C# Araç Galeri Programı Access Veritabanı Kullanılmış - Bilişim Konuları

C# Araç Galeri Programı Access Veritabanı Kullanılmış

Visual C# Programında yapılmış güzel bir Araba Galeri veri tabanı uygulama programı. Bu program halde çalışan biri için kullanabileceği özelliklere sahip kayıtları veritabanında tutan bir program. Araçların özellikleri ve resimleri de veritabanında tutulmaktadır.

Bu programla:
– Kayıt Listeleme
– Kayıt Arama
– Kayıt Silme
– Kayıt Ekleme
– Kayıt Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Yukarıdaki program resiminde programda kullanılan nesneler görülmektedir. Programın çalışır hali ise aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace galari_programı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=galari.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from arac", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "arac");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["arac"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }
    //kayıt sil
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from arac where s_no=" + sno.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }
    
      
      
    

    //arac güncelle
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update arac set marka='" + marka.Text + "', model='" + model.Text + "', fiyat='" + fiyat.Text + "', kasa='" + kasa.Text + "', renk='" + renk.Text + "', vites='" + vites.Text + "', y_tipi='" + yakittipi.Text + "', m_yili='" + modelyili.Text + "', durumu='" + durumu.Text + "', resim='" + aresim.ImageLocation + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }
      
    
  

    
    //acces teki kayıtları data gridewiew e atar
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    //kayıt ara
    private void aekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=galari.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("SElect *from arac where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "arac");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["arac"];
      baglanti.Close();
    }
    //resim ekle
    private void resimyükle_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        aresim.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        label2.Text = openFileDialog1.FileName;
        aresim.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
      }
    }


    //kayıt ekle
    private void aekle_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      aresim.Text = aresim.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && marka.Text != "" && model.Text != "" && fiyat.Text != "" && kasa.Text != "" && renk.Text != "" && vites.Text != "" && yakittipi.Text != "" && modelyili.Text != "" && durumu.Text != "" && aresim.ImageLocation != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into arac (s_no,marka,model,fiyat,kasa,renk,vites,y_tipi,m_yili,durumu,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + marka.Text + "','" + model.Text + "','" + fiyat.Text + "','" + kasa.Text + "','" + renk.Text + "','" + vites.Text + "','" + yakittipi.Text + "','" + modelyili.Text + "','" + durumu.Text + "','" + aresim.ImageLocation + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }
    //data gridwiew den texboxlara atar
    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      
    }

    private void modelyili_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
    {


    }

    private void dataGridView1_CellEnter_1(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      marka.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      model.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      fiyat.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      kasa.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      renk.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      vites.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      yakittipi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      modelyili.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      durumu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      aresim.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
    }

  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap