Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 1.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 1.Yazılı-3

A.
Aşağıda tanımları verilmiş bilgisayar donanımları ile onların neler olduğu verilmiştir. Uygun olanları birbirleri ile eşleştiriniz.  (10 puan)

1-The motherboard provides connections for all parts of a computer. The memory, CPU, hard drives, optical drives, sound card, video card and other ports and expansion cards all connect to the motherboard directly or via cables.
2-The central processing unit (CPU) is the portion of a computer system that carries out the instructions of a computer program, to perform the basic arithmetical, logical, and input/output operations of the system.
3-It is a hardware unit that enables the data in the memory cards to be processed.
4-Sound cards allow computers to produce sound like music and voice.
5-Allow computers to connect together to communicate with each other and maintains a network jack for ethernet cable connection.

a- Sound Cards
b- CPU (Central Processing Unit)
c- Motherboard (Mainboard)
d- Network cards
e- Card Reader
1………c…………………………
2………b………………………….
3………e…………………………
4………a………………………..
5………d…………………………

B. Aşağıda tanımları verilmiş İngilizce ifadeler ile Türkçe ifadeler vardır. Uygun olanları eşleştiriniz.  (10 puan)

  1. Allow computers to display video and animation. Recent video cards mostly have HDMI support.
  2. A serial port is commonly used to connect external modems, scanners or the older computer mouse to the computer.

*Bir seri port genellikle harici modemleri, tarayıcıları ve eski bilgisayar farelerini bilgisayara bağlamak için kullanılır.
*Bilgisayarların video ve animasyon görüntülemesine izin verir. Son ekran kartları çoğunlukla HDMI desteğine sahipler.

1)………………………..              2)………………………………

C. Aşağıda verilmiş olan  İngilizce cümleleri Türkçeye çeviriniz.  (20 puan)

1. The motherboard provides connections for all parts of a computer………………………….(

Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarının bağlantısını sağlar. )

2. Harddisk is a storage device with very large capacity,……… Harddiskçok geniş kapasiteli depolama aygıtıdır.

D. Kelimelerin Türkçelerini yazın (30 puan)

Mainboard              :anakart
Computer                :bilgisayar
Printer                     :yazıcı
Scanner                   :tarayıcı
Microphone            :mikrofon
Joystick                  :oyun kolu
Digital camera         :dijital kamera
Web cam :web kamerası
Modem                   :modem
Speaker                   :hoparlör
Network                 :ağ
Cards                      :kartlar
Digital                     :dijital
Computer                :bilgisayar
Random                  :rastgele

E. Kelimeleri Türkçeleriyle eşleştirin (30 puan)

1.Device
2.Large
3.Capacity
4.Removable
5.İnside
6.Data
7.Time
8.Process
9.Hard
10.Component
11.Allow
12.Mostly
13.Unit
14.Low
15.Direct

a.aygıt
b.geniş
c.kapasite
d.taşınabilir
e.içinde
f.veri
g.zaman
h.işlemek
i.sert
j.bileşen
k.izin vermek
l.çogunlukla
m.birim
n.düşük
o.doğru

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap