Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-2

1. MS-DOS uygulamalarında kullanıcı arabirimi yoktur. ( Y)

2. Kullanıcı arabirimi herkesin anlayacağı şekilde sade olmalıdır. (D )

3. Ergonomik program olmaz, istediğimiz biçimde form tasarlayabiliriz. (Y )

4. Kod böcekleri çok akıllıdır. (Y )

5. Derleyici tüm hataları yakalar, bize hatanın yerini gösterir. (Y )

6. Basit bir değişiklik yapılınca, program test edilmese de olur. (Y )

7. 1.500,45 bir sayı girişi olabilir. (Y )

8. Programımız tüm dosya türlerini açıp okuyabilmelidir. ( Y)

9. Tüm dosyalar not defteri veya edit ile açılabilir. (D )

10. Dosya içine kod saklayıp, programımızdan kodları çalıştırabiliriz. ( Y)

11. İki program aynı anda bir metin dosyayı kullanabilir. ( Y)

12. Döngü komutları sayesinde programın akışını değiştirebiliriz. ( Y)

13. Döngünün başlangıç, artım ve bitiş değerlerini belirlememiz gerekir. (D )

14. Hiç bitmeyen döngülere sonsuz döngü denir. (D )

15. Döngü içinde döngü tanımlanamaz. (Y )

16. Döngü ile yapılan programlar daha hızlı çalışır. (Y )

17. “Git” komutu programın okunaklılığını artırır. (Y )

18. Sabitlere sonradan değer aktarılamaz. (D )

19. Tüm dillerde, değişkenleri programın istediğimiz yerinde tanımlayabiliriz. ( Y)

20. Değişkenin ismini istediğimiz gibi verebiliriz. (Y )

21. Bir değişkenin ilk değerini her zaman boşluk olarak atamalıyız. (Y )

22. Atamalar çift tırnak içine yazılır. (Y )

23. Bilgisayarlar kendi aralarında programlama dilleri ile anlaşırlar. (Y )

24. Derlenmiş bir dosyadan istediğimiz dile geri dönüşüm yapabiliriz. (Y )

25. Tüm dillerde bilgisayara zarar veren program yazılabilir. (D )

26. Hangisi ile en kolay veritabanı hazırlanabilir?

A) Word                       B) Excel                       C) Access                    D) Powepoint

27. Hangisini dosyalamada bir dosya uzantısı olarak seçmemeliyiz?

A) *.txt                         B) *.dat            C) *.bin             D) *.doc

28. Hangi komut ile programı adımlayabiliriz?

A) Çalıştır – Run            B) Dur – Stop               C) Adımla – Step Into   D) Kır – Break All

29. Hangi hatanın tespiti ve giderilmesi çok kolaydır?

A) Yazım hataları         B) Çalışma anı hataları
C) Mantık hataları          D) Ölümcül hatalar (disk, bellek hataları gibi)

30. Kullanıcı arabirimi yapımında hangisi yapılmamalıdır?

A) Kullanıcı hatalar mesajlarını görmemelidir.            B) Kullanıcıya devamlı, mesaj kutuları ile soru sormamalıdır.
C) Kullanıcı uygulamayı özelleştirebilmelidir.      D) Gizli kısayollar yaparak kullanışlılığı artırmalıyız.

31. Hangi dilin görsel programlama sürümü yoktur?

A) C                             B) Pascal                     C) Basic                       D) Tupol

32. Hangi nesne ile yazı olarak giriş yapılamaz?

A) Metin kutusu B) Açılır kutu                 C) Yazı kutusu              D) Liste kutusu

33. Aşağıdakilerden hangisi makine diline aittir:

A) 15                            B) A                             C) 0                             D) %

34. Hangisi yapısal bir programlama komutu olarak kabul edilmez?

A) Döndür                    B) Eğer                        C) Git                           D) Durum

35. Hangisi yazılımdır?

A) Bilgi             B) Yazıcı                      C) Derleyici                  D) Klavye

36. Hangi dilde Türkçe kod yazamayız?

A) Tupol                       B) Pascal                     C) Pozitif                      D) Yunus

37. Hangi değişken isimlendirmesi hatalıdır?

A) A5                           B) _B                           C) ölçü birimi              D) AntAlya

38. Hangi seçenek hatalıdır?

A) Modem, sadece veri girişi için kullanılır.
B) Eski bilgisayarlarda ses çıkışı, basit bir hoparlör ile elde edilirdi.
C) Tablet bilgisayarlarda, ekrandan veri girişi yapılabilir.
D) Fare, sadece veri girişi için kullanılır.

39. Belli bir problemin taslak olarak Türkçe komut haline getirilmesine ne denir?

A) Akış Şeması             B) Sahte Kod               C) Olay Şeması            D) Nesne grafiği

40. Sembolleri birbirine bağlayan simge hangisidir?

A) akış çizgisi              B) sonlandırma             C) yönler                      D) şartlar

41. _____________ sembolü ile matematiksel işlemler yapılır.

A) Akış Çizgisi              B) Bitiş                         C) Karar                       D) İşlem

42. ____________ sembolü ile program başlangıcı gösterilir.

A) Akış çizgisi              B) Başlangıç                C) Karar                       D) İşlem

43. ____________ sembolü ile semboller birleştirilir ve mantığın yönü gösterilir.

A) Akış çizgisi             B) Başlangıç                 C) Karar                       D) İşlem

44. _____________ sembolü farklı akış çizgilerini birleştirir.

A) Akış çizgisi              B) Başlangıç                 C) Karar                       D) Bağlantı noktası

45. Hangisi sahte kodun dezavantajıdır?

A) Basittir.                                                       B) Akış şemasından daha az yer kaplar.
C) Programlama diline benzer yazımı vardır.       D) Bir program kolay bir şekilde anlaşılabilir.

46. Hangisi bir programlama dilinin içinde bulunmak zorunda değildir?

A) Metin düzenleyici                                         B) Kurulum yapma programı
C) Böcek ayıklayıcı                                          D) Derleyici

47. Program yazmak için en kullanışlı program hangisidir?

A) Not defteri               B) Crimson Editor       C) Microsoft Word        D) Edit

48. Hangisi böcek ayıklama ile ilgili bir yöntem değildir?

A) Programı durdurmak                                  B) Adımlamak
C) Değişken izlemek                                        D) Durak noktaları yapmak

49. Aşağıdakilerden hangi eşleştirme hatalıdır (bilmediklerinizi araştırınız)?

A) AutoCAD – AutoLisp                                   B) 3DSMax – MaxScript
C) Corel – CorelScript                                      D) Office – VB

50. Aşağıdakilerden hangisi programcının asıl işi değildir?

A) Program yazmak                                         B) Program hatalarını gidermek
C) Programın pazarlanmasını sağlamak                     D) Programın kurulum dosyasını yapmak

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap