C# Console For Döngüsü Örnekleri | Bilişim Konuları

C# Console For Döngüsü Örnekleri

Örnek-1: Klavyeden girilen 10 tane sayı arasından pozitif ve aynı zamanda tek olanlarının çarpımlarını hesaplayan ve ekrana yazdıran for örneği.

 

Örnek-2: Klavyeden girilen cümle şeklindeki bir ifadeyi harf harf alt alta yazdıran for örneği.

 

Örnek-3: Klavyeden girilen 10 tane sayıyı toplayarak toplamını ekrana yazdıran for örneği.

 

Örnek-4: Klavyeden girilen genişlik ve yükseklik değerine göre ekrana “*” şeklini kullanarak dikdörtgen şeklinde kutu çizdiren for örneği.

 

Örnek-5: Klavyeden girilen ismi 10 kere alt alta yazdıran for örneği.

 

Örnek-6: Girilen bir metnin içinde bulunan “0” karakterinden kaç tane olduğunu bulan for örneği.

 

Örnek-7: Klavyeden girilen 10 tane rakamı diziye aktaran ve sonra ekrana dizinin indis numaralarına göre içindeki sayıları alt alta yazdıran for örneği.

 

Örnek-8: Girilen metni 10 kere ekrana alt alta yazdıran for örneği.

 

Örnek-9: For döngüsü ile küçük harfleri ve büyük harfleri alfabetik sıralı olarak ekrana yazdıran for örneği.

 

Örnek-10: Başlangış ve bitiş sayıları arasındaki sayıları ekrana alt alta yazdıran for örneği.

 

Örnek-11: Klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayılardan 3’e tam olarak bölünebilen sayıları alt alta yazdıran for örneği.

 

Örnek-12: Diziye for ile sayıları girdikten sonra sayıları sıralayarak tekrar ekrana yazdıran yazdıran for örneği.

 

Örnek-13: Çarpım tablosunu ekrana yazdıran for örneği.

 

Örnek-14: Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan ve ekrana yazdıran for örneği.

 

Örnek-15: Klavyeden girilen bir başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan asal sayıları bulan ve ekrana yazdıran for örneği.

 

Örnek-16: Girilen bir dizi içindeki sayılardan kaç tanesinin 50’den küçük olduğunu bulan ve yazdıran for örneği.

 

Örnek-17: Bir dizide bulunan isimleri ters sıradan yukarıdan aşağıya doğru alt alta yazdıran for örneği.

 

Örnek-18: Girilen rakam ve harfe göre nesneyi piramit şeklinde yazdıran for örneği.

 

Örnek-19: 1’den 100’e kadar olan sayılardan Klavyeden girilen sayıya tam olarak bölünenleri ekrana yazdıran for örneği.

 

Örnek-20: Girilen rakam ve harfe göre nesneyi piramit şeklinde yazdıran for örneği.

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap