Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı-4 - Bilişim Konuları

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı-4

 1. Harddiskin gözden geçirilerek, harddiskte bulunan parçalanmış dosyaların tekrar birleştirilmesi işlemine disk birleştirme denir.
 2. Harddiskin gözden geçirilerek üzerinde bulunan fiziksel ve yazılımsal hataların bulunarak düzeltilmesi işlemine disk denetlemedenir.
 3. Harddiskin taratılarak üzerinde bulunan dosya parçalarının ve kaldırılan programlardan arta kalan dosyaların temizlenmesi işlemine disk temizleme denir.
 4. Bilgisayarda bulunan tüm program, yazılım ve donanım ayarlarını tutan bölüme regedit (kayıt defteri) denir.
 5. Bilgisayarda kullanıcı hesapları ekle veya kaldır, herhangi bir kullanıcı için ebeveyn denetimleri ayarla gibi ayarlar denetim masasının kullanıcı hesapları ve aile koruması başlığı altında bulunur.
 6. Bilgisayarda tema, masaüstü arka planı, ekran çözünürlüğü gibi ayarların yapıldığı yer Denetim masasının görünüm ve kişiselleştirme Başlığı altında bulunur.
 7. Bilgisayarda Aygıtları ve yazıcıları görüntüle, aygıt ekle, projektöre bağlan, sık kullanılan taşınabilirlik ayarlarını düzenle gibi ayarların yapıldığı yer Denetim masasının donanım ve ses Başlığı altında bulunur.
 8. Bilgisayarı her türlü dış tehlikelere ve virüs saldırılarına karşı koruyan yazılımlara güvenlik yazılımları denir.
 9. Bilgisayar ağları arasındaki iletişim çeşidi seri iletişim dir.
 10. Bilgisayarlar arasındaki iletişim seri iletişim ve paralel iletişim dir.
 11. Bus topolojisinde tüm iş istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat mevcuttur. Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır.
 12. Merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayarın  bulunduğu topolojidir. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır. Bahsi geçen topoloji ağaç Topolojisidir.
 13. Bus Topolojisinin bazı avantajları şunlardır. Kablo yapısı güvenilirdir. Yeni bir istasyon eklemek kolaydır. Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.
 14. Yıldız  topolojisinde ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı daha yüksektir, güvenilirdir fakat daha pahalı çözümler sunar.
 15. Yerel Alan Ağları Bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı ağlardır. Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir. Diğer ağlara göre daha hızlı çalışırlarken megabit gibi hızlara erişirler.
 16. Birbirlerine çok uzak yerel ağların bir araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır. Ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi uydular üzerinden de sağlanabilir. Özellikleri açıklanan ağ çeşidi Geniş Alan Ağları
 17. Yerel alan ağlarından biraz daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer. Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır. Bu ağ çeşidi Mertopol Alan Ağları
 18. İngilizcesi Virtual Private Network olan ağ çeşidinin Türkçesi Sanal ve Özel Ağlar dir.
 19. Bilgisayarlar arasındaki bağlantı çeşidi iki şekilde gerçekleşir. Kablolu ve Kablosuz
 20. Her bir ağ kartının kendine özgü dünyada aynısı olmayan bir numarası vardır. Bu numaraya MAC Adresi denir.
 21. Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bahsi geçen ağ cihazı Hub dir.
 22. İşlevsel olarak Hub’lar kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Aktif hub ve Pasif hub.
 23. Anahtar (switch)  akıllı bir hub cihazıdır. Hubın yaptığı görevin aynısını yapar, ancak ağı yormaz. Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı sağlar. Böylece aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi yapabilirler.
 24. Köprü (bridge) cihazı temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır. Yönlendiricinin üzerinde LAN ve WAN bağlantıları için ayrı ayrı portlar bulunur. Bu portlar ile iki ağ arasında bağlantı sağlanır.
 25. MAC adresi her ağ kartında farklı olan ve 48 bitten oluşan bir numaradır.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap