C# Access Veri Tabanından Rastgele Asil ve Yedek Üye Seçimi - Bilişim Konuları

C# Access Veri Tabanından Rastgele Asil ve Yedek Üye Seçimi

Bu örneğimizde access veri tabanında tutulan kayıtlar arasından bir tane asil bir tane yedek üye seçimi yapan programı yapacağız. Öncelikle access veri tabanında bir tablo içerisinde seçim yapılması için kişi kayıtlarının girilmesi gerekiyor. Tabloya kayıtlar girildikten sonra program çalıştırıldığında tabloda bulunan kayıtlar arasından rastgele yöntemle bir tane asil kişi, yine rastgele yöntemle bir tanede yedek üye seçimi yapılıyor ve seçilen asil ve yedek kişilerin isimleri form üzerine yazdırılıyor. Yeni bir seçim yapmak için yine başlat butonuna tıklanarak yeni kişiler rastgele yöntemle seçilerek ekrana yazdırılıyor.

Herhangi bir çekiliş için kullanılabilecek güzel bir program örneğidir.

Programın ekran görüntüleri:

cekilisveritabani

asiluye

yedekuye

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace WindowsFormsApplication35
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    Int32 ks;
    string asiltc,yedektc,yedekadsoyad;
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=cekilis.accdb");
  
    public void kayitsayisi()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("SELECT COUNT(*) FROM kisiler", baglanti);
      ks = int.Parse(komut.ExecuteScalar().ToString());
      baglanti.Close();
    }
    public void sec()
    {
      baglanti.Open();
      Random r = new Random();
      OleDbCommand asilkomut = new OleDbCommand("SELECT * FROM kisiler where cekilisno="+r.Next(1,ks+1), baglanti);
      var asiloku = asilkomut.ExecuteReader();
      while (asiloku.Read())
      {
        ASIL_ADSOYAD.Text = asiloku["adsoyad"].ToString();
        asiltc = asiloku["tckimlikno"].ToString();
      }
      baglanti.Close();

      baglanti.Open();
      do 
      {
      OleDbCommand yedekkomut = new OleDbCommand("SELECT * FROM kisiler where cekilisno=" + r.Next(1, ks + 1), baglanti);
      var yedekoku = yedekkomut.ExecuteReader();
      
      
            while (yedekoku.Read())
      {
        
        yedektc = yedekoku["tckimlikno"].ToString();
        yedekadsoyad=yedekoku["adsoyad"].ToString();
      }
      }
      while(asiltc==yedektc);
      YEDEK_ADSOYAD.Text = yedekadsoyad;
      baglanti.Close();

    }

    private void Başla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      kayitsayisi();
      sec();

    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap