C# Console Girilen Harfin Ascii Kodu | Bilişim Konuları

C# Console Girilen Harfin Ascii Kodu

Bu yazımızda klavyeden girilen bir karakterin ascii karakter tablosundaki sayısal karşılığını bulan C# console programını yapacağız. Bunun için klavyeden girilen bir karakteri okuyan Console.Read() fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyonla girilen bir karakterin ascii tablosundaki sayısal karşılığını bulur ve önceden belirlenmiş bir değişkene aktarılmaktadır. Daha sonra bu değer ekrana yazdırılmaktadır.

c-console-ascii-kodu1

c-console-ascii-kodu2

c-console-ascii-kodu3

Yorum Yap