Bilişim Teknik Resmi Yazılı Soruları - Bilişim Konuları

Bilişim Teknik Resmi Yazılı Soruları

1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1-) Teknik Resim kurallarına uygun olarak Bir doğru parçası ile Dik açının oluşturulması işlemini çiziniz. (30 puan)

teknik-resim-yazili-1

2-) Teknik Resim kurallarına göre Daire içerisine düzgün dörtgen çiziniz. (30 puan)

teknik-resim-yazili-3

3-) Teknik Resim kurallarına göre Daire içerisine düzgün beşgen çiziniz. (40 puan)

teknik-resim-yazili-2

1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1-) Teknik Resim kurallarına uygun olarak aşağıda verilen şeklin 3 önden, yandan ve üstten görünüşünü şeklin ölçülerine göre çizerek kenar ölçülerini belirtiniz. (50 puan)

teknik-resim-yazili-4

2-) Teknik Resim kurallarına uygun olarak aşağıda verilen şeklin 3 önden, yandan ve üstten görünüşünü şeklin ölçülerine göre çizerek kenar ölçülerini belirtiniz. (50 puan)

teknik-resim-yazili-5

2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1) Bir zilin bir butonla çalıştırılması devresinin açık şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun olarak çiziniz.

teknik-resim-yazili-6

2) Bir zilin bir butonla çalıştırılması devresinin kapalı şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun olarak çiziniz.

teknik-resim-yazili-7

Değerlendirme Kriterleri :

  1. Ölçülendirme :25 puan
  2. Bütünlük :25 puan
  3. Doğru çizme :30 puan
  4. Temizlik :20 puan

1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Soru: Aşağıdaki perspektifi verilen parçanın 3 görünüşünü teknik resim kurallarına uyarak çıkarınız.

teknik-resim-yazili-8

 

1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1.) Teknik Resim nedir? Tanımını yapınız. (10 puan)

2.) Teknik Resim araç – gereçlerinden 5 tanesinin adını yazın.  (10 puan)

3.) Teknik Resim çiziminde kullanılan kâğıtlardan 2 tanesinin adını yazınız. (10 puan)

4.) Teknik Resim çiziminde kullanılan çizgi çeşitlerinden 3 tanesinin adını yazın. (10 puan)

5.) Aşağıdaki kutu içerisine teknik resim kurallarına göre yarıçapı 30 mm olan bir daire içerisine düzgün üçgen çiziniz. (30 puan)

6.) Aşağıdaki kutu içerisine çizilmiş olan A-B doğru parçasını teknik resim kurallarına 4 eşit parçaya bölünüz. (30 puan)

CEVAP ANAHTARI

1-) Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve ölçülerini belirtmede kullandıkları çizgisel anlatım diline denir.

2-) 1)Çizim masası 2)Cetveller                           3)Gönyeler                           4)Ölçü cetvelleri                 5)Açıölçer

6)Eğri cetvelleri                  7)Paralel cetvel                   8)Pergel                9)Şablonlar           10)Kalemler                         11)Silgi

3-) 1)Saydam olmayan resim kâğıdı 2)Aydınger           3)Ozalit kâğıtları                   4)Fotokopi kâğıdı                 5)Milimetrik kâğıt

4-) 1)Dar sürekli serbest el çizgisi 2)Dar sürekli zikzak çizgi                    3)Dar sürekli çizgi               4)Geniş sürekli çizgi

5)Dar kesik çizgi                                  6)Uzun kesik çizgi                               7)Dar noktalı uzun kesik çizgi

8)Geniş noktalı uzun kesik çizgi        9)Noktalı kesik çizgi                            10)İki noktalı kesik çizgi     11)Üç noktalı kesik çizgi

2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1.) Bir zilin bir butonla çalıştırılması devresinin açık şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun olarak çiziniz. (35 PUAN)

teknik-resim-yazili-6

2.) Bir zilin bir butonla çalıştırılması devresinin kapalı şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun olarak çiziniz.(35 PUAN)

teknik-resim-yazili-7

3.) Aşağıda verilen elektrik devrelerinde kullanılan malzemelerin sembollerini çiziniz? (30 PUAN)

teknik-resim-yazili-9

Değerlendirme Kriterleri :

  1. Ölçülendirme :25 puan
  2. Bütünlük :25 puan
  3. Doğru çizme  :30 puan
  4. Temizlik :20 puan
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap