C# Console Asal Sayı Kontrolü - Bilişim Konuları

C# Console Asal Sayı Kontrolü

C# Console programında klavyeden girilen bir sayının asal sayı mı yoksa asal sayı değil mi kontrolünü yapan program. Program öncelikle kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyor.

Girilen sayı for döngüsü ile 1’den kendisine kadar olan sayılara teker teker bölünüp bölünmediği kontrol ediliyor. Eğer tüm sayılara tam olarak bölünemiyorsa sayı asal sayıdır. Herhangi bir sayıya tam olarak bölünüyorsa o zaman sayı asal sayı değildir.

Programın ekran görüntüleri:

asalsayi1asalsayi2

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace asal_sayı_bulma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Bir Sayı Giriniz : ");
      int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(" ------------------------------");
      for (int i = 2; i <= sayi; i++)
      {
        int kalan = sayi % i; //www.bilisimkonulari.com
        if (kalan == 0)
        {
          Console.WriteLine(sayi + " Sayısı Asal Değildir");
          
          break;
        }
        if (i == sayi - 1)  //www.bilisimkonulari.com
        {
          Console.WriteLine(sayi + " Sayısı Asaldır");
          
          break;
        } //www.bilisimkonulari.com
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap