Bilgisayar İşletmenlik Test Soruları-5 - Bilişim Konuları

Bilgisayar İşletmenlik Test Soruları-5

1. 2048 byte kaç kilobyte eder?

A) 1 KB
B) 2 KB
C) 3 KB
D) 4 KB

2. Aşağıdaki işlemcilerden hangisi en gelişmişidir?

A) Pentium IV
B) Pentium Celeron
C) 80386
D) 80486

3. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?

A) Yazılan kaynak programı makine diline çevirmek için kullanılır.
B) Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
C) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
D) Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar.

4. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?

A) Programlama dili
B) Kelime işlemci
C) İşletim sistemi
D) Veri tabanı programı

5. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?

A) Monitor (Ekran)
B) CD-Rom
C) Printer (Yazıcı)
D) Plotter (Çizici)

6. Merkezi işlem biriminin (CPU) takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit disk
B) Ana kart
C) Ram
D) Ekran kartı

7. CPU hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ALU Cpu’nun bir parçasıdır.
B) Merkezi işlem birimidir.
C) Ana Kart üzerinde bulunur
D) Bilgisayarı elektrik kesintilerine karşı korur.

8. I. ALU – Aritmetiksel ve Mantıksal İşlem Birimi
II. CPU – Merkezi İşlem Birimi
III. UPS – Kesintisiz Güç Kaynağ
IV. HDD – Harddisk
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) I-IV
B) II-III
C) I-II-III-IV
D) I-II

9. Windows’ta sisteme yeni bir yazıcı(Printer) nerede tanımlanır?

A) Başlat\ Ayarlar\ Yazıcılar(Start\ Settings\ Printers)
B) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Görüntü\ Yazıcılar(Start\ Settings\ Control Panel\
Display\ Printers)
C) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Yazıcılar(Start\ Settings\ Control Panel\ Printers)
D) A ve C şıkları doğru.

10. Windows’ta resim oluşturmak, düzenlemek ve görüntülemek için hangi program kullanılır?

A) Paint
B) Belgeler
C) Word
D) Excel

11. bilgisayara giriş Simgesi üzerinde mouse ile çift tıklama işlemi yapılır ise ne olur?

A) Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası silinir.
B) Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası A: sürücüsündeki diskete kopyalanır.
C) Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası A: sürücüsündeki diskete taşınır.
D) Word çalışır, ardından Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası açılır.

12. Araç çubuğu (Toolbar) üzerindeki sildüğmesinin görevi nedir?

A) Pencereler arasında geçiş yapar.
B) Yapılan işlemi geçici olarak durdurur.
C) Seçilen öğeyi siler.
D) Kopyalamayı iptal eder.

13. Windows’tan geçici olarak DOS ortamına çıkmak için hangi menü seçeneği kullanılır?

A) Başlangıçta (Start Up)
B) Windows Gezgini (Windows Explorer)
C) Donatılar (Accessories)
D) MS-DOS Komut İstemi (MS-DOS Prompt)

14. Bir menü listesinde gri renk seçenekler ne anlama gelir?

A) Bu seçenek geçersizdir.
B) Bu seçenekte Bir tıklama yeterlidir.
C) Bu seçenek Mouse Sağ tuşu yeterlidir.
D) Bu seçenek Ok tuşlarıyla kullanılır.

15. Başlat (Start) menüsü üzerinde iken Fare (Mouse) sağ tuşuna bastığımızda gelen menüde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Aç (Open)
B) Araştır (Explorer)
C) Ara (Search)
D) Görünüm (View)

16. Windows’un Başlat (Start) menüsünde bulunan Belgeler (Documents) klasörü ne işe yarar?

A) En son üzerinde işlem yapılan dosyaların kısayolları listesini görüntüler.
B) Çalışabilir programları içinde barındırır.
C) Sistem ayarları yapmak için kullanılır.
D) Oluşturulan dosyaların kayıt edildiği klasördür

17. Bir dosyayı tarihe göre aramak istediğimizde hangi yolu takip edersiniz?

A) Başlat/ Ara/ Değiştirilme tarihi (Start/ Search/ When was it Modified)
B) Başlat/ Ayarlar (Start/ Settings)
C) Başlat/ Programlar (Start/ Programs)
D) Başlat/ Ayarlar/ Denetim Masası (Start/ Settings/ Control Panel)

18. Görev çubuğundaki (Taskbar) tarih ve saat (date and time) öğesinin üzerine iki kere tıkladığımızda ne olur?

A) Saat çalışır
B) Denetim Masası (Control Panel) çalışır
C) Saati, tarihi gösterir ve ayarlanabilir.
D) Hiçbiri

19. Paint programında renk kutusu üzerindeyken mouse sağ tuşuna basıldığında hangi seçim yapılmış olur?

A) Ön plan rengi (Foreground)
B) Arka plan rengi (Background)
C) Çizgi kalınlığı
D) Yazı büyüklüğü

20. Windows’ta bir diskete nereden format çekilir?

A) Bilgisayarım/ Dosya/ Biçimle (My Computer/ File/ Format)
B) Bilgisayarım/ Dosya/ Disket Kopyala (My Computer/ File/ Copy Disk)
C) Bilgisayarım/ Düzen/ Kopyala (My Computer/ Edit/ Copy)
D) Bilgisayarım/ Görünüm/ Yenile (My Computer/ View/ Refresh)

21. Disk Birleştirici(defrag) programı hangi menüde bulunur?

A) Programlar
B) Donatılar-Sistem Araçları
C) Donatılar
D) Denetim Masası

22. Yazı yazarken klavyeden “ [ “ işaretini yazmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır?

soru22

23. Açık olan tüm pencereleri simge durumuna nasıl getirebiliriz?

A) Dosya menüsü – Simge durumuna küçült
B) Masa üstü – sağ düğme – tüm pencereleri simgeleştir
C) Görev çubuğu – sağ düğme – Tüm Pencereleri Simgeleştir.
D) Pencere Menüsü – Tümünü Simgeleştir

24. Klavyedeki tuşlar üzerinde bulunan ikincil karakterleri yazdırmak için aşağıdaki yardımcı tuşlardan hangisi kullanılır?

A) Shift
B) Alt gr
C) Alt
D) Ctrl

25. Windows Gezgininde mevcut bulunan simgelerin resimleri ile gösterilmesi işlemi nereden yapılır?

A) Görünüm\Küçük resimler
B) Sol Buton \Görünüm \Küçük Resimler
C) Araç Çubuğu\Görünüm\Küçük Resimler
D) Hepsi

26. Windows Gezgininde Araç Çubuğundaki simgelerin büyültülmesi ve küçültülmesi işlemi nereden yapılır?

A) Görünüm\Araç Çubukları\Özelleştir\Simge Seçenekleri
B) Görünüm\Araç Çubukları\Özelleştir\Metin Seçenekleri
C) Görünüm\Araç Çubukları\Özelleştir\
D) Hepsi

27. Windows’tan geçici Dos ortamına çıkan uygulama veya işlem hangisidir?

A) Çalıştır – Command.com
B) Not Defteri – Çıkış
C) Paint – Exit
D) Windows Gezgini

28. Windows’ta ardışık dosyaları işaretlemek için hangi tuşlar kullanılır?

A) CTRL + V
B) CTRL + YÖN TUŞLARI
C) SHİFT + YÖN TUŞLARI
D) ALT+YÖN TUŞLARI

29. Windows Gezgini’nde (Windows Explorer), daha önceden gidilmiş bir klasöre doğrudan gitmek için hangi menü seçeneği kullanılır?

A) Görünüm-Git (View/ Goto)
B) Düzen-Git (Edit/ Goto)
C) Araçlar-Git (Tools/ Goto)
D) Yardım-Git (Help/ Goto)

30. Silinen dosyalar hangi bölümden kurtarılır?

A) Geri Dönüşüm Kutusu
B) Kurtarılamaz
C) Bilgisayarım
D) Masaüstü

31. Windows’ta yeni takılan donanım sisteme nereden tanımlanır?

A) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Fare
B) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Bölge ve Dil Seçenekleri
C) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Donanım Ekle
D) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Program Ekle/ kaldır

32. Aşağıdakilerden hangisi Windows oturumunu kapat seçeneklerinden biri değildir?

A) Oturumu kapat (Shut Down)
B) MS-DOS kipinde başlat (Restart the Computer in MS-DOS Mode)
C) Yeniden başlat (Restart the Computer)
D) Geri Al (Undo)

33. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğu (Taskbar) üzerinde yapılabilecek bir işlem değildir?

A) Açık programlar arası geçiş
B) Kısayol (Shortcut) oluşturma
C) Dil (Language) değiştirme
D) Tarih/ Saat (Date/ Time) ayarlama

34. Windows’ta Alt+Print Screen tuşunun görevi nedir?

A) Aktif dokümanı yazıcıya gönderir
B) Tam ekran görüntüsünü panoya kopyalar
C) Aktif pencereyi panoya kopyalar
D) Pencereler arası geçiş yapar

35. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un kurulmasıyla masaüstünde yer alan  simgelerden birisi değildir?

A) Bilgisayarım
B) Microsoft Word
C) Belgelerim
D) Geri Dönüşüm Kutusu

36. Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem  kullanılamaz?

A) Dosya Seç-Sağ düğme-Sil
B) Dosya Seç-Düzen-Sil
C) Dosya Seç-Dosya-Sil
D) Dosya Seç-Delete-Enter

37. Devamlı büyük harfle yazı yazmak için ne yapılmalıdır?

A) Ins tuşuna basılır
B) Shift tuşuna bir kez basılır
C) Caps lock tuşuna basarak klavyenin sağ üst köşesindeki ışık yanar duruma getirilir.
D) Alt tuşuna bir kez basılır

38. Bir belgedeki yazıların bütününü aynı anda seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A) Düzen menüsünden -Tümünü seç
B) İmleç yazının başında iken Ctrl-Shift-End
C) Ctrl-A
D) Hepsi

39. İptal tuşu (bulunan menüden çıkış) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tab
B) Enter
C) Esc
D) Ctrl

40. Mevcut bulunan klasörlerin aynı pencerede veya farklı pencerede açılması için hangi yol izlenir?

A) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Klasörlere Gözat
B) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Active Desktop
C) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Web Görünümü
D) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Öğelere tıklama seçenekleri

41. Windows Gezgini (Windows Explorer) ortamında durum çubuğunda aşağıdakilerden hangisi görüntülenmez?

A) Diskte ne kadar boş alan kaldığı
B) Seçili dosyanın türü
C) Seçili olan dosyaların kaç adet olduğu
D) Aktif disk etiket adı

42. Pencerelerin sağ üst köşesinde bulunan onceki boyutdüğmesinin görevi nedir?

A) Yardım (Help)
B) Ekranı Kapla(Maximize)
C) Önceki Boyut (Restore)
D) Kapat (Close)

43. Windows açıldığında ekranın altında yer alan çubuğa ne denilir?

A) Görev çubuğu
B) Araç çubuğu
C) Başlık çubuğu
D) Menü satırı

44. Windows Gezgininde (Windows Explorer) klasörler (Folders) bölümünde yer alan + işaretinin anlamı nedir?

A) Gizli dizin
B) İçi boş bir dizin
C) İçinde alt dizin bulunan bir dizin
D) Silinemez nitelikte bir dizin

45. Windows Gezgini’nde (Windows Explorer) Dosya-Disket kopyala (File/ Copy Disk) seçeneğinin görevi nedir?

A) Aynı özelliklere sahip iki disketi karşılaştırır
B) Aynı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
C) Farklı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
D) Hard diski yedeklemeyi sağlar

46. Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Başlat – Ayarlar – Ara
B) Başlat – Programlar – Bul
C) Başlat – Ara – Tüm Dosya ve Klasörler
D) Başlat – Programlar – Dosya ve Klasörler

47. Masaüstü (Desktop) penceresine yeni bir duvar kâğıdı kazandırmak için  aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Word
B) Wordpad
C) Paint
D) Excel

48. Disk ve disket dürücüler Windows’un hangi klasöründe bulunur?

A) Masaüstü (Desktop)
B) Windows
C) Bilgisayarım (My Computer)
D) Geri Dönüşüm Kutusu

49. Bir dosya veya dizini başka bir dizine kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Dosya Menüsü – Kopyala – yapıştır
B) Görünüm – Kopyala – Yapıştır
C) Araçlar – Kopyala – Yapıştır
D) Sağ düğme – Kopyala – Yapıştır

50. Virüsleri belirleyen ve temizlemeyi sağlayan yazılımlara ne denir?

A) Yazılım
B) Virüsler
C) Temizleme Programları
D) Anti – Virüs

51. Klasik başlat menüsü stiline göre en son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir?

A) Başlat – Bul – Belgeler
B) Başlat – Sık kullanılanlar – Belgeler
C) Başlat – Programlar – Belgeler
D) Başlat – Belgeler

52. En son yapılan işlemin yinelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzen/Geri Al (Edit/Undo)
B) Düzen/Yinele (Edit/Repeat)
C) Düzen/Bul (Edit/Find)
D) Düzen/Yapıştır (Edit/Paste)

53. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır?

A) Dosya Seçilir – Sağ tuş – Geri yükle
B) Dosya Seçilir –Görünüm – Geri Yükle
C) Dosya Menüsü – Gönder
D) Dosya Seçilir – Sağ tuş – Gönder

54. tarihYandaki tarih penceresinin (araç ipucu) ekrana gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Görev çubuğundaki saat çift tıklanır
B) Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri
C) Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster
D) Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir

55. notepadYandaki simgeleri çalıştıran program dosyaları aşağıdakilerden hangileridir?

A) NotePad.exe – Calc.exe
B) Not Defteri.exe – Hesap Makinesi.exe
C) Yazı.exe – hesaplama.exe
D) WordPad.exe – Calc.exe

56. ileri geriInternet Explorer penceresinde yandaki düğmenin görevi nedir?

A) Girilen sayfalar arasında geçişi sağlar
B) Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar
C) Programlar arası geçiş olanağı sağlar
D) En son yapılan işlemi geri almaya ve yinelemeye yarar.

57. İnternet gezgini (browser) ne işe yarar ?

A) Oyun oynamaya yarar
B) Kayıt bulmaya yarar
C) İnternette gezinmemizi sağlar
D) Yazım editörüdür

58. Windows XP’de yeni kullanıcı eklemek için ne yapmalıdır?

A) Başlat – Kullanıcı Hesapları
B) Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları
C) Masaüstüne sağ tıkla Yeni – Oturum Aç
D) Bilgisayarım – Oturum Aç

59. Yeni bir dosya oluşturmak için hangi tuş kombinasyonu kullanılmalıdır?

A) Ctrl + O

B) Ctrl + Y
C) Ctrl + N

D) Ctrl + P

60. Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Blok belleğe kopyalanır
B) Blok silinir
C) Blok belleğe taşınır
D) Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir

61. makasYandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bloklu alanı panoya kopyalar
B) Bloklu alanı kesip panoya kopyalar
C) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
D) Hiçbiri

62. Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir?

soru62

63. Word ile yapmış olduğumuz bir tabloda alta satır eklemek için hangi yolu kullanırız?

A) Tablo menüsünden – Alta satır ekle
B) Tablo menüsünden – Ekle – Alta satır
C) Ekle menüsünden – Alta satır ekle
D) Biçim menüsünden – Ekle – Alta satır

64. önceki sayfaYandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar.
B) Satır başına gitmeyi sağlar.
C) Şekli döndürmeyi sağlar.
D) Yapılan işlemin geri alınmasını sağar.

65. Bir dizi işlemin, bir kısayol tuşuna, bir menü altına, bir simgeye atanarak kolayca yapılmasını sağlama amacını gerçekleştiren tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şablon tanımı
B) Makro tanımı
C) Formül tanımı
D) Sıralama tanımı

66. İmlecin solunda bulunan karakterleri silmek için kullanılan tuş hangisidir?

A) Delete
B) Spacebar
C) Backspace
D) Insert

67. Açık olan belgeler arasında geçiş yapmak için kullanılan menü hangisidir?

A) Araçlar
B) Düzen
C) Ekle
D) Pencere

68. Dosya/ Baskı ön izleme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosyayı yazdırır
B) Ön izleme yapar
C) Grafik çizer
D) Dosyayı siler

69. Bir menü altına istenen işlem seçeneği aşağıdakilerden hangisi ile atanabilir?

A) Araçlar – Özelleştir seçeneğinden Komutlar kartoteksi kullanılarak
B) Araçlar – Özelleştir seçeneğinden Araç Çubukları kartoteksi kullanılarak
C) Araçlar – Özelleştir seçeneğinden Düzen kartoteksi kullanılarak
D) Böyle bir işlem yapılamaz.

70. Word editöründe bir anda açılabilecek kaç dosya olabilir?

A) Dosya uzunluklarına bağlı olarak değişir
B) Dosya uzunluklarına ve sistemin belleğine bağlı olarak değişir
C) Sistemin belleğine bağlı olarak değişir
D) 255 Adet dosya açılabilir

71. Kopyalama için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) CTRL + C
B) CTRL + X
C) CTRL + Y
D) CTRL + V

72. Aşağıdakilerden hangisi Word editöründe yapılabilir?

A) Etiket dosyası hazırlar
B) Yazıcıdan döküm alır
C) Veri sıralama
D) Hepsi

73. Pencereye cetvel eklediğimiz menü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosya
B) Ekle
C) Görünüm
D) Düzen

74. Oluşturulmuş bir tabloya hazır otomatik biçimlerden birini vermek için hangisi kullanılır?

soru74

75. Oluşturulmuş bir düz yazıyı sütunlara bölmek için hangi düğme kullanılmalıdır?

soru75

76. Word ile yapmış olduğumuz bir tabloda sola sütün eklemek için hangi yolu kullanırız?

A) Tablo menüsünden – Sola sütün ekle
B) Tablo menüsünden – Ekle – Sola sütün
C) Biçim menüsünden – Sola sütün ekle
D) Biçim menüsünden – Ekle – Sola sütün

77. Paragrafları biçimlendirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A) Görünüm – Paragraf (View – Paragraph)
B) Düzen – Paragraf (Edit – Paragraph)
C) Dosya – Paragraf (File – Paragraph)
D) Biçim –Paragraf (Format – Paragraph)

78. Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar?

A) Belgeyi iki parça halinde gösterir.
B) Tablodaki seçili hücreleri böler.
C) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
D) Belgeyi sütunlara ayırır.

79. Aşağıdakilerden hangisi Excel programı için hatalıdır?

A) Bir anda birden fazla hücre silinebilir.
B) Bir anda birden fazla sütun silinebilir.
C) Bir anda birden fazla sayfa silinebilir.
D) Bir anda birden fazla menü silinebilir.

80 .BAK hangi tip dosyanın uzantısıdır?

A) Grafik
B) Yedek
C) Çalışma
D) Makro

81. 1. Sayılar
2. Fonksiyonlar
3. Formüller
Yukarıdaki bilgilerin hangileri hücrelere yazılabilir?

A) 1 2
B) 1 2 3
C) 2 3
D) 3

82. Dosyayı yazıcıya gönderen komut hangisidir?

A) Ctrl – Y
B) Ctrl – P
C) Ctrl – M
D) Ctrl – X

83. Tam ekrandan normal görüntüye dönmek için gereken seçim nedir?

A) Yakınlaştır
B) Tam ekran
C) Yarım ekran
D) Hiçbiri

84. Bir hücre grubu fare kullanılarak sürüklenir ve bırakılırsa yapılan işlem nedir?

A) Yapıştırma
B) Taşıma
C) Kopyalama
D) Silme

85. formül1

Yukarıdaki tabloya göre =MAK(A1:C1) =MAX(A1:C1) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?

A) 9
B) 8
C) 3
D) 2

86. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi Excel’e ait değildir?

A) XLC
B) XLT
C) XLW
D) XLB

87. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Excel bir kelime işlem programıdır
B) Excel bir bellek hizmet programıdır
C) Excel bir işletim sistemidir.
D) Excel bir elektronik tablo programıdır

88. Araçlar – Otomatik Düzelt komut dizisinin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılan bir formülün yazım hatalarını otomatik olarak düzeltir
B) Yazılan bir metindeki yazım hatalarını otomatik olarak düzeltir
C) Sadece sayısal olarak girilen verilerde otomatik düzeltme yapar
D) Hiçbiri

89. Kopyalanan bir hücredeki bilgilere ait olarak aşağıdakilerden hangisi özel  yapıştırılamaz?

A) Hücre değeri
B) Hücre formülü
C) Hücre biçimi
D) Hücrelerin etkilediği hücreler

90. Veri – Form seçeneği ile hangi işlem yapılamaz?

A) Bir ölçüt verilerek arama yapılması
B) Yeni bir kayıt eklenmesi
C) Olan bir kaydın silinmesi
D) Kayıtların yazı tiplerinin silinmesi

91. A1 ile A8 arasındaki hücrelerde bulunan değerlerin aritmetiksel ortalamasını bulan formül hangisidir?

A) =Ortalama(A1.A8)
B) =Ortalama(A1,A8)
C) =Ortalama(A1:A8)
D) =Ortalama(A1;A8)

92. Ekle/ Çalışma Sayfası komut dizisinin görevi nedir?

A) Yeni bir çalışma sayfası ekler
B) Yeni bir çalışma kitabı ekler
C) Yeni bir grafik ekler
D) Yeni bir çalışma alanı ekler

93. =Soldan(“Kütüphane”;4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüp
B) phane
C) Kütü
D) hane

94. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

A) 23
B) 23,4
C) 23,5
D) 23,451

95. Aşağıdakilerden hangisi Görünüm menüsünde yapılabilir?

A) Hücrelere isim verilmesi
B) Hücrelere kenarlık eklenmesi
C) Hücre içeriğinin silinmesi
D) Formül çubuğunun görüntülenmesi

96. C1 hücresindeki =A1+B1 formülünün alt hücrelere (hücre adreslerine uygun) uygulanması istenmektedir. Buna göre yapılacak en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) C1 hücresinde iken fare sol düğmesine iki defa tıklanır.
B) C1 hücresinde iken fare sağ düğmesine iki defa tıklanır.
C) C1 hücresinde iken C1 hücresinin sağ alt köşesinden tutularak aşağı doğru sürüklenir.
D) C1 hücresinde iken C1 hücresinin sağ alt köşesinden tutularak yukarı doğru sürüklenir.

97. Aşağıdakilerden hangisi sayıların bölümünden, kalanı bulan fonksiyondur?

A) MOD (MOD)
B) MİN ( MIN)
C) MAK ( MAX)
D) ORTALAMA (AVERAGE)

98. =UZUNLUK(“ATATÜRK”) fonksiyonunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6
B) 8
C) 7
D) 9

99. B10 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek hangisidir?

A) =$B10
B) =$B$10
C) =B10$
D) =B10

100. tablo2 Yandaki tabloda Veli’nin 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Ortalama(B3:C3)
B) =Topla(B3:C3)
C) Ortalama (B3:C3)
D) =Topla(B3;C3)

101. Metni hücre içinde ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?

soru101

102. Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) /
B) :
C) +
D) *

103. tablo103Yandaki tabloda 50 rakamı ile 70 rakamını toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Topla(A3:B2)
B) =Topla(A3/B2)
C) =Topla(A3;B2)
D) =Topla(A3*B2)

104. Virgüllü bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan araç çubuğu öğesinin adı  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ondalık azalt
B) Ondalık arttır
C) Girintiyi arttır
D) Girintiyi azalt

105. tablo105Tablodaki B1 hücresini B4 hücresine kopyalarsak aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederiz?

A) 12
B) 13
C) 8
D) 15

106. tablo106Yandaki tabloda B2 hücresi B4 hücresine taşındıktan sonra formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =A2+$A$2
B) =A4+$A$2
C) =A4+$A$4
D) =A2+$A$4

107. tablo107E1 hücresindeki formül E3 hücresine kopyalandığında nasıl değişir?

A) =E1+E3
B) A1+C1
C) A3+C3
D) =A3+C3

108. tablo108Yandaki tablodan 8 ile 5’i toplayıp 10’a bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =A3+B2/A1
B) =A3+(B2/A1)
C) =(A3+B2)/A1
D) =(A3/B2)+A1

109. tablo109Yukarıdaki tabloda en küçük değeri bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =MİN(A1;A5)
B) =MİN(A1+E1)
C) =MİN(A1:E1)
D) =MİN(A1;E1)

110. Excel’de verilerin seçilmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece bir hücreyi seçmek için, klavyeden Ctrl tuşu basılı iken fare sol düğmesi ile bu hücreye tıklamalıyız,
B) Bulunduğumuz sayfadaki hücrelerin tamamını seçmek için, yan taraftaki A sütunu solundaki ve 1 numaralı satırın üstündeki kareye tıklamamız gerekir,
C) Bir satırı seçmek için, bu satırın numarasının yer aldığı en sol taraftaki satır numarası üzerine bir kez tıklamamız gerekir,
D) Bir sütunu seçmek için, bu sütunun en üstünde yer alan sütun harfi üzerine gelip, bir kez tıklamamız gerekir,

111. Aşağıdakilerden hangisi A3 hücresi ile B24 hücresini toplayan doğru formüldür?

A) =Topla(A3:B24)
B) =TOPLA(A3:B24)
C) = TOPLA(A3;B24)

D) =Topla(A24;B3)

112. Excel dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) doc
B) txt
C) xls
D) exe

113. Mevcut bir dosyayı açmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?A)

A) Ctrl+O
B) Ctrl+A
C) Ctrl+N
D) Ctrl+S

114. İşlem Öncesi 114-1İşlem Sonrası 114-2İşlem öncesi değerleri işlem sonrası değerlere  dönüştüren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) A2:A6 alanı seçilir ve 114-adüğmesine basılır.
B) A2:A6 alanı seçilir ve 114-bdüğmesine basılır.
C) A2:A6 alanı seçilir ve 114-cdüğmesine basılır.
D) A2:A6 alanı seçilir ve 114-ddüğmesine basılır.

115. soru115Yandaki şekilde görülen araç çubuğundaki düğme aşağıdaki şlemlerden hangisini yapar?

A) Araç çubukların listesini gösterir.
B) Çalışma sayfasına resim eklemek için kullanılır.
C) Çizgi rengini değiştirmek için kullanılır.
D) Verilere göre grafik hazırlamak için kullanılır.

116. =TOPLA(C3;C5) formülünü açılımı nedir?

A) =C3+C5
B) =C3+C4+C5
C) C3+2
D) C5+C4

117. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

A) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
B) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
C) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
D) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

118. Bir hücrenin içinde ### i şareti varsa bunun anlamı nedir?

A) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
B) Formül hatası
C) İşlev Hatası
D) Hücre Seçilmiştir

119. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

A) AB:CD
B) A1:A5
C) 1A:1B
D) A1:1C

120. Aşağıda dosya uzantıları verilen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Paint programı = BMP
B) Microsoft Word programı = DOC
C) metin belgesi = TXT
D) Microsoft Excel programı = XLM

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-1

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-2

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-3

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-4

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları-5

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap