C# Console Aritmetik Operatörlerin Kullanımı Örnekleri - Bilişim Konuları

C# Console Aritmetik Operatörlerin Kullanımı Örnekleri

Bu yazımızda C# console ekranda aritmetik operatörlerin kullanımıyla ilgili örnekler yapacağız. Aritmetik operatörler genellikle sayılar üzerinde işlemler yapmak için kullanılır. Klavyeden girilen sayılar yada önceden tanımlanmış sayılarla ilgili matematiksel işlemlerin yapılmasını sağlayan operatörlerdir. En çok kullanılanları toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma operatörleridir. Bunlarla ilgili örnek kodlarımız aşağıdaki örnek programlar içerisinde verilmiştir.

Örnek1: Klavyeden girilen 2 sayının toplamını, farkını, çarpımını ve bölümünü hesaplayıp sonucu ekrana yazdıran C# Console programını yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace örnek8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com

      int sayi1, sayi2,toplam,fark,carpim,bolum;
      Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz: ");
      sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz: ");
      sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("------------------------------- ");

      //www.bilisimkonulari.com

      toplam = sayi1 + sayi2;
      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı: " + toplam);
      fark = sayi1 - sayi2;
      Console.WriteLine("Sayıların Farkı: " + fark);
      carpim = sayi1 * sayi2;
      Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı: " + carpim);
      bolum = sayi1 / sayi2;
      Console.WriteLine("Sayıların Bölümü: " + bolum);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran çıktısı:

cconsole-dortislem

Örnek2: Klavyeden kısa kenar ve uzun kenar uzunlukları girilen bir dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayan C# Console programını yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace örnek9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com

      int kisakenar, uzunkenar, alan, cevre;
      Console.Write("Uzun Kenarı Giriniz: ");
      uzunkenar = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("Kısa Kenarı Giriniz: ");
      kisakenar = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("------------------------------- ");

      //www.bilisimkonulari.com
      alan = kisakenar * uzunkenar;
      cevre = 2 * (kisakenar + uzunkenar);
      Console.WriteLine("Dikdörtgenin Alanı: " + alan);
      Console.WriteLine("Dikdörtgenin Çevresi: " + cevre);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cconsole-dikdortgen

Örnek3: Klavyeden bir kenar uzunluğu girilen bir karenin alan ve çevresini hesaplayan C# Console programını yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace örnek10
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com
      int kenar, alan, cevre;
      Console.Write("Bir Kenar Uzunluğunu Giriniz: ");
      kenar = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("------------------------------- ");

      //www.bilisimkonulari.com
      alan = kenar * kenar;
      cevre = 4 * kenar;
      Console.WriteLine("Karenin Alanı: " + alan);
      Console.WriteLine("Karenin Çevresi: " + cevre);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cconsole-kare

Örnek4: Klavyeden girilen ders ismi 2 yazılı notu ve 2 performans notuna göre ortalamasını hesaplayan ve sonucu ekranda gösteren C# Console programını yazınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace örnek11
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ders;
      int y1, y2, p1, p2, ort;

      //www.bilisimkonulari.com
      Console.Write("Ders Adını Giriniz: ");
      ders = Console.ReadLine();
      Console.Write("1.Yazılı Notunu Giriniz: ");
      y1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("2.Yazılı Notunu Giriniz: ");
      y2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("1.Performans Notunu Giriniz: ");
      p1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("2.Performans Notunu Giriniz: ");
      p2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      ort = (y1 + y2 + p1 + p2) / 4;

      //www.bilisimkonulari.com
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      Console.WriteLine("Dersin Adı: " + ders);
      Console.WriteLine("1.Yazılı Notunuz: " + y1);
      Console.WriteLine("2.Yazılı Notunuz: " + y2);
      Console.WriteLine("1.Performans Notunuz: " + p1);
      Console.WriteLine("2.Performans Notunuz: " + p2);
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      Console.WriteLine(ders + " Dersinin Ortalaması: " + ort);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cconsole-ders-hesaplama

Örnek5: Klavyeden girilen günlük ücret ve çalışılan gün sayısına göre varsa ek mesai ücretini de ekleyerek bürüt ücreti hesaplayan ve bürüt ücret üzerinde sigorta pirimi ve vergileri hesaplayarak düşen çalışana ödenecek net ücreti hesaplayan ve ekrana yazdıran C# Console programını yazınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace örnek12
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com
      double gucret, gun, mesai, bmaas, toplam, sigorta, vergi,kesinti, net;
      
      Console.Write("Günlük Ücreti Giriniz: ");
      gucret = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("Çalıştığı Gün Sayısını Giriniz: ");
      gun = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("Mesai Ücretini Giriniz: ");
      mesai = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("--------------------------------------");

      //www.bilisimkonulari.com
      bmaas = gucret * gun;
      toplam = bmaas + mesai;
      sigorta = 500;
      vergi=(toplam/100)*20;
      net = toplam - sigorta - vergi;
      kesinti = sigorta + vergi;

      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      Console.WriteLine("Bürüt Maaşınız: " + toplam);
      Console.WriteLine("Vergi: " + vergi);
      Console.WriteLine("Sigorta: " + sigorta);
      Console.WriteLine("Net Maaşınız: " + net);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cconsole-maas-hesaplama

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap