C# Console Ders Notu Geçti Kaldı Uygulaması - Bilişim Konuları

C# Console Ders Notu Geçti Kaldı Uygulaması

Bu örneğimizde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu bilgilere göre bir öğrencinin herhangi bir dersten almış olduğu ortalama ve bu ortalamaya göre dersten geçip kaldığını bulan ve bu bilgileri ekrana yazdıran C# console programını yapacağız.

İlk olarak kullanıcıdan ilgili dersin adını girmesini istiyoruz. Daha sonra sırasıyla iki tane yazılı notunu girmesini istiyoruz. Son olarak iki tane performans notunu girmesini istiyoruz.

Gerekli bilgiler girildikten sonra iki yazılı ve iki performans notu toplanarak aritmetik ortalaması hesaplanıyor. Bulunan aritmetik ortalamaya göre eğer ortalama 50 yada daha üzerinde ise; o dersin adını ortalamasını ve sonuç olarak “Geçti” yazdırıyoruz. Eğer dersin ortalaması 50’nin altında ise dersin adını ortalamasını ve sonuç olarak “Kaldı” yazdırıyoruz.

Programın ekran görüntüleri:

Bu örneğimizde öğrenci dersten almış olduğu notların ortalamasına göre dersten kalmış oluyor.

c-dersten-kaldi-gecti1

Bu örneğimizde öğrenci dersten almış olduğu notların ortalamasına göre dersten geçmiş oluyor.

c-dersten-kaldi-gecti2

Programın C# Console Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ders_Notu_Kontrol
{
  class Program
  {
    //www.bilisimkonulari.com

    static void Main(string[] args)
    {
      string ders;
      int y1, y2, p1, p2;

      Console.Write("Ders Adını Giriniz: ");
      ders = Console.ReadLine();

      Console.Write("1. Yazılı Notunu Giriniz: ");
      y1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("2. Yazılı Notunu Giriniz: ");
      y2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("1. Performans Notunu Giriniz: ");
      p1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("2. Performans Notunu Giriniz: ");
      p2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      int toplam;
      toplam = y1 + y2 + p1 + p2;
      int ortalama;
      ortalama = toplam / 4;

      Console.WriteLine("----------------------------------------------");
      Console.WriteLine(ders + " Ders Ortalaması:" + ortalama);

      if (ortalama < 50)
        { 
          Console.Write(ders + " Dersinden Kaldınız"); 
        }
      else
        { 
          Console.Write(ders + " Dersinden Geçtiniz"); 
        }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap