Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-5 - Bilişim Konuları

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-5

SORULAR

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ağ arabirim kartlarından biri değildir?

A) PCI-E
B)PCMCI
C)USB
D) ISA

2. OSI katmanlarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Fiziksel-Veri bağı-Ulaşım-Ağ -Oturum-Sunuş-Uygulama
B) Fiziksel- Veri bağı- Ağ – Ulaşım- Oturum-Sunuş-Uygulama
C) Uygulama- Fiziksel- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı   
D) Uygulama- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı – Fiziksel

3. Maksimum 30 istasyon bağlanan, arıza tespitinin zor olduğu ve bir istasyonunarızalanması durumunda bütün ağın devre dışı kaldığı, sonlandırılmaya ihtiyacıolmayan topoloji hangisidir?

A) Yıldız
B) Ağaç
C)Bus
D)Halka

4. Yönlendirici (router) OSI referans modelinin hangi katmanında çalışır?

A)Ağ
B)Veri bağı
C) Fiziksel
D)Ulaşım

 

5. Fiber optik kabloları sonlandırmak için kullanılması gereken konektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) RJ-12
B)RJ-45
C)ST-SC
D)RJ-11

6. İşletim sistemimizde ağ ayarlarını yapmak için aşağıdaki hangi menü seçeneğikullanılır?

A)Denetim Masası – Ağ ve Paylaşım Merkezi
B)Denetim Masası – Sistem Ayarları
C)Denetim Masası – Ağ Bağlantıları Ayarları
D)Denetim Masası – Ağ Yöneticisi

7. Aşağıdakilerden hangisi ADSL modem çeşitlerinden biri değildir?

A)USB Modemler
B)Kablosuz Modemler
C)Dial-Up Modemler
D)PCI Modemler

8. Telefon hatları üzerinden çok yüksek hızlarda veri alışveriş hızı sunabilen DSLteknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)ADSL
B)ADSL 2
C)3G
D)VDSL

9. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi yayın adresi olarak kullanılmaktadır?

A)255.255.0.0
B)0.0.0.0
C)192.168.0.0
D)255.255.255.255

10. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi B sınıfı bir IP adresidir?

A)127.0.0.1
B) 214.50.32
C)175.104.148.4
D)225.220.12.18

1. Tüm terminallerin tak bir hat üzerinde birbirlerine bağlandıkları topoloji ………………………….topolojisidir.
2. Radyo frekansı teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan iletişim şekli……………………..…………dır.
3. Ağ arabirim kartlarının kendine özgü başka bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel biradresi vardır. Bu adrese ……………….adresi denir
4. .…………………….…..bilgisayarınızın telefon hatlarını kullanarak iletişim kurmasını sağlar
5. ………………………………….çeşitli sebeplerle zayıflamış sinyali kuvvetlendirmek için kullanılır.
6. Uygulama katmanından gelen bilgileri anlaşılan ortak bir dile, ortak bir formata…………………………………katmanı çevirir.
7. ………………………………katmanı iletilen ve alınan veri paketlerinin doğru birşekilde inşa edilip edilmediğini kontrol eder.
8. ……………………………..……bir şirketin çalışanlar arasında iş süreçlerini düzenlemek, iş birliğinikolaylaştırmak için tasarlanmış bilgi paylaşımı sunan dâhilî, özel ağdır.
9. ……………………………..…….aynı anda hem telefon hem de internet erişimininkullanılmasını sağlayan cihazdır.
10. Dizüstü bilgisayarlar için üretilmiş olan ağ arabirim kartı ………………………………………dır.

11. (…) Yıldız topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, bütün ağıdevre dışı bırakır.
12. (…) ‘Dial Up’ modemler ADSL modemlere göre daha performaslı çalışmaktadır.
13. (…) Anahtar (dağıtıcı) cihazı gelen veriyi ağdaki tüm istasyonlara gönderir.
14. (…)OSI başvuru modeli ISO tarafından tanımlanmış ve ağ uygulamasında kullanılanörnek bir modeldir.
15. (…) Yönlendiriciler, LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.

CEVAPLAR

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ağ arabirim kartlarından biri değildir?

A) PCI-E
B)PCMCI                                            
C)USB
D) ISA

2. OSI katmanlarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Fiziksel-Veri bağı-Ulaşım-Ağ -Oturum-Sunuş-Uygulama
B) Fiziksel- Veri bağı- Ağ – Ulaşım- Oturum-Sunuş-Uygulama
C) Uygulama- Fiziksel- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı
D) Uygulama- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı – Fiziksel

3. Maksimum 30 istasyon bağlanan, arıza tespitinin zor olduğu ve bir istasyonun arızalanması durumunda bütün ağın devre dışı kaldığı, sonlandırılmaya ihtiyacı olmayan topoloji hangisidir?

A) Yıldız
B) Ağaç
C)Bus                                     
D)Halka

4. Yönlendirici (router) OSI referans modelinin hangi katmanında çalışır?

A)Ağ                                       
B)Veri bağı
C) Fiziksel
D)Ulaşım

5. Fiber optik kabloları sonlandırmak için kullanılması gereken konnektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) RJ-12
B)RJ-45
C)ST-SC                     
D)RJ-11

6. İşletim sistemimizde ağ ayarlarını yapmak için aşağıdaki hangi menü seçeneği kullanılır?

A)Denetim Masası – Ağ ve Paylaşım Merkezi                         
B)Denetim Masası – Sistem Ayarları
C)Denetim Masası – Ağ Bağlantıları Ayarları
D)Denetim Masası – Ağ Yöneticisi

7. Aşağıdakilerden hangisi ADSL modem çeşitlerinden biri değildir?

A)USB Modemler
B)Kablosuz Modemler
C)Dial-Up Modemler                                                                          
D)PCI Modemler

8. Telefon hatları üzerinden çok yüksek hızlarda veri alışveriş hızı sunabilen DSL teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)ADSL
B)ADSL 2
C)3G
D)VDSL

9. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi yayın adresi olarak kullanılmaktadır?

A)255.255.0.0
B)0.0.0.0
C)192.168.0.0
D)255.255.255.255

10. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi B sınıfı bir IP adresidir?

A)127.0.0.1
B) 214.50.32
C)175.104.148.4                      
D)225.220.12.18

1. Tüm terminallerin tak bir hat üzerinde birbirlerine bağlandıkları topoloji Yol (Bus) topolojisi topolojisidir.

2. Radyo frekansı teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan iletişim şekli Kablosuz bağlantıdır.

3. Ağ arabirim kartlarının kendine özgü başka bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel bir adresi vardır. Bu adrese MAC adresi denir

4. Modem bilgisayarınızın telefon hatlarını kullanarak iletişim kurmasını sağlar

5. Tekrarlayıcı çeşitli sebeplerle zayıflamış sinyali kuvvetlendirmek için kullanılır.

6. Uygulama katmanından gelen bilgileri anlaşılan ortak bir dile, ortak bir formata Sunuş katmanı çevirir.

7. Veri Bağı katmanı iletilen ve alınan veri paketlerinin doğru bir şekilde inşa edilip edilmediğini kontrol eder.

8. Intranet (İç ağ)bir şirketin çalışanlar arasında iş süreçlerini düzenlemek, iş birliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış bilgi
paylaşımı sunan dâhilî, özel ağdır.

9. Ayıtıcı (Splitter)aynı anda hem telefon hem de internet erişiminin kullanılmasını sağlayan cihazdır.

10. Dizüstü bilgisayarlar için üretilmiş olan ağ arabirim kartı PCMPIdır.

11. (Yanlış) Yıldız topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, bütün ağı devre dışı bırakır.

12. (Yanlış)‘Dial Up’ modemler ADSL modemlere göre daha performaslı çalışmaktadır.

13. (Yanlış)Anahtar (dağıtıcı) cihazı gelen veriyi ağdaki tüm istasyonlara gönderir.

14. (Doğru)OSI başvuru modeli ISO tarafından tanımlanmış ve ağ uygulamasında kullanılan örnek bir modeldir.

15. (Doğru)Yönlendiriciler, LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap