Bilgisayar İşletmenlik Kursu Soruları-2 - Bilişim Konuları

Bilgisayar İşletmenlik Kursu Soruları-2

1. Duvar kağıdı veya masa üstü deseni windows’un hangi program öğesi ile hazırlanır?

a) Not Defteri
b) Wortpad
c) Word
d) Paint

2. Sildiğimiz bir dosyayı geri almak için, Geri Dönüşüm Kutusuna girdikten sonra ne yapılır?

a) Kurtarmak istediğimiz dosyayı Farenin sağ tuşu ile tıklar kısayol menüsünden Geri yükle komutu seçilir..
b) Kurtarılacak dosya seçilir-Dosya -sil komutu seçilir.
c) Dosya – Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt komutu seçilir.
d) Kurtarılacak dosya seçilir. Düzen – Tümünü seç komutu seçilir.

3. Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre kopyalamak için hangi yöntem kullanılır?

a) Dosyaları seçtikten sonra Düzen-Kopyala Hedef klasör seçildikten sonra Düzen- Yapıştır
b) Dosyaları seçtikten sonra Düzen-Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen- Yapıştır
c) Dosyaları seçtikten sonra Düzen-Sil, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen- Yapıştır
d) Dosyaları seçtikten sonra Düzen-Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen-Kopyala

4. Aşağıdakilerden hangisi Program pencerelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

a) Pencereler ekranda istenilen yere taşınabilir.
b) Pencerelerin boyutları değiştirilebilir.
c) Bütün pencerelerin bir başlık çubuğu vardır.
d) Pencerelerin başlık çubuğunda saat görüntülenir.

5. Windows Gezgininde Disk, dosya veya klasörlerin özelliklerini görmek, dosya ve klasörlerin özniteliklerini değiştirmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Dosya-Özellikler
b) Dosya-Yeni-Klasör
c) Görünüm – Klasör seçenekleri
d) Görünüm- Simgeleri yerleştir.

6. Windows gezgini ile yeni bir dizin oluşturmak için oluşturmak istediğimiz yeni dizinin bağlı olacağı klasörü seçtikten sonra hangi işlem sırası takip edilir?

a) Dosya – Özellikler
b) Dosya – Yeni – Klasör
c) Dosya – Yeni – Kısayol
d) Dosya – Gönder-3½ Disket (A:)
7. Windows gezgininde bir dosya seçildikten sonra silmek için hangisi kullanılamaz?

a) Dosya – Sil
b) Düzen – Kes
c) Klavyeden Delete Tuşu
d) Klavyeden Shift – Delete tuşu

8. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden mouse oku (işaretci) ile tutulmalıdır?

a) Çerçeve kenarları veya sağ alt köşesinden
b) Pencerenin iç orta kısmından
c) Menü çubuğundan
d) Başlık çubuğunun ortasından

9. Dosya kayıt yaparken ekrana görüntülenen Farklı Kaydet Penceresinde bulunan Bulunduğumuz klasöre bağlı yeni bir klasör oluşturmak için kullanılan kısayol butonu hangisidir?

isletmekurs9

10. Başlık çubuğunda bulunan isletmekurs10 yandaki butonların sırayla isimleri nedir?

a) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat
b) Önceki boyut/Ekranı Kapla/Kapat
c) Önceki Boyut/Tam Ekran/Kapat
d) Simge Durumu/Önceki boyut

11. Windows gezgininde bir dosya veya dizinin ismini değiştirmek için ismi değiştirilecek Dosya veya Dizin seçildikten sonra hangi işlem sırası takip edilmelidir?

a)Dosya / Yeni / Kısayol
b) Dosya / Yeniden Adlandır
c) Dosya / Kısayol yapıştır
d) Düzen / Geri Al

12. Başlat-Ara (Bul) seçeneği ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) İsmi ve uzantısı belirtilen bütün dosyaları disk üzerinde araştırır bulur ve ekrana listeler.
b) Joker karakterlerden faydalanılarak arama yapilabilir. (? ve *)
c) Dosyaların Kayıt tarihine göre arama yapılabilir.
d) Bilgisayara takılan yeni bir donanım aygıtı araştırılarak bulunabilir..
13. Windows Gezgininde Aynı klasör içindeki dosyalardan Farklı yerlerdeki dosyaları tek tek seçmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Shift – Mouse
b) Ctrl – Mouse
c) Shift – Yön tuşları
d) Ctrl – Yön tuşları

14. Geri Alma işleminin kısayol tuşu hangisidir ?

a) Ctrl – A
b) Ctrl – C
c) Ctrl – V
d) Ctrl – Z

15. Disket formatlamak için hangisi uygulanır ?

a) Bilgisayarım -3½Disket A: seçilir. Dosya – Biçimlendir komutu seçilir
b) Sistem Araçları-Disk Temizleme
c) Bilgisayarım Cd-Rom D: seçilir Dosya- biçimlendir komutu seçilir.
d) Denetim Masası-Disket Biçimlendir

16. isletmekurs16Denetim Masası – Görüntü seçeneği ile hangisi ayarlanamaz?

a) Duvar kağıdını değiştirme
b) Ekran koruyucusunu değiştirme
c) Mouse oku biçimini değiştirme
d) Menü ve pencerelerin renk düzenlerini değiştirme.

17. Durum Çubuğu nedir?

a)Ekranın alt kısmında bulunan üzerinda başlat butonu bulanan kısımdır.
b)Belgenin sağa sola kaydırılmasını sağlar
c)Program pencerelerinin en üst satırıdır.
d)Program pencerelerinin en alt kısmında bulunan açıklama satırıdır.

18. Mouse sol ele göre yapılandırılmış ise aşağıdaki işlemlerden hangisi geçerli değildir?

a)Mouse’un Sol tuşunu tek tıklama
b)Mouse’un Sol tuşunu çift tıklama
c)Mouse’un Sağ tuşunu tek tıklama
d)Mouse’un Sağ tuşuna çift tıklama
19. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunda yer almaz?

a)Başlat butonu
b)Tarih-Saat
c)Dil simgesi
d)Yeni Donanım Ekleme

20. Masaüstünde yer alan Outlook Express (Gelen Kutusu) için aşağıdakilerden hangisi Yanlıştır?

a)Tanımlı olan E-mail adreslerine gelmiş olan mesajları servis sağlayıcısından alarak görüntüler.
b)E-mail göndermeyi sağlar.
c)Yeni bir E-mail Hazırlamayı sağlar
d)Dosya sıkıştırmayı sağlar.

21. Aşağıdakilerden hangisi Windows‘ta dosya adı verirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

a) Dosya ismi en fazla 255 karakter olabilir.
b) Dosyalara uzantı vermek mecburidir.
c) Dosya ismi içerisinde Türkçe karakterler kullanılabilir.
d) Dosya ismi içerisinde (<>, ? , * , / , \ ) gibi işaretler kullanılmamalıdır.

22. Bilgisayara yeni bir yazıcı tanımlarken yazıcı yükleme sihirbazı çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki işlem sırasından hangisi yanlıştır?

a) Yazıcı bilgisayarımıza doğrudan bağlı ise Bağlantı tipi olarak Yerel Yazıcı seçilir.
b) Yazıcı başka bir bilgisayara bağlı ise Bağlantı tipi olarak Ağ Yazıcı seçilir.
c) Yerel yazıcı tanımlarken, yazıcı Bağlantı Noktası COM1 seçilmelidir.
d) Yerel yazıcı tanımlarken Üreticiler başlığından Yazıcı Markası, Yazıcılar başlığından ise Model Numarası seçilir. Listelerde yazıcı adı veya modeli yoksa Disketi Var butonu tıklanarak disketten yükleme yapılır.

23. Başlık Çubuğu ile ilgili olarak hangi seçenek yanlıştır?

a) Başlık Çubuğu üzerinde Başlat butonu olan bölümdür.
b) Başlık çubuğunda Program adı ve belge adı görüntülenir.
c) Başlık çubuğunda kapatma butonu vardır.
d) Başlık çubuğunda ekranı kaplama butonu vardır.

24. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Windows bir işletim sistemidir
b) Paint windows’un bir çizim öğesidir.
c) Masaüstü ve menüler özelleştirilebilir.
d) Microsoft Word, windows’un bir program öğesidir.
25. Hangisi doğrudan çalıştırılabilir bir programdır ?

a) Mektup.Bmp
b) Mektup.Doc
c) Mektup.txt
d) Mektup.Exe

26. Eğlence Menüsündeki Windows Media Player Program öğesi ile ilgili olarak Hangisi yanlıştır?

a) videodan / Tv Kartından Film ve müzik kayıdı yapmayı sağlar.
b) Mp3 müziklerini çalar..
c) Vcd ve video kliplerini oynatır/görüntüler..
d) Audio müzik cdlerini çalar..

27. Fare işaretcisi yandaki isletmekurs27 şekle dönüştüğünde nasıl bir anlam ifade eder?

a) İşlem yapmaya hazır olduğunu belirtir.
b) Bilgisayarın meşgul olduğunu belirtir.
c) Resim çizim modunda olduğunu belirtir
d) Metin yazım konumunda olduğumuzu belirtir.

28. Windows Gezginindeki standart Araç Çubuğunda bulunan isletmekurs28 Yukarı butonu ile ilgili hangisi doğrudur?

a)Alt klasörlerin görünmemesini sağlar.
b) Doğrudan ana klasöre çıkmayı sağlar.
c) Bulunduğumuz klasörden bir seviye dışarı çıkmayı sağlar.
d) Klasörleri yukarı doğru işaretler.

29. Windows Gezginindeki Standart Araç Çubuğunda bulunan isletmekurs29 Kes ile Sil butonları arasındaki fark nedir?

a) Her ikiside dosya siler.
b) Kes dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna atarak siler. Sil ise doğrudan siler.
c) Her ikiside taşıma işlemi yapar.
d) Kes seçilen dosya veya klasürün taşınacağını belirtmek için kullanılır. Sil seçilen dosya veya klasörü siler.

30. Windowsta yapılan çalışmaların genel olarak kaydedildiği klasör hangisidir?

a) Belgelerim
b) Windows
c) Program files
d) Yedeklerim
31. Klasör şemalarında, Bir klasörün başlangıcındaki (+) neyi ifade eder?

a) Ana klasöre bağlı bir klasör olduğunu.
b) Klasör adının Çok uzun olduğunu.
c) İçerisinde alt klasörler olduğunu.
d) içerisinde çok fazla dosya olduğunu.

32. WordPad Program öğesinde Bir belgeyi kısayoldan yazdırmak için hangi kısayol tuşlarına basılır?

a) Ctrl + N
b) Ctrl + P
c) Alt + Z
d) Ctrl + O

33. WordPad program öğesinde hangi kısayol tuşları ile bir belgenin tümünü işaretleriz?

a) Ctrl + A
b) Alt + A
c) Shift + A
d) Ctrl + Alt + A

34. Denetim Masasındaki isletmekurs34 Sistem seçeneği ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Sistem özelliklerini görüntüler.
b) Disketlere Sistem dosyalarını yükler.
c) Bilgisayardaki mevcut aygıtları ve özelliklerini görüntüler.
d) Bilgisayardaki mevcut aygıtların özelliklerinin ayarlanmasını sürücülerinin güncellenmesini sağlar.

35. Karakter Eşlem isletmekurs35 ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Bilgisayardaki mevcut karakterleri görüntüler.
b) İstenilen bir karakter seçilerek, seç – kopyala komutları ile hafızaya alınır. Başka programlara yapıştır komutu ile aktarılır.
c) Yeni karakterler çizme / üretmeyi sağlar.
d) Klavyede olmayan karakterlerin, diğer programlara kopyalanmasını sağlar.

36 – Wordart Yazısı oluşturmak için hangi kısayol butonuna basılır?

isletmekurs36

37 – Bloklanan alan içindeki tüm ifadeler ve nesneleri Başka bir yere yapıştırmak için hangisi ile kesilmelidir?

a) Ctrl – X
b) Ctrl – C
c) Ctrl – V
d) Ctrl – Z
isletmekurs38

38 – Sayfa içerisinde  herhangi bir ifadeyi aramak / bulmak için hangi Kısayol Tuşu kullanılır?

a) Ctrl – F
b) Ctrl – Z
c) Ctrl – Y
d) Ctrl – O

39. Yukarıdaki dosyalardan hangisi Word Belgesidir?

a) Command
b) Mouse
c) Readme
d) Script

40 – Tablo içerisindeki bilgileri Alfabetik sıralamak için hangi buton kullanılır?

isletmekurs40

41 – Ekrandaki bilgileri bir dosya olarak disk veya diskete kayıt yapmak için hangi Kısayol Tuşu kullanılır?

a) Ctrl – O
b) Ctrl – S
c) Ctrl – P
d) Ctrl – N

42. Aşağıdaki kısayol Butonlarından hangisi sayfa içerisine Excel çalışma sayfası (tablosu) ekler?

isletmekurs42
43 – Taşıma(Kes) işlevinin kısayol tuşu hangisidir?

a) Alt – C
b) Ctrl – V
c) Ctrl – X
d) Ctrl – N

44 – Standart Araç Çubuğunda isletmekurs44 bulunan Yakınlaştır düğmesi hangi amaçla kullanılır?

a) Yazıtipi boyutunun ayarı
b) Tablo Sütun genişliğinin ayarı
c) Belgenin Görünüm uzaklığı ayarı
d) Tablo Satır yüksekliğinin ayarı

45 – Biçim-Paragraf bölümünde hangi ayar yapılamaz?

a) Paragrafların hizalama biçiminin değiştirilmesi
b) Paragrafların satır aralığı değerinin belirlenmesi
c) Paragrafların girinti mesafelerinin belirlenmesi
d) Paragrafların zemin desenin belirlenmesi

46 – Birkaç belgeyi açtıktan sonra, açmış olduğumuz belgeler arasında geçiş yapmak için hangi menüden yararlanırız?

a) Pencere
b) Görünüm
c) Düzen
d) Araçlar

47 – isletmekurs47 Kısayol butonlarının görevleri nedir?

a) Bir önceki – sonraki başlığa gitmek
b) Yapılan işlemleri geri ve ileri almak
c) Aratılıp yerleri belirlenen kelimelerin bir öncekine / sonrakine gitmek
d) Bir önceki – sonraki sayfaya gitmek

48 – Yeni bir belge oluşturmak için hangi kısayol tuşlarına basılır?

a) Ctrl – N
b) Alt – N
c) Ctrl – S
d) Alt – S
49 – Bir tablodaki birden fazla hücreyi birleştirerek tek bir hücreye dönüştürmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Tablo – Tablo Böl
b) Tablo – Hücreleri Böl
c) Tablo – Otomatik Sığdır
d) Tablo – Hücreleri Birleştir

50 – Ofis yardımcısını görüntülemek için hangi tuşa basılır?

a) F3
b) F2
c) F1
d) Ctrl – O – F

51 – Geri alma işleminin kısayol tuş karşılığı hangisidir?

a) Ctrl – Z
b) Ctrl – T
c) Ctrl – A
d) Alt – P

52 – Tablo veya metin kutusundaki bilgilerin yatay ve dikey olarak yazım yönü hangi seçenek ile değiştirilir?

a) Biçim – Başlangıcı Büyüt
b) Biçim – Metin Yönü
c) Araçlar – Özelleştir
d) Ekle – Metin kutusu

53 – Kopyalama İşleminin kısayol tuş karşılığı hangisidir?

a) Ctrl – V
b) Ctrl – C
c) Ctrl – X
d) Ctrl – A

54– Ekrandaki belgeyi internet explorer’ da görüntülenecek bir sayfa olarak kayıt yapmak için hangi seçenek kullanılır?

a) Dosya – Sürümler
b) Dosya – Gönder
c) Web Sayfası Olarak Kaydet
d) Dosya- Özellikler
55 – Daha önce kayıtlı olan bir belge açılarak şifreli olarak kayıt yapılmak isteniyor aşağıdaki işlemlerden hangisi takip edilmelidir?

a) Dosya-Farklı Kaydet-Araçlar- Güvenlik Seçenekleri
b) Dosya – Kaydet – Araçlar – Web Seçenekleri
c) Dosya – Web Sayfası Olarak Kaydet
d) Dosya – Sürümler

56 – Bir belgeyi kayıt yaparken kayıt penceresinde ekrana isletmekurs56 görüntülenen yukarıdaki butonun görevi nedir?

a) Bulunduğumuz klasörden çıkmayı sağlar.
b) Belgelerim Klasörünün içeriğini görüntüler.
c) Yeni bir klasör oluşturmayı sağlar.
d) Klasörü Sıkıştırır.

57 – isletmekurs57 (Sığdırmak İçin Küçült) Baskı önizleme bölümünde görüntülenen butonlardan yukarıdaki butonun görevi aşağıdakilerden hangisidir.

a) Belgenin soldan ve sağdan daraltılmasını sağlar
b) Tablolarda hücrelere sığmayan bilgileri küçültür.
c) Belge içerisindeki resimleri küçültür.
d) Belgedeki artık sayfalardan kurtulmak için belgenin belirli oranlarda adım adım küçültülmesini sağlar

58 – Sayfalara üst ve alt bilgi verirken kullanılan isletmekurs58 yukarıdaki butonların görevleri sırası ile nedir?

a) Sayfa numarası ekle, Sayfa sayısı ekle, Sayfa Numarası Biçimlendir.
b) Sayfa No,Toplam Sayfa No, Tarih
c) Yazı tipi ,Sayfa no, Resim Ekle
d) Saat ,Sayfa no, Sayfa Numarası Biçimlendir

59 – Belge Görünüm Biçimlerinden hangisinde gerçek bir kağıt üzerinde çalışıyormuş gibi kenar boşlukları ve sayfa bitiş noktaları belirgin bir şekilde görüntülenir?

a) Görünüm – Anahat
b) Görünüm – Sayfa Düzeni
c) Görünüm – Web Yerleşimi
d) Görünüm – Normal

60 – Dosya menüsünden isletmekurs60 yazdır komutu ile Standart araç Çubuğundaki Yazdır butonu arasındaki fark nedir?

a) Her hangi bir fark yoktur.
b) Dosya menüsünden yazdır komutunda yazdırma seçenekleri ayarlanabilir. Fakat standart araç çubuğundaki yazıcı ikonu tıklandığında her hangi bir seçim yapılmadan doğrudan yazdırma eylemi gerçekleştirilir.
c) Dosyadan yazdır komutunda istenilen sayfalar yazdırılır. Yazıcı ikonuna basılarak bulunduğumuz sayfadan sonraki sayfalar yazdırılır.
d) Dosyadan yazdır komutunda doğrudan bütün belge yazdırılır. Yazıcı ikonuna basıldığında mouse ile taranmış alan yazdırılır.
61 – Ekrandaki belgenin kağıttaki halini görmek için hangi seçenek kullanılır?

isletmekurs61

62 – Ekrandaki belgeyi kısayoldan kayıt yapmak için hangi buton kullanılır?

isletmekurs62

63 – Belge içerisinde 1. Sayfadan bir nesneyi seçtikten sonra Ctrl – C tuşlarına basıp, daha sonra 2. Sayfaya geçerek Ctrl – V tuşlarına basılırsa ne olur?

a) 1. Sayfadaki nesne, 2. Sayfaya taşınır
b) 1. Sayfadaki nesne, 2. Sayfaya kopyalanır
c) 2. Sayfadaki nesne, 1. Sayfaya taşınır
d) 2. Sayfadaki nesne, 1. Sayfaya kopyalanır

64 – Bir belge yazılırken başka eserlerden yapılan alıntıların kaynağını belirtmek için ne yapılmalıdır?

a) O cümle Çift tırnak içinde yazılır.
b) Bir Tablo ile çerçeve içine alarak
c) Dipnot ile
d) Açıklama kutuları ekleyerek

65 – Çizim Araç çubuğunda bulunan isletmekurs65 Yukarıdaki Butonların sırası ile görevi nedir?

a) Nesnelerin Dolgu rengi , Çizgi Rengi
b) Nesnelerin iç rengi, Yazı Rengi
c) Bir alanı Renkle Doldurma, Renkli Çizgi Çizme
d) Tablolar için dolgu rengi ve Çizgi Kalınlığı

66 – isletmekurs66
Tablolar ve kenarlıklar Araç Çubuğundaki yukarıda belirtilen butonların görevi nedir?

a) Tablo Çiz, Silgi , Çizgi Stili
b) Resim çiz, Silgi, Çizgi Uzunluğu
c) Çizgi çiz, Dikdörtgen Çiz, Çizgi biçimi
d) Tablo çiz, Kenarlık Çiz, Çizgi uzunluğu
67 – isletmekurs67 Butonlarının sırası ile görevleri nedir?

a) Yazdır, Yakınlaştır, Kaydet
b) Yazdır, Baskı Önizleme, Yazım ve Dilbilgisi
c) Yazdır, Baskı Önizleme, Sayfa yapısı ayarı
d) Yazıcı, Uzaklaştır, Yazıcı Ayarları

68 – Standart Araç Çubuğundaki isletmekurs68 yanda belirtilen butonun görevi nedir?

a) Belge Bağlantılarını görüntüler ve gizler.
b) Belgenin Baskı önizleme işlemini sağlar.
c) Belgenin yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi sağlar.
d) Tabloların Otomatik olarak biçimlendirilmesini sağlar.

69 – Standart araç çubuğundaki isletmekurs69 yanda gösterilen Butonunun görevi nedir?

a) Belgenin sütunlara bölünmesini sağlar.
b) Otomatik şekil çizmeyi sağlar.
c) Paragrafların başlangıcını büyültür
d) Tab durakları ve satır sonlarını görüntüler-gizler.

70 – Çizim araç çubuğunda bulunan isletmekurs70 yanda belirtilen Butonların görevi nedir?

a) Gölgelendirme stili, 3 boyut stili
b) Dikdötgen çizme, Küp Çizme
c) Paragraflara Gölge ve 3 boyut özelliği verme
d)Nesnelerin yüzey rengini belirleme

71- =Nsat(43,75) Fonksiyonunun sonucu nedir?

a)43,7
b)43,8
c)43
d)44

isletmekurs72

72 – Yukarıdaki belgelerden hangisi Excel belgesidir?

a) Ücret ilanı
b) Spider.sav
c) Sürücü Kursu
d) Tanıtım
73 – Çalışma sayfası korumaya alındıktan sonra belirli bir bölgenin korumasız kalmasını sağlamak için Çalışma sayfasını koruma altına almadan önce Korumasız olmasını istediğimiz bölgeyi işaretledikten (Seçtikten) sonra hangi işlem yapılır?

a) Biçim-Hücreler-Koruma -Kilitli seçeneğinin işareti kaldırılır
b) Biçim-Hücreler-Koruma -Kilitli seçeneği işaretlenir
c) Biçim-Hücreler-Koruma -Gizli seçeneğinin işareti kaldırılır
d) Biçim-Hücreler-Koruma -Gizli seçeneği işaretlenir

74 – Seçilen bir sütun içerisindeki rakamların otomatik olarak toplamını hesaplamak için hangi kısayol butonuna basılır?

isletmekurs74

75 – Hafızadaki bütün çalışma kitaplarını bir çalışma grubu olarak kayıt yapmak için hangi seçenek kullanılır?

a) Dosya- Kaydet
b) Dosya – Çalışma Alanını Kaydet
c) Dosya – Html Olarak Kaydet
d) Dosya – Farklı Kaydet

76 – Disk veya disketten bir dosya açmak için hangi seçenek kullanılmaz?

a) Alt – O
b) Ctrl – O
c) Dosya – Aç
d)

77 – =Aşağıyuvarla (7,9;0) fonksiyonunun sonucu nedir?

a) 9
b) 8
c) 7
d) 0

78- Standart araç çubuğunda bulunan isletmekurs78 yakınlaştır düğmesi hangi amaçla kullanılır?

a) Yazıtipi boyutunun ayarı
b) Tablonun yazı tipi boyutunu büyültür
c) Tablonun yakından ve uzaktan görüntülenmesini sağlar.
d) Tablonun ölçeğini değiştirir.
79- A1=20, A2=30 , A3= 50 ise =mak(A1:A3)*2 fonksiyonunun sonucu nedir?

a)150
b)100
c)30
d) 20

80 – Önceden açmış olduğumuz bir başka çalışma kitabına geçmek için hangi menüden yararlanırız?

a) Pencere
b) Düzen
c) Görünüm
d) Araçlar

81 – isletmekurs81 Kısayol butonlarının görevleri nedir?

a) Bir önceki / sonraki formüle gitmek
b) Yapılan işlemleri geri / ileri almak
c) Aratılıp yerleri belirlenen kelimelerin bir öncekine / sonrakine gitmek
d) Bir önceki / sonraki sayfaya gitmek

82 – Yeni bir Çalışma kitabı açmak için hangi kısayol tuşlarına basılır?

a) Ctrl + N
b) Alt + N
c) Ctrl + S
d) Alt + S

83 – Bir tablodaki bilgilerden belirtilen ölçüte göre sadece istenilen niteliklerdeki bilgileri listeleyen seçenek hangisidir?

a) Araçlar / Değişiklikleri izle
b) Veri / Süz
c) Veri / Sırala
d)Düzen / Doldur

84 – Bir grafik oluşturduktan sonra grafiğin Kaynak veri adresini, grafiğin türünü değiştirmek için hangi menüden yararlanılır?

a) Ekle
b) Düzen
c) Grafik
d) Biçim
85 – Ekrandaki Çalışma kitabını kapatmak için hangi seçenek kullanılır?

a) Alt – F4
b) Ctrl – F4
c) Ctrl – F6
d) Alt – F6

86 – isletmekurs86
Yukarıdaki tabloda vizenin %30’u ile finalin %70’i toplanarak ortalama hesaplanmak istenmektedir D2 hücresine yazılacak formül hangisidir.?

a)=B2+%30+C2+%70
b)=B2*%70+C2*%30
c) =(B2*0,30)+(C2*0,70)
d) =(B2*0,30+C2*0,70)/2

87 – Grafik araç çubuğunda bulunan isletmekurs87 yanda belirtilen butonun görevi nedir?

a) Renk göstergesini görüntüler ve gizler
b) Otomatik madde işareti verir
c) Renkleri ters çevirir
d) Grafik renklerini değiştirir

88 – isletmekurs88
Yukarıdaki tabloda D2 Hücresine =Min(B2:C3) fonksiyonu yazılırsa sonuç ne olur?

a)60
b)80
c) 90
d) 70

89 – =20+40/4-2
Yukarıda belirtilen işlemin sonucu nedir?

a) 40
b)13
c) 28
d) 32

90. isletmekurs90 Butonlarının görevleri sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir.

a) Kes-Kopyala-Yapıştır
b) Temizle-Kopyala-Özel yapıştır
c) Kes-Kopyala-Not yaz
d) Kopyala-Kes-Temizle
91 – C2=5, D2=3, E2=2 ise =Çarpım(C2;E2) formülunun sonucu kaçtır?

a) 30
b) 10
c) 5
d) 0

92 –Dosya- Yazdırma alanı seçeneğinin işlevi nedir?

a) Yazdırılmayacak alanları tanımlar.
b) Çalışma sayfasından seçilen bölgeyi yazdırılacak alan olarak belirler veya tanımlanmış yazdırma alanlarını temizlenmesini sağlar
c) Yazıcı ayarlarını yapar.
d) Çalışma kitabının tümünü kağıda yazdırmak için yazdırma penceresini görüntüler.

93 – A1=10, A2=20, A3=30 A4=80 ise =Topla(A1;A3;40) Formülünün sonucu nedir.

a) 60
b) 40
c) 80
d) 100

94 – Bir hücre veya bölge içerisindeki bilgileri başka bir alana taşımak için mouse işaretcisi ile hücre veya bölgenin neresinden tutulmalıdır?

a) Her hangi bir kenar çizgisinden
b) Sağ alt köşesinden
c) Hücrenin ortasından
d) işaretci ile hücreler taşınmaz.

95 – A1 hücresinde iken Ctrl – C tuşlarına basılıp, daha sonra B1 hücresine geçerek Ctrl – V tuşlarına basılırsa ne olur?

a) A1 ‘ deki bilgi B1 ‘e taşınır.
b) A1 ‘ deki bilgi B1 ‘e kopyalanır.
c) B1 ‘ deki bilgi A1 ’e taşınır
d) B1 ‘ deki bilgi A1 ’e kopyalanır.

96. Sayfa içerisine resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Ekle / Resim / Wordart
b) Ekle / Resim / Küçük resim
c) Ekle / Dosya
d) Ekle / Grafik
97 – isletmekurs97 Butonlarının sırası ile görevleri nedir?

a) Seçilen Bilgileri A-Z ‘ye, Z-A ‘ya sıralar
b) Sayfa isimlerini A-Z’ye, Z-A’ya sıralar.
c) Sadece Formülleri Sıralar A-Z’ye Z-A’ya
d) Sadece Karaktersel bilgileri sıralar. A-Z’ye

98. Grafik nesnelerin gölgelendirilmesi hangi kısayol butonu ile sağlanabilir?

isletmekurs98

99 – Hangisi yanlıştır?

a)Kesme işleminin kısayolu Ctrl – C’dir
b) Excel Dosyalarının uzantısı XLS ‘dir.
c) Bir sayfada 256 sütun vardır.
d) Sütun isimleri A’dan IV harflerine kadar isimlendirilmiştir.

100- A1=40, A2=20, A3=30, A4=50, A5=60 ise =Eğer(min(A1:A5)=100;Mak(A1:A5); Ortalama(A1:A5)) fonksiyonunun sonucu nedir?

a)20
b)60
c)40
d)30

101 – isletmekurs101 Butonlarının görevi nedir?

a)Rakamların ondalık hanelerini arttırır/azaltır
b)Rakamların ondalık hanelerini azaltır/arttırır.
c)Rakamların ondalık hanelerini arttırır
d)Rakamların ondalık hanelerini azaltır

102. İhtiyaç duyulan araç çubuklarını görüntülemek için hangi seçenek kullanılır?

a) Görünüm / Formül çubuğu
b) Görünüm / Araç çubukları
c) Görünüm / Durum Çubuğu
d) Görünüm / Yakınlaştır
103- A1=10, A2=20, A3=30, A4=40 ise =KÜÇÜK(A1:A4;2) Fonksiyonunun sonucu nedir?

a)10
b)40
c)30
d)20

104 – Pencere- Bölmeleri Dondur seçeneğinin görevi nedir?

a)Hücre göstericinin üst ve sol kısmının gizlenmesini sağlar
b)Hücre göstericinin üst ve sol kısmında bulunan bütün alanların dondurulmasını sağlar.
c) Hücre içindeki bilgileri silinmez yapar.
d) Seçilen alanı gizler

105 – isletmekurs105
Yukarıdaki çalışma sayfasında B1 hücresine =Çarpım(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur?

a)10
b)16
c)80
d) 40

106- İnternet explorer’daki standart düğmelerden isletmekurs106 yanda belirtilen Ara düğmesi ne işe yarar?

a) Disket sürücüsünde istenilen belgeyi arar.
b) Bilgisayarımızın sabit diskinde istenilen belgeyi araştırır.
c) Belirttiğimiz ifadeyi internet’te arar.
d) Belirttiğimiz kelimeyi bilgisayarımızdaki belgelerin içinde arar.

107- İnternet explorer’daki standart düğmelerden isletmekurs107 yanda belirtilen Sık Kullanılanlar düğmesi ne işe yarar?

a) İnternet’te en çok ziyaret edilen 100 siteyi görüntüler.
b) İnternet’teki En iyi 100 siteyi listeler.
c) En son ziyaret etmiş olduğumuz 15 siteyi görüntüler
d) İnternette gezinirken beğendiğimiz sitelere daha sonra kolay yoldan tekrar girebilmek için istediğimiz siteleri Sık kullanılanlar menüsüne eklemeyi ve sık kullanılanlar menüsünü görüntülemeyi sağlar.

108- İnternet explorer’daki standart düğmelerden isletmekurs108 yanda belirtilen Posta düğmesi ne işe yarar?

a) Ekrandaki web sayfasının e-mail adresini görüntüler.
b) Ekrandaki web sayfasının sahibine e-mail göndermeyi sağlar.
c) e-mail almak ve göndermek için Outlook Express veya e-mail için kullandığımız programı çalıştırır. Gelen e-maillerimize bakabilir, yeni e-mailler gönderebiliriz.
d) Ekrandaki web sayfasının bu haftaki herkese açık mektubunu görüntüler.

109- İnternet explorer’daki standart düğmelerden isletmekurs109 yanda belirtilen Yazdır düğmesi ne işe yarar?

a)Ekrandaki web sitesinde, bulunduğumuz sayfanın tümünü yazıcı aracılığı ile kağıda yazdırır.
b) Ekrandaki web sitesinde gezindiğimiz bütün sayfalarını yazıcı aracılığı ile kağıda yazdırır.
c) Bu günkü gezindiğimiz bütün sayfaları yazıcı aracılığı ile kağıda yazdırır.
d) Sık kullanılanlara eklemiş olduğum ilk sayfayı yazdırır.
110- Ekrandaki bir web sayfasını bilgisayarıma kayıt yapmak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Dosya – Yeni- kişi
b) Dosya – Farklı Kaydet
c) Dosya – Aç
d) Dosya – Gönder

111- Ekrandaki web sayfasının yatay veya dikey olarak kağıda yazdırılabilmesi için nereden ayar yapılır.

a) Dosya – Sayfa Yapısı
b) Dosya – Düzenle
c) Dosya – Kaydet
d) Dosya – Al ve ver

112- Ekrandaki web sayfasını veya kısayol adresini bir arkadaşımızın e-mail adresine yollamak için ne yapılmalı?

a) Dosya – Farklı Kaydet komutu ile
b) Dosya – Yeni – Kişi komutu ile
c) Dosya – Gönder komutu ile
d) Dosya – Aç komutu ile

113- Ekrandaki bir resmi bilgisayarımıza kayıt yapmak için ne yapılır?

a) Resmin üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır. Ekrana görüntülenen kısayol menüsünden resmi farklı kaydet komutu seçilir.
b) Dosya – Kaydet komutu seçliri.
c) Dosya – Farklı kaydet komutu seçilir.
d) Dosya – Gönder komutu seçilir.

114- Ekrandaki bir resmi windows’un masa üstüne duvar kağıdı olarak yerleştirmek için hangisi seçilir?

a) Resmin üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır ve resmi farklı kaydet komutu seçilir.
b) Resmin üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır ve resim yazdır komutu seçilir.
c) Resmin üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır. Arka plan olarak belirle ( Duvar kağıdı olarak ayarla) komutu seçilir.
d) Resmin üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır ve özellikler komutu seçilir.

115- Denetim Masasındaki internet seçenekleri ne işe yarar?

a) web sitelerini görüntüler.
b) İnternet kullanım özelliklerini ayarlar.
c) Web sayfası tasarlamayı sağlar.
d) İnternette arama yapmayı sağlar.

116- İnternette çeşitli web sayfalarında gezinirken, gezinmiş olduğumuz sayfalar daha sonra tekrar giriş yaptığımızda daha hızlı görüntülenmesi için biz farkında olmasak da bilgisayarımıza kayıt yapılıyor. Bu bilgileri nasıl silebiliriz?

a) Denetim Masasındaki İnternet seçeneklerine girip Dosya sil düğmesini tıklayarak.
b) Yukarıdaki tanım yanlıştır. İnternette sadece kendi istediğimiz sayfalar kayıt yapılarak saklanır. Onun haricindekiler öyle kendi kendine kayıt olmaz.
c) İnternet explorer’da iken Düzen menüsenden kes komutu ile
d) Dosya menüsünden düzenle komutu ile

117- İnternette çeşitli web sayfalarında gezinirken, adres satırına yazmış olduğumuz web sayfası adresleri, daha sonradan bu adreslere daha kolay bir şekilde giriş yapabilmek amacıyla adres satırında bir liste olarak kalır. Bu bilgileri nasıl silebiliriz?

a) Denetim Masasındaki İnternet seçeneklerine girip Dosya sil düğmesini tıklayarak.
b) Yukarıdaki tanım yanlıştır. Adres satırında öyle bir liste yoktur.
c) Denetim masasındaki internet seçeneklerine girip Geçmişi sil düğmesi tıklanır.
d) Dosya menüsünden düzenle komutu ile

118- İnternet Güvenlik ayarları nereden belirlenir?

a) Denetim masası – Ağ Bağlantıları
b) Denetim masası – İnternet seçenekleri
c) Denetim masası – Kullanıcılar
d) Denetim masası – Bölge ve dil seçenekleri

119- İnternet explorer’ın internete bağlantı ayarı nereden belirlenir?

a) Denetim masası – Klasör seçenekleri
b) Denetim masası – İnternet seçenekleri
c) Denetim masası – Kullanıcılar
d) Denetim masası – Bölge ve dil seçenekleri

120- İnternet explorer’un standart düğmeler satırı kaybolmuş ise nasıl görüntülenir?

a) Görünüm – Kaynak komutu ile
b) Görünüm – Yinele komutu ile
c) Görünüm – Araç çubukları bölümünden
d) Görünüm -Durum çubuğu komutu ile

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-1

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-2

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-3

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-4

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-5

isletmekurs2-cevaplari

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

3 Yorum