C# Access Veritabanı İle Demirbaş Takip Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veritabanı İle Demirbaş Takip Programı

Access veritabanı ve C# programının birlikte kullanılarak yapılmış olan Demirbaş Takip Programı. Program ile herhangi bir kurum yada kuruluşun demirbaşlarının takibi kolaylıkla yapılmaktadır. Tek yapılması gereken orada bulunan demirbaş bilgilerini programa yüklemektir. Sonradan ise gerektiği durumlarda kayıtlar üzerinde arama, silme, güncelleme, yeni kayıt ekleme gibi işlemlerin tamamı yapılabilmektedir.

Bu programla:
– Demirbaş Listeleme
– Demirbaş Arama
– Demirbaş Silme
– Demirbaş Ekleme
– Demirbaş Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Acces bağlantı dosyaları

namespace demirbas2
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    //Veri Tabanı Değişkenlerini Tanımlama Bölümü
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=demirbas.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //DataGridWiev de kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from demirbas", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "demirbas");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["demirbas"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=demirbas.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("SElect *from demirbas where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "demirbas");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["demirbas"];
      baglanti.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from demirbas where s_no=" + sno.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim .Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && urunkodu.Text != "" && urunadi.Text != "" && alankisi.Text != "" && alimtarihi.Text != "" && garantisuresi.Text != "" && durum.Text != "" && miktar.Text != "" && demirbasno.Text != "" && birimfiyati.Text != "" && resim.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into demirbas(s_no,urun_kodu,urun_adi,alan_kisi,a_tarihi,g_suresi,durum,miktar,demirbas_no,b_fiyati,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + urunkodu.Text + "','" + urunadi.Text + "','" + alankisi.Text + "','" + alimtarihi.Text + "','" + garantisuresi.Text + "','" + durum.Text + "','" + miktar.Text + "','" + demirbasno.Text + "','" + birimfiyati.Text + "','" + resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        resim.Text = openFileDialog1.FileName;
      }
    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      urunkodu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      urunadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      alankisi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      alimtarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      garantisuresi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      durum.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      miktar.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      demirbasno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      birimfiyati.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
       pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update demirbas set urun_kodu='" + urunkodu.Text + "', urun_adi='" + urunadi.Text + "', alan_kisi='" + alankisi.Text + "', a_tarihi='" + alimtarihi.Text + "', g_suresi='" + garantisuresi.Text + "', durum='" + durum.Text + "', miktar='" + miktar.Text + "', demirbas_no='" + demirbasno.Text + "', b_fiyati='" + birimfiyati.Text + "', resim='" + resim.Text + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap

7 Yorum