Bilişim Teknik Servis Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Beceri Sınavı - Bilişim Konuları

Bilişim Teknik Servis Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Beceri Sınavı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı

Bilişim Teknik Servis Dalı 12.sınıf İşletmelerde Beceri Eğitimi

Yıl Sonu Beceri Sınavı Soruları

 

 

1) BIOS menüsünde yapılan değişiklikleri kaydedip, çıkmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A) F10                      

B) F12                                  

C) DEL                                 

D) HOME

 

2) Klavyeniz takılı değilse yada çalışmıyor ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BIOS ROM Checksum Error – System Halted               

B) CMOS Battery Failed
C) Keyboard Error Or No Keyboard Present                                 

D) Hard Disk(s) Fail

 

3) BIOS menüsüne giriş için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A) F10                                  

B) F12                      

C) DEL                                 

D) HOME

 

4) Bilgisayarınızın sabit diski bozuk veya ayarları hatalı ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BIOS ROM Checksum Error – System Halted               

B) CMOS Battery Failed
C) Keyboard Error Or No Keyboard Present                                 

D) Hard Disk(s) Fail

 

5) İşletim sistemi genellikle hangi disk bölümüne kurulur?

A) C:                        

B) D:                        

C) E:                         

D) F:

 

6) Diskte yer açarak bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak ve sabit diskteki gereksiz dosyaları azaltmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Disk Temizleme 

B) Disk Birleştirme  

C) Sistem Geri Yükleme                 

D) Kayıt Defteri

 

7) Sürücüleri elle yüklemek için Denetim Masası’ndan hangi seçenek kullanılır?

A) Program Ekle                 

B) Donanım Ekle                

C) Sistem                 

D) Yönetimsel Araçlar

 

8) Bir bilgisayarın bütün ayarları ve dokümanları ile birlikte alınmış yedeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri Yükleme Noktası    

B) Evrak Çantası                 

C) Sistem İmajı       

D) Sistem Noktası

 

9) Bütün programların, üzerinde çalıştığı bellek hangisidir?

A) RAM                               

B) Sabit disk                        

C) ROM                               

D) CD-ROM

 

10) Bilgisayarın birbirlerine veya ağa bağlanmasını sağlayan kart hangisidir?

A) Ethernet kartı               

B) Ekran kartı                                 

C) Ses kartı              

D) TV kartı

 

11) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A) Geri Al                          

B) Yeniden Yazılan             

C) Yeni                               

D) Kaydet

 

12) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A) Ctrl+S                            

B) Ctrl+V                            

C) Shift+A               

D) Ctrl+A

 

13) Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A) Araçlar Menüsü            

B) Ekle Menüsü                

C) Tablo Menüsü   

D) Biçim Menüsü

 

14) Belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baskı Önizleme (Ofis Düğmesi – Yazdır)                              

B) Sayfa Yapısı (Ofis Düğmesi – Yazdır)
C
) Sayfa Düzeni (Ofis Düğmesi – Baskı Önizleme )     

D) Hiçbiri

 

15) Excel programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .xlsx                   

B)bmp                    

C).docx                   

D) .dotx

 

16) Excel’de satır ve sütunun kesiştiği kısma ne ad verilir?

A) Sütün                   

B) Satır                    

C) Hücre                  

D) Hiçbiri

 

17) Excel’de “sadece” B3 ile B9 hücrelerindeki değerleri toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A)=TOPLA(B3;B9)   

B) =TOPLA(B3:B9)   

C) =TOPLA(B3-B9)              

D) =TOPLA(B3,B9)

 

18) Excel’de birden fazla veri içinde en büyük olan sayıyı bulmak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIN                     

B)MAK                                

C) MAT                                           

D) XLS

 

19) Aşağıdakilerden hangisi bir grafik türü değildir?

A) Pasta                   

B) Kek                                 

C) Halka                              

D) Çubuk

 

20) Power Point programında gösteriyi başlatmak için hangi tuş kullanılır?

A) F2                        

B) F6                        

C) F1                                    

D) F5

 

21) Hangi sayı sistemi 0-7 arası rakamları kapsar?

A)Yedilik      

B) İkilik                    

C) Sekizlik               

D) Onluk

 

22) Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?

A) ogrenciNo                       

B) OgrenciAd                      

C) ogrenci_soyad    

D) ogrenci sinif

 

23) Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

A) string                  

B) slong                   

C) int                       

D) byte

 

24) Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırma işlemi yapılıp daha sonra atama işlemi yapılır?

A) ++a                     

B) a++                                 

C) +a                        

D) a+

 

25) Aşağıdakilerden hangisi döngü deyimlerinden biridir?

A) If                          

B) Else If                  

C) Switch Case                    

D) For

 

26) Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit

B) Değişken

C) Program

D) Hiçbiri

 

27) Aşağıda verilen komutlardan hangisi program çıktısını ekranda tutmak için kullanılır?

A) Console.WriteLine()       

B) Console.Write()  

C) Console.ReadKey()                   

D) Convert.ToInt16()

 

28) Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A) <=                                   

B) !=                                    

C) = >                                  

D) >=

 

29) İşletim sistemi açılışındaki başlatma seçenekleri için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) CTRL+ALT+DELETE                     

B) F8                                    

C) F2                                    

D) DELETE

 

30) Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elamanlara ne denir?

A)Sigorta                             

B)Topraklama                                

C)Kısa Devre           

D)Yalıtım

 

31)  Virüslerin uzantıları genellikle aşağıdakilerden hangisi olur?
A)exe                                   

B)doc                                              

C)sys                        

D)vir

 

32) Güç kaynağı devresindeki diyotların görevi nedir?

A) Gerilimi sabitlemek                   

B) AC’yi DC’ye çevirmek   

C) DC’yi AC’ye çevirmek                

D) Filtre etmek

 

33) Fiziksel ortam değişikliklerini insanlar yerine algılayan cihazlara nedir?

A) Diyot                               

B) Sensör                            

C) Servo moto                                 

D) Direnç

 

34) Aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi görev yöneticisini çalıştırır?

A) Shift + Del                                  

B) Ctrl + Shift + AltGr                     

C) Ctrl + Alt + Del               

D) Shift + Alt + Del

 

35) Aşağıdakilerden hangisi veri yedekleme ortamı (donanımı) değildir?

A) CD                                   

B) DVD                                            

C) CPU (işlemci)                 

D) HDD(Sabit disk)

 

36) Aşağıdakilerden hangisi PnP bir aygıt türü değildir?

A) Fare                                

B) TV Kartı                          

C) Klavye                             

D) Harici Disk

 

37) Elektrik kablolarından kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasına ne denir?

A)Sigorta                             

B)Topraklama                                 

C)Kısa Devre                                  

D)Yalıtım

 

38) İşletim sisteminde yetersiz disk alanı hatasıyla karşılaşıldığı zaman aşağıdaki çözüm yollarından hangisi önerilmez?

A) Kullanıcı dosya ve belgeleri silinebilir.           

B) Sisteme yeni bir depolama ünitesi eklenebilir.
C) Sistem depolama ünitesi değiştirilebilir.          

D) Kullanıcı dosya ve belgeleri farklı bir sürücüye taşınabilir.

 

39) Aşağıdakilerden hangisi laptop kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A ) Laptop düz olmayan yerlerde kullanılmalıdır.         

B ) Uyku modunda bilgisayar hareket ettirilmemelidir.
C ) Bilgisayar kapakları açık hâlde çalıştırılmamalıdır.    

D) işlemci fanı belirli aralıklarla temizlenmelidir.

 

40) Bir bilgisayar, ağdaki diğer bir bilgisayarla iletişim kurabilmesi için kullanılan ara birime ne ad verilir?

A) Anakart                           

B) Ekran kartı                                 

C) Ethernet kartı               

D) TV kartı

 

41-)Aşağıdakilerden hangisi osilatör çeşitlerinden değildir?

A) JK                                    

B) RC                                   

C) LC                        

D) Kristal

 

42-) Diyodun pozitif elektriksel özellik gösteren kutbuna   ne ad verilir?

A) Emiter                            

B)Beyz                                 

C)Anot                     

D)Katot

 

43-) Sarı –Mor  -Kahve –Altın  Direnç renk kodları verilen direncin değerini bulunuz          

A)370 Ω ±%10                     

B) 470 Ω ±%5                                  

C)470 Ω ±%10                     

D) 370 Ω ±%5

 

44-) Aşağıdakilerden hangisi BJT transistorün bacaklarından değildir?

A) Emiter                            

B)Beyz                                 

C)Kollektör                

D)Drain

 

45-) Bilgisayarımızın kullandığı IP adresini tam yapılandırma bilgisini görüntüleyen komut hangisidir?

A) İpconfig /all              

B) İpconfig /renew           

C) İpconfig /release       

D) İpconfig /setclassid.

 

46-)Windows 7 ‘nin en alt sürümü hangisidir?

A)Windows 7 Starter   

B) Windows 7 Professional 

C) Windows 7 Homebasic          

D) Windows 7 Enterprise

 

47-)ADSL modemin üzerinde aşağıdaki ledlerden hangisi bulunmaz?

A) DSL                                  

B) İnternet                          

C) Power                 

D) Audio

 

48-) Ethernet kartlarının sahip olduğu dünyada tekil olan ve 48 bit genişliğindeki adrese …….adresi denir.

A)IP                                                 

B)DNS                                              

C)MAC                                

D)NIC

 

49-) Aşağıdaki komutlar çalışınca “Tokat” kelimesi kaç defa ekranda görüntülenir?

For(int i=1; i<=5;i++)

Console.WriteLine(“Tokat”);

A)  3                                       

B)  4                                                

C)  5                                    

D)  6

 

50-) Slayt çalıştırmak için kullanılan kısayol tuşu nedir?

A) F1                        

B) F3                                    

C) F5                        

D) F7

 

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1

Yorum Yap