C# Console Dört Sayıdan En Büyüğü - Bilişim Konuları

C# Console Dört Sayıdan En Büyüğü

Bu örneğimizde klavyeden girilen dört tane sayıdan en büyüğünü bularak ekrana yazdıran C# console programını yapacağız. Öncelikle klavyeden peş peşe dört tane sayı aldırarak bu sayıları değişkenlere atama yapıyoruz. Daha sonra bir tane kontrol değişkeni alarak sayıları bu kontrol değişkeniyle karşılaştırarak dört sayıdan en büyüğünü buluyoruz. Son olarak en büyük sayıyı ekrana yazdırıyoruz.

Programın ekran görüntüsü:

4sayidanenbuyugu

Programın C# Console kodları aşağıdaki gibidir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Dört_Sayıdan_En_Büyüğü
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanının hangisi 
      //olduğunu ekrana yazan C# console programını yazın.
      
      int kontrol,sayi1,sayi2,sayi3,sayi4;

      Console.Write("1. Sayıyı Giriniz:");
      sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("2. Sayıyı Giriniz:");
      sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("3. Sayıyı Giriniz:");
      sayi3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("4. Sayıyı Giriniz:");
      sayi4 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      kontrol = sayi1;
      if (sayi2 > kontrol)
      {
        kontrol = sayi2;
      }
      if (sayi3 > kontrol)
      {
        kontrol = sayi3;
      }
      if (sayi4 > kontrol)
      {
        kontrol = sayi4;
      }

      Console.WriteLine("--------------------------");
      Console.WriteLine("En Büyük Sayı:" + kontrol);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap