadi.com
c) http://www.resmikurumadi.gov.tr
d) http://www.egitimkurumuadi.edu.tr

111. Aşağıdaki E-mail adreslerinden hangisi doğrudur?

a) http://www.kurumveyasahisadi.com.tr
b) kurumveyasahisadi@servissaglayiciadi.com
c) http://www.kurumadi@servissaglayici.com
d) www.sahisadi@servissaglayici@.com

112. Web adreslerinin son takısı (uzantısı/Sonu) hakkında Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gov : Hükümet ve Resmi kurumlar içindir.
b) Edu : Eğitim kurumlarını/ Üniversiteler içindir.
c) Mil : Askeri kuruluşlar içindir.
d) Com.tr : Türkiye’deki sadece Holdingler içindir.

113. www. Anlamı nedir?

a) World wide web
b) Word wire web
c) web
d) Bir anlamı yoktur.
114. Bir servis sağlayıcısı aracılığı ile internet üzerinden gönderilen ve alınan yazılı mesaja ……………denir. Noktalı yere ne yazılmalıdır?

a) Elektronik posta veya e-mail
b) Web sayfası
c) Sms
d) Mektup veya Faks

115. Hangisi yanlıştır?

a) Pop3 mail ücretli olup bir servis sağlayıcıya abone olmak suretiyle kullanılır.
b) Web mail ücretsiz olup, bir servis sağlayıcıya abone olarak kullanılır.
c) Pop3 mail’ler Outlook Express ile gönderilir ve alınır.
d) web mail’ler Microsoft Outlook ile gönderilir ve alınır.

116. İnternet’e bir ana bilgisayar aracılığı ile bağlanıyorsak aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a) Ana bilgisayar ile bilgisayarımız arasında bir kablo bağlantısı (Ethernet kartı aracılığı ile) olmalıdır.
b) Ana Bilgisayar açık olmalı ve internete bağlanmış durumda olmalı.
c) Ana Bilgisayardan internet kullanımına paylaşım verilmiş olmalı.
d) Bilgisayarımızdan önce ana bilgisayara bağlanıp, ana bilgisayardaki internet Explorer çalıştırıldıktan sonra artık web sayfalarında gezinebiliriz.

117. İnternet Explorer’daki isletmenlik1-117 yanda belirtilen butonlardan geri butonunun görevi nedir?

a) Gezinmiş olduğumuz sayfalardan adım adım bir öncekine dönmeyi sağlar.
b) Gezinmiş olduğumuz sayfalardan adım adım bir sonrakine geçmeyi sağlar.
c) Girmiş olduğumuz siteden çıkmayı, siteyi kapatmayı sağlar.
d) Girmiş olduğumuz bir klasörden çıkmayı sağlar.

118. İnternet explorer’daki standart düğmelerden isletmenlik1-118 yanda belirtilen Dur düğmesi ne işe yarar?

a) Ekranda görüntülenen video klibini durdurur.
b) Ekrandaki resmi dondurur.
c) Yüklenmekte (Görüntülenmekte) olan web sayfasınının yüklenme işlemini durdurur.
d) Ekrandaki sayfayı kapatır

119. İnternet explorer’daki standart düğmelerden isletmenlik1-119 yanda belirtilen Yenile düğmesi ne işe yarar?

a) İnternet Explorer editörünün yeni sürümünü araştırarak bilgisayarımıza yükler.
b) Belirttiğimiz web sayfası ekrana yüklenirken çeşitli nedenlerden dolayı görüntülenemediyse, yenile düğmesini tıklayarak yeniden yüklenme / görüntüleme işlemi sağlanır.
c) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar.
d) Bir sonraki sayfaya gitmeyi sağlar.

120. İnternet explorer’daki standart düğmelerden isletmenlik1-120 yanda belirtilen Giriş düğmesi ne işe yarar?

a) Denetim masasında bulunan internet seçenekleri bölümünde tanımlanmış olan giriş sayfasını görüntüler.
b) İnternet explorer’da adres satırına yazılan adrese giriş yapmayı sağlar.
c) Arama işlemlerine giriş yapmayı sağlar.
d) Daha önceden gezinmiş olduğum sayfalardan birine girmeyi sağlar.

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-1

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-2

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-3

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-4

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-5

isletmenlik1-cevap-anahtari

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

Yorum Yap

4 Yorum