C# Console Girilen Sayının Çarpım Tablosu - Bilişim Konuları

C# Console Girilen Sayının Çarpım Tablosu

Bu örneğimizde kullanıcının klavyeden girdiği herhangi bir sayını çarpım tablosunu yapan ve ekrana yazdıran programı yapacağız. İlk önce kullanıcı klavyeden istediği sayıyı giriyor. Sayı girildikten sonra 1’den 10’a kadar olan bir for döngüsü oluşturuyoruz. Bu döngü içerisinde o sayının çarpım tablosunu hesaplattırarak satır satır ekrana alt alta yazdırıyoruz.

Programın ekran görüntüleri;

consolecarpimtablosu1

consolecarpimtablosu2

Programın C# Console Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Girilen_sayının_çarpım_tablosu
{
  class Program
  {
    //www.bilisimkonulari.com
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi;

      Console.Write("Sayıyı Giriniz: ");
      sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("------------------------------- ");

      //www.bilisimkonulari.com
      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.WriteLine(sayi + " * " + i + " = " + sayi * i);
      }

      Console.ReadKey();
    }

    //www.bilisimkonulari.com
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap