Bilişim Mesleki Yabancı Dil 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Bilişim Mesleki Yabancı Dil 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

Türkçe

İngilizce

A-DDenetim Masası

A-Control Panel

  a – Kategori

 a – Category

 • Sistem ve Güvenlik
 • System and Security
 • Ağ ve Internet
 • Network and Internet
 • Donanım ve Ses
 • Hardware and Sound
 • Programlar
 • Programs
 • Kullanıcı Hesapları ve Aile Koruması
 • User Accounts and Family Safety
 • Görünüm ve Kişiselleştirme
 • Appearance and Personilization
 • Saat, Dil ve Bölge
 • Clock, Language and Region
 • Erişilebilirlik Seçenekleri
 • Ease of Access

 b- Küçük veya Büyük Simgeler

 b- Small or Large Icons

 • Ağ ve Paylaşım Merkezi
 • Network And Sharing Center
 • Aygıt Yöneticisi
 • Device Manager
 • Aygıtlar ve Yazıcılar
 • Devices and Printers
 • Tarih ve Zaman
 • Tarih ve Zaman
 • Klavye
 • Keyboard
 • Fare
 • Mouse
 • Yazı Tipleri
 • Fonts
 • Internet Özellikleri
 • Internet Options
 • Kurtarma
 • Recovery
 • Kişiselleştirme
 • Personilization
 • Ses
 • Sound
 • Güç Seçenekleri
 • Power Options
 • Klasör Seçenekleri
 • Folder Options
 • Görüntü
 • Display
 • Sistem
 • System
 • Yedekleme ve Geri Yükleme
 • Backup and Recovery
 • Sorun Giderme
 • Troubleshooting
 • Otomatik Kullan
 • Auto Play
 • Windows Güvenlik Duvarı
 • Windows Firewall
 • Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü
 • Taskbar and Start Menu

B-Ofis  Terimleri

B-Office Terms

 • Metin
 • Text
 • Karakter
 • Character
 • Doküman
 • Document
 • Cursor
 • İşaretçi
 • Yön Tuşları
 • Arrow Keys
 • Başlık Çubuğu
 • Title Bar
 • Yazı Tipi
 • Font
 • Düzen
 • Edit
 • Kes
 • Cut
 • Kopyala
 • Copy
 • Yapıştır
 • Paste
 • Sekme
 • Tab
 • Hizalama
 • Alignment
 • Kalın
 • Bold
 • İtalik
 • Italic
 • Altı Çizili
 • Underline
 • İkiyana Hizalama
 • Justify Alignment
 • Üst Bilgi
 • Header
 • Alt Bilgi
 • Footer
 • Dikey
 • Portrait
 • Yatay
 • Landscape
 • Hücre
 • Cell
 • Satır
 • Row
 • Sütun
 • Column
 • Formül Çubuğu
 • Formula Bar
 • Filtre
 • Filter
 • Fonksiyon
 • Function
 • Yazdırılabilir Alan
 • Print Area
 • Hücreleri Birleştir
 • Merged Cell
 • Grafik
 • Chart
 • Animasyon Efektleri
 • Animation Effects
 • Animasyon Önizleme
 • Animation Preview
 • Arkaplan
 • Background
 • Öne Getir
 • Bring Forward
 • En Öne Getir
 • Bring To Front
 • Arkaya Gönder
 •  Send Backward
 • En Arkaya Gönder
 • Send To Back
 • Sunu
 • Presentation
 • Not Sayfaları
 • Not Pages
 • Kelime İşlemci
 • Word Processing
 • Elektronik Tablolama
 • Electronic Table
 • Slayt
 • Slide

C-Programlama Terimleri

C-Programming Terms

 • Derleyici
 • Compiler
 • Değişken
 • Variable
 • Veri
 • Data
 • Sabit
 • Constant
 • Operatör
 • Operator
 • Döngü
 • Loop
 • Giriş
 • Input
 • Metod
 • Method

D-İnternet Terimleri

D-Internet Terms

 • Adres
 • Address
 • Yer İmi
 • Bookmark
 • Tarayıcı
 • Browser
 • Önbellek
 • Cache
 • Çerez
 • Cookie
 • Yükleme
 • Upload
 • İndirme
 • Download
 • Ücretsiz Yazılım
 • Freeware
 • Çoklu Ortam
 • Multimedia
 • Arama Motoru
 • Search Engine
 • Alan Adı
 • Domain
 • Yer Sağlayıcı
 • Hosting
 • Kısıtlı Yazılım
 • Shareware
 • E-posta
 • E-Mail
 • Ek
 • Attachment
 • Gelen Mail Kutusu
 • Inbox
 • Gönderilen Mail Kutusu
 • Outbox
 • İstenmeyen Mail Kutusu
 • Spam
 • Gönder
 • Send
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap