Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 1.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 1.Yazılı-2

SORULAR

1-) Aşağıdaki sayıların yanlarına İngilizcelerini yazınız.   (5*4=20 puan)

1 One 6 Six 20 Twenty 70 Seventy
2 Two 7 Seven 30 Thirty 80 Eighty
3 Three 8 Eight 40 Fourty 90 Ninety
4 Four 9 Nine 50 Fifty 100 Hundred
5 Five 10 Ten 60 Sixty 1000 Thousand

2-) Aşağıdaki Tarihlerin okunuşlarını yanlarına İngilizce olarak yazınız.  (5*4=20 puan)

1981 Nineteen EightyOne
1071 One SeventyOne
2000 Twenty DoubleZero
1999 Nineteen NinetyNine
2012 Twenty Twelve

 

3-) Aşağıdaki Sıra/Derece belirten sayıların okunuşlarını yanlarına İngilizce olarak yazınız  .(10*2=20 puan)

1. First 10. Tenth
2. Second 20. Twentieth
3. Third 30. Thirtieth
4. Fourth 50. Fiftieth
5. Fiveth 100. Hundredth

4-) Aşağıdaki Kesirli ifadelerin okunuşlarını yanlarına İngilizce olarak yazınız. (5*2=10 puan)

1/2 One Half
1/3 One Third
1/4 One Quarter
1/5 One Fifth
1/8 One Eighth

5-) Aşağıdaki Aritmetik İşlemlerin okunuşlarını yanlarına İngilizce olarak yazınız.  (5*4=20 puan)

1 + 5 = 6 one plus five equals six
4  –  3  = 1 four minus three equals one
3 * 2 =  6 three times two equals six
6 / 3 = 2 six divided by three equals two
10 % ten percent one hundred equals ten

6-) Aşağıdaki Geometrik Şekillerin Türkçe karşılıklarını yanlarına yazınız. (5*2=10 puan)

Rectangle Dikdörtgen
Square Kare
Circle Daire
Triangle Üçgen
Sphere Küre
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap