C# Console Girilen Harfe Göre Dört İşlem Kodu - Bilişim Konuları

C# Console Girilen Harfe Göre Dört İşlem Kodu

Bu örneğimizde Visual C# Console ekranında klavyeden girilen iki sayı ile ilgili dört işlem yapacağız. Yapılacak aritmetik işlem klavyeden kullanıcının girmiş olduğu harfe göre seçilecek.

Toplama için t, çıkarma için f, çarpma için ç, bölme için b harfleri kullanılacaktır.

Bu örneği if else komut yapısı kullanarak yapacağız. Öncelikle kullanıcının klavyeden girmiş olduğu iki adet sayıyı iki tane değişkene aktarıyoruz. Daha sonra kullanıcıdan hangi işlemi yapmak istediğini soruyoruz. Kullanıcının seçmiş olduğu işleme göre sonucu hesaplatıp ekrana yazdırıyoruz.

Programın ekran görüntüleri:

csharpdortislemdi-1

csharpdortislemdi-2

csharpdortislemdi-3

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dört_işlem
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi1,sayi2;
      string sec;
      Console.Write("1. Sayıyı giriniz: ");
      sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("2. Sayıyı giriniz: ");
      sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı (t)");
      Console.WriteLine("Sayıların Farkı  (f)");
      Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı (ç)");
      Console.WriteLine("Sayıların Bölümü (b)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      Console.Write("Seçiminizi Yapınız: ");
      sec = Console.ReadLine();

      if (sec == "t") 
      { 
        int toplam = sayi1 + sayi2;
        Console.Write("İki sayının Toplamı: " + toplam);
      }
      else if (sec == "f")
      {
        int fark = sayi1 - sayi2;
        Console.Write("İki sayının Farkı: " + fark);
      }
      else if (sec == "ç")
      {
        int carp = sayi1 * sayi2;
        Console.Write("İki sayının Çarpımı: " + carp);
      }
      else if (sec == "b")
      {
        int bol = sayi1 / sayi2;
        Console.Write("İki sayının Bölümü: " + bol);
      }
      else 
      {
        Console.Write("Hatalı Giriş !!!! ");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0

Yorum Yap