C# Access Veritabanlı Muhtar Takip Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veritabanlı Muhtar Takip Programı

C# Access veritabanı kullanılarak yapılmış olan Muhtarlık Takip Sistemi Programı. Visual C# Programında yapılmış güzel bir veri tabanı uygulama programı. Bu program ile Muhtarlar mahallesinde bulunan kişilerin takibini yapabilirler. Kayıtları Access veritabanında tutan bir program.

Bu programla:
– Kayıt Listeleme
– Kayıt Arama
– Kayıt Silme
– Kayıt Ekleme
– Kayıt Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Yukarıdaki program resiminde programda kullanılan nesneler görülmektedir. Programın çalışır hali ise aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace muhtar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=muhtar.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from kisi", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "kisi");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["kisi"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from kisi where s_no=" + s_no.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }
    //
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=muhtar.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("SElect *from kisi where s_no like '" + s_no.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "kisi");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["kisi"];
      baglanti.Close();
      
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim.Text = resim.Text;
      if (s_no.Text != "" && tc.Text != "" && ad.Text != "" && soyad.Text != "" && d_tarihi.Text != "" && m_durumu.Text != "" && cinsiyet.Text != "" && adres.Text != "" && tel.Text != "" && t_tarihi.Text != "" && pictureBox1.ImageLocation != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into kisi (s_no,tc,ad,soyad,d_tarihi,m_durumu,cinsiyet,adres,tel,t_tarihi,resim) Values ('" + s_no.Text + "','" + tc.Text + "','" + ad.Text + "','" + soyad.Text + "','" + d_tarihi.Text + "','" + m_durumu.Text + "','" + cinsiyet.Text + "','" + adres.Text + "','" + tel.Text + "','" + t_tarihi.Text + "','" + pictureBox1.ImageLocation + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update kisi set tc='" + tc.Text + "', ad='" + ad.Text + "', soyad='" + soyad.Text + "', d_tarihi='" + d_tarihi.Text + "', m_durumu='" + m_durumu.Text + "', cinsiyet='" + cinsiyet.Text + "', adres='" + adres.Text + "', tel='" + tel.Text + "', t_tarihi='" + t_tarihi.Text + "', resim='" + pictureBox1.ImageLocation + "' where s_no=" + s_no.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        label13.Text = openFileDialog1.FileName;
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();


    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      s_no.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      ad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      soyad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      d_tarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      m_durumu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      cinsiyet.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      adres.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      tel.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      t_tarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      resim.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();

    }
  }
}
        

Programı indirmek için Tıklayınız

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum