C# Access Veritabanı ile Eczane Takip Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veritabanı ile Eczane Takip Programı

C# Access veritabanı kullanılarak yapılmış olan Eczane Programı. Eczanelerde bulunan ilaçların tutulduğu bir program. Bu program Visual C# Programında yapılmış güzel bir veri tabanı uygulama programıdır. Bu program ile eczanelerde satılan ilaçların kayıtlarının takibinin yapılması amacıyla yapılmıştır. Program ile tüm veritabanı işlemlerini yapabilirsiniz. Kayıtları Access veritabanında tutan bir program.

Bu programla:
– İlaç Listeleme
– İlaç Arama
– İlaç Silme
– İlaç Ekleme
– İlaç Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Access bağlantı dosyaları

namespace eczane_2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=eczane.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //DataGrid üzerinde kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from ilac", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "ilac");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["ilac"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    // resim ekleme bölümü
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        resim.Text = openFileDialog1.FileName;
      }
    }
     // kayıt ekleme bölümü
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && ilackodu.Text != "" && ilacadi.Text != "" && sktarihi.Text != "" && barkodno.Text != "" && fiyati.Text != "" && adedi.Text != "" && uretimfirmasi.Text != "" && kullanmasekli.Text != "" && resim.Text != "")

      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into ilac(s_no,ilac_kodu,ilac_adı,sk_tarihi,barkod_no,fiyat,adedi,u_firma,k_sekli,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + ilackodu.Text + "','" + ilacadi.Text + "','" + sktarihi.Text + "','" + barkodno.Text + "','" + fiyati.Text + "','" + adedi.Text + "','" + uretimfirmasi.Text + "','" + kullanmasekli.Text + "','" + resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }
    // kayıt arama bölümü
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=eczane.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from ilac where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "ilac");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["ilac"];
      baglanti.Close();
    }
    // kayıt silme bölümü
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "Delete from ilac where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }
     //    data girid wiew dekileri text boxsa atar
    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      ilackodu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      ilacadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      sktarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      barkodno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      fiyati.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      adedi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      uretimfirmasi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      kullanmasekli.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      
    }
    // kayıt güncelleme
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update ilac set ilac_kodu='" + ilackodu.Text + "', ilac_adı='" + ilacadi.Text + "', sk_tarihi='" + sktarihi.Text + "', barkod_no='" + barkodno.Text + "', fiyat='" + fiyati.Text + "', adedi='" + adedi.Text + "', u_firma='" + uretimfirmasi.Text + "', k_sekli='" + kullanmasekli.Text + "' , resim='" + resim.Text + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show(" kayıt güncellendi");
      ds.Clear();
      listele();
    }
  }
}    

Programı indirmek için Tıklayınız

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

5 Yorum

 • Proje kodlarınızdan faydalanarak örnek projemi oluşturdum üzerinde bazı geliştirmeler yaptım çok faydalı oldu teşekkür ederim.

 • Merhaba proje ödevim için kullanacağım programı fakat bir sorun var.. yeni kayıt yapmak istediğimde eski bilgiler halen kutunun içerisinde kalıyor ve her birini silip tekrar dolduruyorum..kodda bir yanlışlık var mı? ve ya nasıl yapabilirim yarın teslim etmem gerekiyor dönüş yaparsanız sevinirim ,Teşekkürler.

  • Merhaba haklısınız. Yeni kayıt ekleme bölümünde öncelikle textbox’ların içinin temizlenmesi gerekiyordu. O kodu unutmuşuz. textbox’ları üst tarafta teker teker temizlerseniz artık o sorun kalmaz.
   Kolay gelsin.

 • Merhaba bu takip sistemini proje ödevimde kullanacağım fakat veri tabanına yeni kayıt yapacağımda eski bilgiler kutuların içerisinden gitmiyor silip tekrar yazarak yapıyorum ,bunu nasıl çözebilirim ?yardımcı olursanız sevinirim projeyi yarına teslim edeceğim Teşekkürler.