C# Access Veritabanı İle Otel Takip Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veritabanı İle Otel Takip Programı

Access veritabanı ve C# programının birlikte kullanılarak yapılmış olan Otel Takip Takip Programı. Bu programı herhangi bir otelde kullanabilirsiniz. Program ile otele gelen müşterilerinizin kaydını tutabilirsiniz. Kayıtlar üzerinde arama güncelleme silme gibi her türlü işlemi veritabanı üzerinden yapabileceğiniz güzel bir program.

Bu programla:
– Müşteri Listeleme
– Müşteri Arama
– Müşteri Silme
– Müşteri Ekleme
– Müşteri Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Acces bağlantı dosyaları


namespace Oda_Bilgisi_2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Veri Tabanı Değişkenlerini Tanımlama Bölümü
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otel.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //DataGridWiev de kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from oda", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "oda");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["oda"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        resim.Text = openFileDialog1.FileName;
        

      }
    }

    private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && musteriadi.Text != "" && musterisoyadi.Text != "" && tc.Text != "" && telefon.Text != "" && yasadigisehir.Text != "" && kisisayisi.Text != "" && odano.Text != "" && giristarihi.Text != "" && cikistarihi.Text != "" && gunsayisi.Text != "" && fiyat.Text != "" && resim.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into oda(s_no,m_adi,m_soyadi,tc,telefon,y_sehir,k_sayisi,oda_no,g_tarihi,c_tarihi,g_sayisi,fiyat,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + musteriadi.Text + "','" + musterisoyadi.Text + "','" + tc.Text + "','" + telefon.Text + "','" + yasadigisehir.Text + "','" + kisisayisi.Text + "','" + odano.Text + "','" + giristarihi.Text + "','" + cikistarihi.Text + "','" + gunsayisi.Text + "','" + fiyat.Text + "','" + resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=otel.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("SElect *from oda where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "oda");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["oda"];
      baglanti.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from oda where s_no=" + sno.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update oda set m_adi='" + musteriadi.Text + "', m_soyadi='" + musterisoyadi.Text + "', tc='" + tc.Text + "', telefon='" + telefon.Text + "', y_sehir='" + yasadigisehir.Text + "', k_sayisi='" + kisisayisi.Text + "', oda_no='" + odano.Text + "', g_tarihi='" + giristarihi.Text + "', c_tarihi='" + cikistarihi.Text + "', g_sayisi='" + gunsayisi.Text + "', fiyat='" + fiyat.Text + "', resim='" + resim.Text + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      musteriadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      musterisoyadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      telefon.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      yasadigisehir.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      kisisayisi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      odano.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      giristarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      cikistarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      gunsayisi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      fiyat.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      resim.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap