C# Console Do While Örnekleri | Bilişim Konuları

C# Console Do While Örnekleri

Bu yazımızda C# Console ekranda yapımış Do-while döngü komutu ile ilgili örnekleri yapacağız. Do while bir döngü komutudur. Diğer döngü komutlarından farkı şarta bakmaksızın döngü işlemlerini bir kez çalıştırır. Döngüde istenen şart doğru ise döngü devam eder, eğer şart sağlanmaz ise döngüden çıkılarak döngüden sonraki komutlar icra edilir.

Örnek-1: 0’dan 100’e kadar olan sayıları alt alta do while döngü komutu ile yazdıran c# console programını yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace do_while_1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
   int sayi = 0;
   do
   {
        Console.WriteLine(sayi);
         sayi = sayi + 5;
   }
   while (sayi <= 100);
   Console.ReadKey();
}
}
}

Örnek-2: Klavyeden 0 girilene kadar daha önce girilen sayıları toplayan ve toplamı ekrana yazdıran do while döngü komutu ile yazdıran c# console programını yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace do_while_2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
   int toplam = 0, sayi = 0;
   do
   {
        Console.Write(“Bir sayı Giriniz: “);
        sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        toplam = toplam + sayi;
   }
   while (sayi != 0);
   Console.WriteLine(“Girilen Sayıların Toplamı: ” + toplam);
   Console.ReadKey();
}
}
}

Örnek-3: Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran do while döngü komutu ile yazdıran c# console programını yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace do_while_3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
   int faktoriyel = 1, i=0,sayi;
   Console.Write(“Sayıyı Giriniz: “);
   sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
   do
   {
         i++;
         faktoriyel = faktoriyel * i;
   }
   while (i < sayi);
   Console.WriteLine(sayi +” Sayısının Faktöriyeli :” + faktoriyel);
   Console.ReadKey();
}
}
}

Örnek-4: 0-100 arasındaki tek sayıların toplamını bulan ve ekrana yazdıran aynı zamanda 0-100 arasındaki 5’e bölünen sayıların toplamını bulan ve sonucu ekrana yazdıran programı do while döngüsü ile yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace do_while_4
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
   int i=0,tektoplam=0,bestoplam=0;
   do
          i++;
          if (i % 2 == 1)
          {
                  tektoplam = tektoplam + i;
          }
          if (i % 5 == 0)
         {
                bestoplam =bestoplam + i;
          }
   }
   while (i < 100 );
   Console.WriteLine(“1-100 Arasındaki Tek Sayıların Toplamı: ” + tektoplam);
   Console.WriteLine(“1-100 Arasındaki 5’e Bölünen Sayıların Toplamı: ” + bestoplam);
   Console.ReadKey();
}
}
}

Örnek-5: Klavyeden girilen bir sayının ASAL sayı olup olmadığını bulan ve sonucu ekrana yazdıran do while döngü komutu ile yazdıran c# console programını yapınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace do_while_5
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
   int asal=0, i=2,sayi;
   Console.Write(“Bir sayı giriniz: “);
   sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
   do
   {
           if (sayi % i == 0)
          {
                  asal = 1;
           }
           i++;
           }
    while(i<sayi);
   if (asal != 1)
   {
             Console.Write(sayi + ” Sayısı Asal Sayıdır.”);
   }
   else
   {
             Console.Write(sayi + ” Sayısı Asal Sayı Değildir.”);
   }
   Console.ReadKey();
}
}
}

Yorum Yap