C# Console İLGİNÇ SAYI Kontrolü - Bilişim Konuları

C# Console İLGİNÇ SAYI Kontrolü

Bu yazımızı bir ziyaretçimizin yorumu üzerine yazıyoruz. Ziyaretçimiz yorumunda bir sayının İlginç Sayı olup olmadığını gösteren programın kodunu istemişti. Klavyeden girilen bir sayının ilginç sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz.

İlginç Sayı: Bir sayının karesi o sayının faktöriyelinden büyük ise böyle sayılara ilginç sayı deniyormuş. Bizde yaptığımız C# Console programıyla bir sayının ilginç sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Öncelikle kullanıcının klavyeden gir sayı girmesini istiyoruz. Sayı girildikten sonra bu sayının faktöriyelini hesaplatarak bir değişkende tutuyoruz. Daha sonra aynı sayının karesini hesaplatarak yine başka bir değişkende sayının karesini tutuyoruz. Son olarak sayının karesi ile faktöriyelini karşılaştırıyoruz. Eğer sayının karesi faktöriyelinden büyük ise ekrana sayı ilginç sayıdır yazıyor. Eğer sayının karesi faktöriyelinden büyük değilse sayı ilginç sayı değildir yazıyor.

Programımızın ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

ilginc-sayi-1

Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere klavyeden 3 sayısı girilmiştir. 3 sayısının faktöriyeli 6, karesi ise 9 yapmaktadır. Yani 3 sayısı ilginç bir sayıdır.

ilginc-sayi-2

Yukarıdaki resimde klavyeden 5 sayısı girilmiştir. 5 sayısının faktöriyeli 120, karesi ise 25 yapmaktadır. Yani 5 sayısı ilginç bir sayı değildir.

Programın C# Console kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace farklı_sayı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi, faktoriyel = 1,kare;
      Console.Write("Bir Sayı Giriniz: ");
      sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("----------------------------------------------");

      //www.bilisimkonulari.com
      for (int i = 1; i <= sayi; i++)
      {
        faktoriyel = faktoriyel * i;
      }

      kare = sayi * sayi;

      //www.bilisimkonulari.com
      Console.WriteLine(sayi + " Sayısının Faktöriyeli: " + faktoriyel);
      Console.WriteLine(sayi + " Sayısının Karesi: " + kare);
      Console.WriteLine("------------------------------------");

      if (kare > faktoriyel)
      {
        Console.WriteLine(sayi + " Sayısı İLGİNÇ SAYI'dır.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(sayi + " Sayısı İLGİNÇ SAYI değildir.");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap