C# Console For Döngüsü Örnekleri - Bilişim Konuları

C# Console For Döngüsü Örnekleri

Örnek-1: Klavyeden girilen 10 tane sayı arasından pozitif ve aynı zamanda tek olanlarının çarpımlarını hesaplayan ve ekrana yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi;
      int sonuc = 1;
      for (int i = 1; i <= 10; i++) { Console.WriteLine("{0}.Sayıyı Giriniz;", i); sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if ((sayi > 0) && (sayi % 2 == 1))
        {
          sonuc *= sayi;
        }
        Console.WriteLine();
      }

      Console.WriteLine("Pozitif ve tek sayıların çarpımı : " + sonuc);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-2: Klavyeden girilen cümle şeklindeki bir ifadeyi harf harf alt alta yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string cumle;
      Console.Write("Bir cümle giriniz: ");
      cumle = Console.ReadLine();
      // bir strin ifadenin karakter sayısını Length 
      //Console.WriteLine(cumle.Length); 
      for (int i = 0; i < cumle.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(cumle[i]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-3: Klavyeden girilen 10 tane sayıyı toplayarak toplamını ekrana yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int toplam, sayi, i;
      toplam = 0;
      for (i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.Write("{0}. sayıyı yazınız ", i);
        sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        toplam = toplam + sayi;
      }
      Console.Write("Yazdığınız sayıların toplamı = {0}", toplam);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-4: Klavyeden girilen genişlik ve yükseklik değerine göre ekrana “*” şeklini kullanarak dikdörtgen şeklinde kutu çizdiren for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Yüksekliği Girin : ");
      int yukseklik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Genişliği Girin : ");
      int genislik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 1; i <= yukseklik; i++)
      {
        for (int j = 1; j <= genislik; j++)
        {
          if (i == 1 || i == yukseklik)
            Console.Write("*");
          else
            if (j == 1 || j == genislik)
              Console.Write("*");
            else
              Console.Write(" ");
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.WriteLine();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-5: Klavyeden girilen ismi 10 kere alt alta yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string isim;
      Console.Write("İSminiz nedir?");
      isim = Console.ReadLine();
      int i;
      for (i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0} : {1}", i, isim);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-6: Girilen bir metnin içinde bulunan “0” karakterinden kaç tane olduğunu bulan for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_6
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string metin;
      Console.Write("Metni Girin : ");
      metin = Console.ReadLine();
      int sayac = 0;
      for (int i = 0; i < metin.Length; i++)
      {
        if (metin[i] == '0')
        {
          sayac++;
        }
      }
      Console.WriteLine("Girilen Metindeki 0 adeti : {0}", sayac);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-7: Klavyeden girilen 10 tane rakamı diziye aktaran ve sonra ekrana dizinin indis numaralarına göre içindeki sayıları alt alta yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] dizi = new int[10];
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1);
        dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("=========================================");
      // Yazdırma işlemi
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        dizi[i] = dizi[i] + (dizi[i] * 20 / 100);
        Console.WriteLine("Dizinin {0}. indexi : {1} ", i, dizi[i]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-8: Girilen metni 10 kere ekrana alt alta yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Yazdırılacak metni giriniz");
      string metin = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("------------------------");
      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.WriteLine(metin);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-9: For döngüsü ile küçük harfleri ve büyük harfleri alfabetik sıralı olarak ekrana yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      char karakter;
      for (karakter = 'a'; karakter <= 'z'; karakter++)
      {
        Console.Write(karakter + " ");
      }

      Console.WriteLine();

      for (karakter = 'A'; karakter <= 'Z'; karakter++)
      {
        Console.Write(karakter + " ");
      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}

 

Örnek-10: Başlangış ve bitiş sayıları arasındaki sayıları ekrana alt alta yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_10
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("1. Sayıyı girin:");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("2. Sayıyı girin:");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-11: Klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayılardan 3’e tam olarak bölünebilen sayıları alt alta yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_11
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("1. Sayıyı girin:");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("2. Sayıyı girin:");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
      {
        if (i % 3 == 0)
          Console.WriteLine(i);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-12: Diziye for ile sayıları girdikten sonra sayıları sıralayarak tekrar ekrana yazdıran yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_12
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] dizi = new int[5];
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.Write((i + 1) + ".sayı giriniz:");
        dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Array.Sort(dizi);
      Console.WriteLine("-------------");

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine(dizi[i]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-13: Çarpım tablosunu ekrana yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_13
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 1; i <= 9; i++)
      {
        for (int j = 1; j <= 9; j++)
        {
          Console.WriteLine("{0} x {1}={2}", i, j, i * j);
        }
        Console.WriteLine("------------------");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-14: Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan ve ekrana yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_14
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Bir sayı giriniz:");
      int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int sonuc = 1;
      for (int i = sayi; i > 1; i--)
      {
        sonuc *= i;
      }
      Console.Write("Faktöriyeli:" + sonuc);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-15: Klavyeden girilen bir başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan asal sayıları bulan ve ekrana yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_15
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int baslangic, bitis;
      Console.Write("Başlangıç sayısını giriniz: ");
      baslangic = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Bitiş sayısını giriniz: ");
      bitis = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for (int i = baslangic; i <= bitis; i++)
      {
        bool asalMi = true;
        for (int j = 2; j < i; j++)
        {
          if (i % j == 0)
          {
            asalMi = false;

          }

        }
        if (asalMi)
        {
          Console.WriteLine("{0} sayısı asal bir sayıdır.", i);
          asalMi = false;
        }

      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Örnek-16: Girilen bir dizi içindeki sayılardan kaç tanesinin 50’den küçük olduğunu bulan ve yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_16
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayilar = { 10, 15, 55, 36, 95, 46, 75 };
      int sayac = 0;
      Console.Write("Dizideki sayılar : ");
      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
      {
        Console.Write(sayilar[i] + "-");
        if (sayilar[i] < 50)
        {
          sayac++;
        }
      }
      Console.WriteLine("\nDizi içinde 50' den küçük {0} adet sayı bulunuyor.", sayac);
      Console.ReadKey();

    }
  }
}

 

Örnek-17: Bir dizide bulunan isimleri ters sıradan yukarıdan aşağıya doğru alt alta yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_17
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] strDizi = { "Ahmet", "Hayri", "Recep", "Hüseyin", "Seda" };
      int son = strDizi.Length - 1;
      for (int i = son; i >= 0; --i)
      {
        Console.WriteLine(strDizi[i]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Örnek-18: Girilen rakam ve harfe göre nesneyi piramit şeklinde yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_18
{
  class Program
  {
    {

    static void Main(string[] args)
   

    }
  }
}

 

Örnek-19: 1’den 100’e kadar olan sayılardan Klavyeden girilen sayıya tam olarak bölünenleri ekrana yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_19
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi;
      Console.Write("Bölen sayıyı giriniz...:");
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= 100; i++)
      {
        if (i % sayi == 0)
        {
          Console.WriteLine("{0} sayısı kalansız bölünür", i);
        }

      }
      Console.ReadKey();
 

    }
  }
}

 

Örnek-20: Girilen rakam ve harfe göre nesneyi piramit şeklinde yazdıran for örneği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ornek_20
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int kenarUzunlugu;
      string nesne;
      Console.Write("Uzunluk : ");
      kenarUzunlugu = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Ekrana yazılacak harf yada nesne: ");
      nesne = Console.ReadLine();
      int ortaNokta = kenarUzunlugu - 1;
      int taban = kenarUzunlugu * 2 - 1;
      for (int i = 0; i < kenarUzunlugu; i++)
      {
        for (int k = 0; k < taban; k++)
        {
          if ((i + k == ortaNokta || k - i == ortaNokta))
          {
            Console.Write(nesne);
          }
          else if ((i + k >= ortaNokta && k - i <= ortaNokta))
          {
            Console.Write("*");
          }
          else if (i == ortaNokta)
            Console.Write("*");
          else
            Console.Write(" ");

        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap