C# Console Değişken Tanımlama Örnekleri - Bilişim Konuları

C# Console Değişken Tanımlama Örnekleri

Visual C# console programında değişken tanımlama ve değişkene değer atama kuralları hakkında örnek programlar yapacağız.

Değişkenleri İsimlendirme Kuralları

1. Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle veya _(alt çizgi) ile başlamalıdır. Ama ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.

2. Bazı programlama dilleri büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi ve SAYI hepsi ayrı değişken olarak algınalır.

3. Değişken isimleri birden fazla kelime olduğu zaman; kelimelerin arasına boşluk konmaz. Bu tür değişkenleri ya kelimeleri birleştirerek veya kelimeler arasına _(alt çizgi) karakteri koyararak isimlendiririz.

4. Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi karakterler içeremez.

5. Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak kullanamayız.

Örnek1: Ekrana ilk defa yazı yazdırmak için kullanılan kodlar.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace örnek1
{
  class Program
  {
    //www.bilisimkonulari.com

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Bu ilk program örneğimizz...");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cdegisken1

Örnek2:  Console.WriteLine komutunu kullanarak ekrana alt alta yazılar yazdırma kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace örnek2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com

      Console.WriteLine("Adı: Onur");
      Console.WriteLine("Soyadı: Akcan");
      Console.WriteLine("Sınıfı: 10/A");
      Console.WriteLine("Numarası: 1716");
      Console.WriteLine("Alanı: Bilişim Teknolojileri");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cdegisken2

Örnek 3: Değişken tanımlama, değişkene değer atama ve değişkeni akrana yazdırma kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace örnek3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)

    //www.bilisimkonulari.com

    {
      int i; //i adında bir değişken tanımlandı.
      i = 5; // i değişkenine 5 değeri atandı.
      Console.Write(i);  // i değişkeninin içeriği ekrana yazdırıldı. (5) 
      Console.ReadKey(); //Bir tuşa basana kadar programı çalıştırır.
    }
  }
}

Ekrnan görüntüsü:

cdegisken3

Örnek 4: Değişken tanımlama de değişkenlerle işlemler yapma kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace örnek4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com

      int normalsayi; //tamsayı sayısal değişken tanımlandı.
      normalsayi = 3658; //değişkene değer atandı.
      int tamsayi = 12536; //tamsayı sayısal değişken tanımlandı ve değer atandı.

      double noktalisayi; //Noktalı sayı değişkeni tanımlaması yapıldı.
      noktalisayi=125.86; // değişikene noktalı sayı ataması yapıldı.

      string adisoyadi; // metin türünde bir değişken tanımlandı.
      adisoyadi = "Tokat MTAL"; // değişkene değer atandı.

      Console.WriteLine("int değeri: " + normalsayi);
      Console.WriteLine("int değeri: " + tamsayi);
      Console.WriteLine("double değeri: " + noktalisayi);
      Console.WriteLine("string değeri: " + adisoyadi);
      Console.ReadKey();


    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cdegisken4

Örnek 5:  Değişkenler üzerinde aritmetik işlemler yapma kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace örnek5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //www.bilisimkonulari.com

      int x, y, z;
      x = 12;  y = 35;  z = 40;
      x = y + z;
      y = x + z;
      z = x + y;
      Console.WriteLine("X değeri: " + x);
      Console.WriteLine("Y değeri: " + y);
      Console.WriteLine("Z değeri: " + z);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran görüntüsü:

cdegisken5

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap