Bilişim Teknolojileri Alanı Zümreleri - Bilişim Konuları

Bilişim Teknolojileri Alanı Zümreleri

GÜNDEM

1- Açılış

2- Yoklama ve toplantı yazmanının seçimi

3- Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Talim ve Terbiye Kurulunun 08.02.2011 tarih ve

10 sayılı kararı ve 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı kararı doğrultusunda yayınladığı bilişim

teknolojileri alanı haftalık ders çizelgelerinin ve açıklamaların incelenmesi.

4- Bilişim Teknolojisi alanı çerçeve öğretim programının incelenmesi

5- 10, 11 ve 12. Sınıf derslerinin Modüllerinin incelenmesi ve buna göre konuların yıllık plandaki

işlenme sürelerinin planlanması.

6- Dilek ve temenniler.

Devamı..
2014-2015 Ders Seçim Zümresi

2014-2015 1.Dönem Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama

2. Zümre toplantılarına ait Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin

okunması ve açıklanması.

3. Öğrenci başarı durumlarının görüşülmesi ve alınacak tedbirlerin kararlaştırılması ve

Yazılı ve Uygulamalı sınavların görüşülmesi.

4. Atölye ve laboratuarların genel durumu ve temizlik işlemlerinin görüşülmesi.

5. TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

6. Atatürk İlke ve İnkılâplarının 2488 numaralı Tebliğler Dergisinden faydalanarak

bilgisayar derslerine yansıtılması.

7. Dilek ve Temenniler.

8. Kapanış.

Devamı…

2014-2015 2.Dönem Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama

2. I. ve II. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve

aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve

geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması.

3. Yılsonundaki ders/sınıftaki başarı ve başarısızlık % lerinin sınıf ve şubeler bazında tek tek

tespit edilmesi. Bu sonuçlarla hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti.

4. Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilmediğinin tespiti.

5. Dilek ve temenniler ve kapanış.

Devamı…

2008-2009 Ders Kesim Zümresi

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap