C# Console Girilen Sayının Faktöriyeli - Bilişim Konuları

C# Console Girilen Sayının Faktöriyeli

Bu örneğimizde c# console ekranda yapılmış faktöriyel hesaplama programı yapacağız. Faktöriyel bir sayının 1 den kendisine kadar olan sayıların çarpımı demektir. Kullanıcıdan klavyeden bir sayı girmesini istiyoruz. Daha sonra girilen sayıya kadar bir for döngüsü oluşturuyoruz. Döngü içerisinde her sayıyı daha önceki oluşan sayıyla çarpıyoruz. Sonuçta girilen sayını faktöriyelini hesaplamış ve ekrana yazdırmış oluyoruz.

Örnek:

4!=1*2*3*4

7!=1*2*3*4*5*6*7

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace faktöriyel
{
  class Program
  {
    //www.bilisimkonulari.com
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi,faktoriyel=1;
      Console.Write("Bir Sayı Giriniz: ");
      sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("----------------------------------------------");

      //www.bilisimkonulari.com
      for (int i = 1; i <= sayi; i++)
      {
        faktoriyel = faktoriyel * i;
      }

      //www.bilisimkonulari.com
      Console.Write(sayi + " Sayısının Faktöriyeli: " + faktoriyel );
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Programın ekran görüntüleri:

faktoriyel1

faktoriyel2

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap